RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

„Zidentyfikowano osoby z doświadczeniem bojowym” . Konferencja szefów MON i MSWiA

– 20 proc. zatrzymanych w Polsce nielegalnych imigrantów ma związki z Federacją Rosyjską; wśród zatrzymanych m.in. osoba powiązana z Państwem Islamskim – powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak podkeślił prezentując slajdy „wśród zatrzymanych są sympatycy ugrupowań terrorystycznych, posługujący się bronią oraz osoby związane z nielegalnym przemytem ludzi”. O godz. 12 rozpoczęła się konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej oraz gen. dyw. SG Tomasza Pragi, komendanta głównego Straży Granicznej. Konferencja będzie dotyczyć sytuacji związanej z migrantami z Białorusi. Transmisję śledzić można na portalu tvp.info.

Polacy chcą przedłużenia stanu wyjątkowego. Sondaż

Większość badanych uważa, że stan nadzwyczajny we wschodniej Polsce powinien trwać do ustania problemów z migrantami – wynika z sondażu IBRiS dla...

zobacz więcej

Szef MSWiA, Mariusz Kamiński powiedział, że sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest napięta. – Dochodzi do masowych prób łamania integralności granicy; osoby, które forsują granicę przebywają legalnie na Białorusi, od sierpnia 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy – powiedział w czasie konferencji Kamiński.

W niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę na odcinku granicy z Białorusią odnotowali 218 prób nielegalnego przejścia na terytorium RP. Wszystkim próbom zapobieżono.

Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Rząd uzasadnia konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową.

Poboży: Imigranci płacili ogromne pieniądze nieuczciwym ludziom, którzy zwiedli ich

Nie mamy w tym kryzysie do czynienia z uchodźcami, tylko zwykłymi imigrantami, którzy w sposób sztuczny i instrumentalny zostali wykorzystywani...

zobacz więcej

Stan wyjątkowy. Zasady


Według rozporządzenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz przebywania przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają. Wyjątkiem są osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające nieruchomości na tym terenie.

Zakaz nie dotyczy również rolników pracujących w gospodarstwach rolnych; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach. Nie są nim objęte również służby ratownicze, medyczne i osoby w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osoby jadące bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik pytany w piątek o decyzję w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego powiedział, że zostanie ona podjęta przez prezydenta po przedstawieniu odpowiedniej informacji przez premiera.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej