RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Macierewicz: KOR był pierwszą jawną, niepodległościową strukturą organizacyjną

Piotr Naimski i Antoni Macierewicz działali w KOR (fot. PAP/Tomasz Gzell)
Piotr Naimski i Antoni Macierewicz działali w KOR (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Komitet Obrony Robotników to była pierwsza od dziesiątków lat jawna, niepodległościowa struktura organizacyjna – mówił jeden ze współzałożycieli KOR, poseł PiS Antoni Macierewicz w 45. rocznicę powstania ruchu.

45 lat temu powołano Komitet Obrony Robotników

45 lat temu, 23 września 1976 r., ogłoszono powstanie Komitetu Obrony Robotników. Jego członkowie jawnie, po raz pierwszy od trzech dekad...

zobacz więcej

23 września 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników – jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla NSZZ „Solidarność”, pierwszego za "żelazną kurtyną” niezależnego związku zawodowego.

KOR był reakcją na represje, które w 1976 r. spotkały robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. Głównym celem Komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez peerelowskie władze robotnikom i ich rodzinom.

W 45. rocznicę powołania KOR jego współzałożyciele, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, w Sejmie wyrazili wdzięczność między innymi robotnikom, harcerzom z „Czarnej Jedynki”, studentom i adwokatom wspierającym ruch z Janem Olszewskim na czele.

– Dziękuje wszystkim, którzy wówczas zrozumieli, że najważniejsza jest solidarność, wsparcie walczących, możliwość odzyskania niepodległości przez odbudowę niezależnych instytucji społecznych, mediów, szkolnictwa, partii politycznych, związków zawodowych – tego wszystkiego, co złożyło się na pracę KOR, a także wszystkich innych później powstałych struktur podziemnych, ale działających jawnie, bo to istota zmiany, jaką osiągnęliśmy dzięki pracy KOR – mówił Macierewicz.

Jak podkreślał, KOR „to była pierwsza od dziesiątków lat jawna, niepodległościowa struktura organizacyjna”.

Sonik: Czuchnowski powiela ubecką wersję śmierci Pyjasa

Poseł Bogusław Sonik (PO) odniósł się do publikacji dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Czuchnowskiego, poświęconej śmierci krakowskiego...

zobacz więcej

Bunt robotników


Piotr Naimski przypomniał wydarzenia sprzed 45 lat. – Bunt robotników był buntem przeciwko arbitralnym decyzjom władzy komunistycznej i tym decyzjom, które były skierowane bezpośrednio w polski naród – podkreślał.

– Latem 1976 r. rozpoczęliśmy akcję pomocy dla ludzi więzionych i ich rodzin; był to z jednej strony zwykły, naturalny odruch solidarności, płynący z moralnego zobowiązania, ale równocześnie mieliśmy w naszym środowisku przekonanie, że to, co się wtedy zaczęło dziać w Polsce, da szanse na rozpoczęcie praktycznie drogi do niepodległości – mówił Naimski.
B – Takiej drogi, która wtedy wydawała nam się bardzo długa. Trzeba było dużo wiary, żeby na nią wstępować – dodał.

Naimski wspominał też o sygnatariuszach KOR, którymi byli: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, on, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja i Wojciech Ziembiński.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
– Spośród tych osób my dwaj z państwem się spotykamy, bo czas ma swoje prawa – powiedział.

„Siła w jedności”. Koncert i wystawa na 40-lecie KOR

Z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników, Dom Spotkań z Historią zaprasza na cykl wydarzeń pod nazwą „Siła w jedności”,...

zobacz więcej

Ówczesny opozycjonista przyznał, że wspomnienie tamtych czasów skłania do refleksji na temat czasów dzisiejszych.

– Weszliśmy wtedy na drogę do niepodległości, niepodległości polskiego państwa – mówił Naimski.

– Po 15 latach, 30 lat temu, ta niepodległość została wywalczona. Dzisiaj, 30 lat od tamtego czasu, 45 lat od 1976 r. zaciera się granica pomiędzy pojęciem niepodległości i suwerenności. Niepodległość jest niepodzielna - jest albo jej nie ma, a suwerenność jest podzielna – można ją ograniczać. Jesteśmy w sytuacji, w której suwerenność jest na sztandarach, a jest ona poprzez różnego rodzaju instytucjonalne naciski ograniczana. Polska ma być niepodległym krajem i trzeba przy tym stać – podkreślał.

Autorka wielu publikacji na temat KOR Justyna Błażejowska przekazała informację o powołaniu Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego. Błażejowska została także jej prezesem.

Celem fundacji będzie między innymi ochrona spuścizny po byłym premierze, a także popularyzowanie jego biografii, dorobku i działalności.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej