RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Ambasador Francji odznaczył trzy Polki. „Kultura jest bohaterką naszego wieczoru”

Wręczenie Orderu Sztuki i Literatury (fot. Facebook/Ambassade de France en Pologne)
Wręczenie Orderu Sztuki i Literatury (fot. Facebook/Ambassade de France en Pologne)

Karolina Ziębińska-Lewandowska, Małgorzata Naimska i Barbara Toruńczyk zostały we wtorek odznaczone Orderem Sztuki i Literatury przez Ambasadora Francji w Polsce Frédérica Billeta.

„Orzeł” dla Krzysztofa Zanussiego. „Jest właściwie historią polskiego kina”

Reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi został laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2019 za osiągnięcia życia. Werdykt członków Polskiej...

zobacz więcej

– Reprezentujecie panie trzy pokolenia polskiej elity intelektualnej na przestrzeni ostatnich 40 lat, a wasz wkład był merytoryczny i decydujący dla promowania kultury waszego kraju we Francji oraz dla stosunków francusko-polskich – powiedział podczas uroczystości ambasador Billet. Zaznaczył, że „kultura jest bohaterką naszego wieczoru”. – Kultura jest wielkim spoiwem, mocnym motorem w naszych relacjach – wyjaśnił.

Ambasador Francji w Polsce przypomniał, że Order Sztuki i Literatury został ustanowiony w 1957 r. i jest przyznawany „za wyjątkowe dokonania artystyczne lub literackie, a także za promowanie literatury i sztuki we Francji, i na świecie”.

W laudacji ambasador Billet podkreślił, że Karolina Ziębińska-Lewandowska „jest historyczką sztuki z tytułem doktora i również doświadczoną kuratorką przez lata związaną z Narodową Galerią Sztuki – Zachętą”.

– Od roku jest pani dyrektorem Muzeum Warszawy. Oprócz tego pani życie zawodowe i prywatne jest nierozłącznie związane z Francją. Trzeba pamiętać, że od marca 2014 r. była pani kuratorem działu fotografii w paryskim Muzeum Narodowym Sztuki Współczesnej - Centre Pompidou, które jest jednym z najsłynniejszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie – mówił.

Zmarł wybitny historyk sztuki prof. Wiesław Juszczak

W wieku 88 lat zmarł Wiesław Juszczak, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk –...

zobacz więcej

– Nagroda, którą mamy zaszczyt pani wręczyć, jest wyrazem najwyższego uznania dla pani zaangażowania na rzecz współpracy kulturalnej między Francją i Polską – powiedział Billet. – Jest pani wyjątkowym pomostem między obydwoma krajami. Dlatego dzisiaj Francja pani oddaje hołd, przyznając to prestiżowe odznaczenie – podkreślił ambasador.

W laudacji na cześć Małgorzaty Naimskiej Billet przypomniał, że „kierując Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy wykazała się ogromnym zaangażowaniem na rzecz promowania francuskiej kultury”. – Karierę zawodową rozpoczęła pani w Polskim PEN-Clubie, by po okresie pracy w różnych organizacjach pozarządowych i w gabinecie ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego, w pełni realizować się w służbie działań kulturalnych – powiedział.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Zwrócił uwagę, że Naimska „wnosi merytoryczny wkład w promowanie kultury francuskiej w Polsce”. – Dzięki pani nieustannemu wsparciu Instytut Francuski od wielu lat wprowadza na warszawską scenę nowe nazwiska francuskiej kultury, czy to w dziedzinie tańca ze spektaklami choreograficznymi, czy w dziedzinie muzyki współczesnej – realizacja np. Festiwalu Frankofonii przez sześć lat z rzędu, czy w dziedzinie cyrku lub przyjazdu do Polski zespołów o światowej renomie – przypomniał ambasador Francji w Polsce.

Minister Gliński powoła Instytut Literatury. „Szeroko zakrojony projekt”

Powstanie Instytutu Literatury – instytucji, która będzie promować twórczości polskich literatów – zapowiedział w sobotę wicepremier, minister...

zobacz więcej

Przypomniał, że Naimska uczestniczyła także w organizacji tournées teatralnych Comédie-Française w Polsce. – To pani inicjatywie zawdzięczamy francuski odpowiednik słynnych koncertów chopinowskich odbywających się latem w Łazienkach w Warszawie – dodał Billet.

– Odznaczenie to, które mam zaszczyt pani wręczyć, jest nagrodą za pani nieustanne zaangażowanie w służbie dwustronnej współpracy francusko-polskiej. Jest dla Francji honorem oddanie pani hołdu za wszystkie działania, w których wykazała się pani odwagą, doświadczeniem oraz miłością do dwóch kultur – podkreślił ambasador.

– Jest pani zarazem polską publicystką, historykiem literatury. Była pani wydawcą, założycielką i redaktor naczelną kwartalnika „Zeszyty Literackie” – powiedział ambasador Billet, zwracając się do Barbary Toruńczyk.

Zobacz także: Polska pisarka i tłumaczka odznaczona przez króla Szwecji


– Chciałbym przypomnieć, że pani drogi życiowe zbiegły się z pokoleniem 1968 na Wschodzie i na Zachodzie. O ile mi wiadomo, nazywano was „komandosami”, ponieważ organizowaliście pokojowe naloty na propagandowe wystąpienia działaczy partyjnych. Ale jedyną waszą bronią były odwaga i determinacja – mówił.

„Gigant polskiego powojennego kina”. Francuskie media składają hołd Pszoniakowi

Wojciech Pszoniak, wielki człowiek polskiego i francuskiego kina i teatru był szczególnie ceniony we Francji za występy u Andrzeja Wajdy czy w...

zobacz więcej

Przypomniał, że „w okresie wydarzeń sierpniowych” Toruńczyk „przyłączyła się do apelu 64 naukowców, literatów i publicystów o podjęcie dialogu z robotnikami w Polsce”. – Jako młoda dziewczyna z wielką odwagą i z pasją zdecydowała się pani na walkę polityczną – podkreślił.

– Od lat 80. przebywała pani we Francji i kontynuowała walkę z naszego kraju. (...) Pani działalność była bardzo niebezpieczna, została pani zatrzymana i pozbawiona wolności – mówił Billet.

Ambasador Francji w Polsce przypomniał, że Toruńczyk założyła „Zeszyty Literackie” w Paryżu w 1982 r. – Na emigracji była pani w kontakcie z wybitnymi francuskimi działaczami społecznymi i dzięki pani doświadczeniu Francuzi lepiej zapoznali się realiami polskimi – zaznaczył.

Zobacz także: Barbara Nowacka odznaczona Orderem Narodowym Zasługi Francji


– Pani postawa i zaangażowanie stanowią przykład dla wszystkich – ocenił. – Działała pani na rzecz promowania wartości, których Francja zawsze broniła i które promowała na świecie – podkreślił.

– Dziś wieczorem Francja, przyznając to odznaczenie, pragnie panią uhonorować i złożyć hołd pani odwadze, wytrwałości i talentowi – powiedział ambasador Frédéric Billet.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej