RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Troje sędziów SN uchyliło decyzję innego sędziego z powodu „nienależytej obsady” sądu

Sąd Najwyższy (fot. Shutterstock/ MOZCO Mateusz Szymanski)
Sąd Najwyższy (fot. Shutterstock/ MOZCO Mateusz Szymanski)

Sąd Najwyższy w składzie trojga sędziów uwzględnił w czwartek zażalenie na postanowienie innego sędziego SN i uchylił jego decyzję. Jak uzasadniono, powodem była „nienależyta obsada” sądu, czyli wydanie tej decyzji przez sędziego rekomendowanego przez KRS w obecnym składzie.

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. wolności mediów i praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu rezolucję zatytułowaną „Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce”. Za...

zobacz więcej

– Sędziowie SN, kwestionujący zmiany wprowadzone od 2018 r. w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, posługują się instrumentalnie istniejącymi środkami proceduralnymi mając na celu odzyskanie pełnej kontroli nad procesem nominacji sędziów do SN, którą posiadali przed 2019 r. – zaznaczył rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski.

Czwartkowe postanowienie SN, które – wraz z pisemnym uzasadnieniem – zostało już opublikowane w internetowej bazie orzeczeń SN, dotyczyło zażalenia osoby skazanej na wcześniejszą decyzję SN odmawiającą przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania.

W połowie czerwca br. Izba Karna SN, rozpatrując sprawę w jednoosobowym składzie sędziego Igora Zgolińskiego, odmówiła przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania „wobec jego oczywistej bezzasadności”. Na tamto postanowienie skazany złożył zażalenie.

„Postanowienie obarczone uchybieniem”


W czwartek zażalenie to rozpoznało troje sędziów Izby Karnej: Tomasz Artymiuk, Jarosław Matras i Barbara Skoczkowska. Zdecydowali o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i sprawę wniosku o wznowienie postępowania przekazali do ponownego rozpoznania w SN.

„Uchwała SN z 23 stycznia 2020 r. dalej obowiązuje i wiąże SN. Jej konsekwencją musi być uchylenie zaskarżonego postanowienia z uwagi na to, że obarczone jest ono uchybieniem” – oceniono w uzasadnieniu tego postanowienia.

Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

O ustaleniu ojcostwa dowiedział się od komornika. SN uwzględnił skargę RPO

Sąd Najwyższy uwzględnił we wtorek skargę nadzwyczajną odnoszącą się do wyroku, na mocy którego mężczyzna został uznany za ojca, choć nie wiedział...

zobacz więcej

Jak w nim dodano „skoro Pan Igor Zgoliński na skutek rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa, której kształt został określony ustawą z 8 grudnia 2017 r., został powołany na stanowisko sędziego SN w Izbie Karnej, a następnie rozpoznał sprawę wniosku o wznowienie i wydał postanowienie o odmowie przyjęcia wniosku, to stosownie do uchwały połączonych trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r. postanowienie to jest obarczone wadą w postaci nienależytej obsady sądu”.

Natomiast sędzia Stępkowski zaznaczył, że „obecny proces wyłaniania kandydatów na sędziów można pod wieloma względami krytykować, ale tylko dlatego, że opinia publiczna posiada pełną informację o przebiegu postępowań kwalifikacyjnych przed KRS”.

„Tymczasem przed rokiem 2018 opinia publiczna nic o tym procesie nie wiedziała, przy czym kandydować do SN mogły wyłącznie osoby przedstawione przez SN. Ten sam SN kontrolował następnie legalność uchwał KRS przedstawiających prezydentowi kandydatury do nominacji, a jeśli decyzja KRS odbiegała od przedłożenia SN, wówczas uchwały jej były uchylane tak długo, aż osiągnięto skutek zamierzony przez ówczesnych sędziów SN, którzy obecnie usiłują odzyskać tę pozycję i w tym celu usiłują pozbawić nowych sędziów możliwości orzekania” – dodał.

Skarga nadzwyczajna dotycząca zdjęcia krzyża w pokoju nauczycielskim. SN zdecydował

Sąd Najwyższy odrzucił we wtorek skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku ws. dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic, zasądzającego...

zobacz więcej

Jak ocenił, „z taką samą sytuacją mamy do czynienia również obecnie, gdy podważa się ważność orzeczenia sędziego Zgolińskiego”. „W rzeczywistości nie chodzi o troskę o praworządność ale o ochronę kastowego systemu korporacyjnej kontroli nad procesem sprawowania władzy sądowniczej, całkowicie wyłączającym go poza zakres jakiejkolwiek kontroli społecznej” – stwierdził sędzia Stępkowski.

Zgodnie z uchwałą trzech Izb SN – Cywilnej, Karnej i Pracy – z 23 stycznia 2020 r. nienależyta obsada sądu powszechnego i wojskowego, a także SN występuje wtedy, gdy w składzie sędziowskim znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W kwietniu 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała trzech Izb SN jest niezgodna z konstytucją. „Zaskarżonej uchwały nie można pogodzić z istotą prerogatywy prezydenta do powoływania sędziów na terenie RP” – wskazywał TK.

W uzasadnieniu czwartkowego postanowienia SN wskazał jednak, że „jedynym możliwym działaniem, w którym SN może dochować swoim orzecznictwem stanu zgodności z Konstytucją RP”, jest konieczność uznania, że tamten wyrok TK „nie wywiera skutków”.

Sprawdź też: SN uwzględnił skargę RPO

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej