RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Sędzia, z którym nie chcą orzekać, wcześniej doniósł na przełożonych do prokuratury

Tomasz Koszewski powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie (fot. PAP/Artur Reszko)
Tomasz Koszewski powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie (fot. PAP/Artur Reszko)

Sędzia Tomasz Koszewski z Sądu Okręgowego w Olsztynie, z którym nie chce orzekać dwoje innych sędziów tej jednostki, w 2019 roku zawiadomił prokuraturę, że przełożeni dopuścili się wobec niego zniesławienia, przekroczenia uprawnień i mobbingu. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

Minister sprawiedliwości zarządził przerwę w pracy sędziego z Częstochowy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza –...

zobacz więcej

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował, że w 2019 r. do Prokuratury Rejonowej Olsztyn–Południe wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przełożonych sędziego Tomasza Koszewskiego. Złożył je w prokuraturze sędzia Koszewski.

Prokurator Stodolny poinformował, że chodziło o delegowanie sędziego Koszewskiego z sądu rejonowego do okręgowego. Pod koniec września 2019 r. prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie poinformowała o zamiarze wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o delegowanie sędziego na sześć miesięcy do Wydziału V Gospodarczego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

– Zgłosiło się dwóch kandydatów sędziów z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Natomiast pismem z dnia 30.11.2019 r. (tj. miesiąc później) przewodniczący V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Olsztynie poinformował Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, że w związku z tym, iż swoją kandydaturę do orzekania w ramach delegacji zgłosiła osoba, której uprzednie wnioski były jednoznacznie negatywnie oceniane przez Kolegium Sądu Okręgowego, to cofa on swój wniosek o delegowanie sędziego. W związku z tym zawiadamiający tj. Tomasz Koszewski, uznał, że przewodniczący V Wydziału dopuścił się przestępstwa zniesławienia, przestępstwa przekroczenia uprawnień i mobbingu – poinformował rzecznik prokuratury.

Były prezes niemieckiego TK stawia mocne zarzuty UE. A Merkel zaprasza sędziów na obiad

Za dążenie do utworzenia państwa federacyjnego krytykuje unijne instytucje były prezes niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie tylko o...

zobacz więcej

Przez miesiąc śledczy zajmowali się zawiadomieniem sędziego Koszewskiego.

– Po zebraniu materiałów przez prokuraturę postanowieniem z dnia 27.11.2019 r. odmówiono wszczęcia postępowania wobec uznania, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego, tzn. że ani przewodniczący V Wydziału Gospodarczego, ani Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego swoim zachowaniem nie dopuścili się przestępstwa. Decyzja ta nie została zaskarżona – poinformował prokurator Stodolny.

Sędzia Tomasz Koszewski 6 września został powołany przez prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Dwoje sędziów z wydziału gospodarczego – Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk – w reakcji na awans Koszewskiego poinformowało prezes Sądu Okręgowego, że odmawiają orzekania z Koszewskim.

– Wskazali, że wydając takie oświadczenie respektują obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, w tym mają na względzie m.in. wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach przeciwko Sądowi Najwyższemu oraz uchwałę składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. Ponadto, sędziowie wskazali, że działają w trosce o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (niewydawanie orzeczeń, które mogą być dotknięte nieważnością) oraz powagę urzędu sędziego sądu okręgowego – poinformował rzecznik prasowy sądu Olgierd Dąbrowski–Żegalski.

„Na czym polega niezależność prezesa niemieckiego TK, który był politykiem CDU?”

Wraz z opóźnianiem przez Brukselę wydania decyzji ws. Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, z ust unijnych biurokratów powracają zarzuty o...

zobacz więcej

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie zdecydowało, że wobec sędziów Tomkiewicz i Kasprzyka nie wyciągnie żadnych konsekwencji.

– W ocenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie wydanie takiego oświadczenia obecnie nie wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności służbowych w stosunku do jego autorów. Sędziowie tym oświadczeniem wyrazili swój pogląd na kwestię dotyczącą sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziego wyłonionego w drodze konkursu przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po 2018 r. Sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk jednocześnie poinformowali, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się pełnionego przez nich urzędu sędziego – poinformował sędzia Dąbrowski–Żegalski.

Jednocześnie sędzia Olgierd Dąbrowski–Żegalski poinformował, że Tomasz Koszewski nie podjął jeszcze pracy w Sądzie Okręgowym, bo do połowy października ma zwolnienie lekarskie. W związku z tym kierownictwo sądu nie zdecydowało jeszcze w jakim wydziale będzie orzekał sędzia Kostrzewski ani tym bardziej nie przydzielono mu żadnych spraw.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej