RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Benedykt XVI stanowczo potępia koncepcję „małżeństwa homoseksualnego”

Benedykt XVI (fot. Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images)
Benedykt XVI (fot. Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images)

„Koncepcja »małżeństwa homoseksualnego« stoi w sprzeczności ze wszystkimi następującymi po sobie kulturami ludzkości, a zatem oznacza rewolucję kulturową, która przeciwstawia się całej tradycji ludzkości, aż po dzień dzisiejszy” – stwierdza papież–senior we wcześniej niepublikowanym artykule, zawarty w tomie „La vera Europa. Identità e missione”, który ukaże się jutro we włoskich księgarniach.

„Szóste wielkie wymieranie”. Katolicy zjednoczeni na rzecz ochrony bioróżnorodności

3 października katolicy w całej Polsce zgromadzą się w parafiach i wspólnotach, by wspólnie modlić się słowami Pisma Świętego i św. Franciszka z...

zobacz więcej

Tekst Benedykta XVI jest najnowszym, żarliwym apelem do Europy, aby na nowo odkryła i potwierdziła swój prawdziwy rodowód i tożsamość, które uczyniły ją wielką i stanowią wzorzec piękna i humanizmu. Książka zawiera wstęp papieża Franciszka.

Rozdział zatytułowany „Oddać sprawiedliwość Bogu wobec zadania powierzonego nam dla ludzkości”, w całości niepublikowany, został przekazany przez papieża seniora w kwietniu. Benedykt XVI zaznacza, iż temat małżeństwa i rodziny nabrał nowego wymiaru, którego z pewnością nie można ignorować.

„Jesteśmy świadkami deformacji sumienia, która najwyraźniej przeniknęła głęboko do różnych warstw ludu katolickiego” – pisze papież. Autor podkreśla, iż na przestrzeni wieków, także w różnych kulturach, nigdy nie kwestionowano „faktu, że istnienie człowieka – jako mężczyzny i kobiety – jest ukierunkowane na prokreację” i że „wspólnota mężczyzny i kobiety oraz otwartość na przekazywanie życia określają istotę tego, co nazywa się małżeństwem”.

Zdaniem Benedykta XVI momentem przełomowym we współczesnym świecie jest chwila, kiedy zaczęto stosować pigułkę antykoncepcyjną: kiedy „w zasadzie stało się możliwe oddzielenie płodności i seksualności”. Wydarzenie to przemieniło ludzkie sumienia, zrównując różne formy seksualności i torując w ten sposób drogę płodności bez seksualności, a co za tym idzie, „racjonalnemu stworzeniu człowieka”.

Niedziela św. Franciszka. „Pierwsze: oszczędzać wodę i jej nie zanieczyszczać”

„Wszyscy braćmi” („Fratelli tutti”) to tytuł nowej encykliki papieża Franciszka, którą podpisze on w sobotę przy grobie św. Franciszka w Asyżu....

zobacz więcej

Papież senior wzywa do utworzenia swoistego ruchu na rzecz „ekologii człowieka”, który chroniłby „naturę człowieka”, tak jak „ruch ekologiczny odkrył granice tego, co można czynić i uznał by, że „natura” wyznacza nam miarę, której nie możemy bezkarnie ignorować”. Człowiek ma również „naturę”, która została mu dana, a jej pogwałcenie lub zaprzeczenie jej prowadzi do samozniszczenia – twierdzi papież Ratzinger.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety, a co jest lekceważone w postulacie tzw. „małżeństwa homoseksualnego”.

Zdaniem Benedykta XVI w próbach odrywania prokreacji od aktu małżeńskiego kobiety i mężczyzny dostrzec można powiązanie z tendencją do samobójstwa jako planowanego zakończenia swego życia. Podkreśla, że w ostatecznym rachunku „albo człowiek jest stworzeniem Bożym, jest obrazem Boga, jest darem Boga albo człowiek jest produktem, który sam potrafi siebie stworzyć”.

„Kiedy ktoś wyrzeka się idei stworzenia, wyrzeka się wielkości człowieka, wyrzeka się tego, że nie można nim dysponować, i jego godności, których nie można w jakikolwiek sposób planować. Jesteśmy bowiem świadkami procesu, w którym ludzie nie są już rodzeni i poczęci, lecz przekształcani” – przestrzega papież–senior.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej