RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Minister obrony podpisał nowe rozporządzenie. Chodzi o zakaz noszenia mundurów

Mariusz Błaszczak o tym, co zmienią nowe przepisy (fot. PAP/Łukasz Gągulski)
Mariusz Błaszczak o tym, co zmienią nowe przepisy (fot. PAP/Łukasz Gągulski)

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie zakazujące noszenia mundurów przez osoby próbujące podszywać się pod żołnierzy. „Nowe przepisy zakazują używania umundurowania m. in. w przedsięwzięciach, które godzą w dobre imię Sił Zbrojnych lub podczas zgromadzeń naruszających porządek publiczny” – napisał minister.

Błaszczak odpowiada Różańskiemu. „Bogu dzięki, że nie jest już dowódcą”

Bogu dziękujemy, że ten pan już nie jest dowódcą – powiedział o emerytowanym generale Mirosławie Różańskim minister obrony narodowej Mariusz...

zobacz więcej

W sierpniu MON opublikował projekt rozporządzenia zakazującego noszenie mundurów wojskowych lub jego części przez uczestników strajków, demonstracji i zgromadzeń. Zgodnie z projektem zakaz miał wejść w życiu w dzień po ogłoszeniu rozporządzenia. Oprócz munduru lub jego części miał objąć oznaki przynależności państwowej, w tym godło i flagę Polski.

Proponowane przepisy nie wpłyną – zaznaczają autorzy – na sprzedaż elementów umundurowania wycofanego z sił zbrojnych, nadal taki ubiór będzie wolno nosić jako strój rekreacyjny. Rozporządzenie miało być odpowiedzią na przypadki podszywania się pod żołnierzy Wojska Polskiego przez tzw. antyszczepionkowców.

Projekt przewidywał zakaz noszenia munduru lub jego części przez osoby „uczestniczące w przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes sił zbrojnych; strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych; zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny”, a także „w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego lub które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia”.

Projekt zakładał, że nie wolno będzie używać składników umundurowania w „działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego ani w przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”.

Obecne przepisy zakazują już noszenia kompletnego munduru wojskowego – zarówno polowego, jak wyjściowego i galowego – przez osoby nieuprawnione, także jeśli jest on pozbawiony oznak stopni, korpusu i specjalności. Mundur mogą nosić uczniowie klas mundurowych, studenci i członkowie stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Uczniowie mogą nosić orła według specjalnego, opracowanego dla nich wzoru; w przypadku stowarzyszeń paramilitarnych wymagana jest plakietka z nazwą organizacji.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej