RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Szef MEiN: Wracamy do wielkiej świetności Akademii Zamojskiej

Na mocy ustawy reaktywowano Akademię Zamojską. We wtorek szef MEiN prof. Przemysław Czarnek wręczył statut uczelni rektorowi – dr. hab. Pawłowi Skrzydlewskiemu. – Wracamy do wielkiej świetności Akademii Zamojskiej – powiedział minister edukacji na konferencji prasowej.

Czarnek zapowiada kolejne zmiany. Tym razem ws. ferii zimowych

Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, na pewno wrócimy do tego, co było przed pandemią, czyli podział ferii zimowych na województwa. Chcemy, aby te...

zobacz więcej

– Jestem wręcz wzruszony (...) o odnowieniu Akademii Zamojskiej słyszałem wielokrotnie. Tych prób odnowienia Akademii podejmowanych było wiele – powiedział minister edukacji i nauki podczas wtorkowej uroczystości w Warszawie. – Odnawiamy Akademię Zamojską po 237 latach. Przypomnę, że decyzją władz zaborczych, tuż po pierwszym rozbiorze Polski w 1774 r. Akademia Zamojska została zlikwidowana. Nie było jej zatem na mapie uczelni wyższych w tej nawie przez 237 lat – dodał Czarnek.

Wskazał, że do tradycji Akademii Zamojskiej nawiązywała Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica. – Szymona Szymonowica, który był organizatorem Akademii Zamojskiej, wówczas, gdy ona była tworzona, kiedy rozpoczynała swoją piękną działalność w XVII i XVIII wieku – zauważył minister.

Szansa dla Zamościa


Jak mówił, utworzenie Akademii Zamojskiej to wielka szansa dla ośrodka naukowego jakim jest Zamość. – Wielka szansa przed uczelnią zamojską, wielka szansa przed mieszkańcami Zamościa i całego regionu, wielka szansa dla województwa Lubelskiego i całej Polski. Wracamy do wielkiej świetności Akademii Zamojskiej, która pięknie służyła, kiedy była jedną z trzech polskich uczelni wyższych, jedną z trzech wyższych uczelni w wieku XVII – powiedział Czarnek.

Podkreślił, że trzeba wzmocnić ośrodki naukowe w takich miejscach jak Zamość. – Są ogromne potrzeby w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki na rynku polskim. Te potrzeby są rozmaite, a jedna z nich jest potrzeba kształcenia na kierunkach medycznych. Już dziś uczelnia Szymonowica te kierunki posiada – już dziś uczą się tam studenci, którzy od tego roku akademickiego będą studentami Akademii Zamojskiej, tak jak i pracownicy uczelni Szymonowica będą, a w zasadzie już są od 1 września pracownikami Akademii Zamojskiej - ale liczymy również na rozszerzenie tej działalności (...) na inne kierunki medyczne, w tym na kierunek lekarski – mówił szef MEiN.

– Tego bardzo potrzebujemy. Słyszymy na tych protestach również, że jedną z największych bolączek polskiego systemu ochrony zdrowia są braki kadrowe. Te braki kadrowe są możliwe do uzupełnienia tylko w jeden sposób – trzeba otwierać nowe kierunki lekarskie, gdzie tylko jest to możliwe, jeśli standardy kształcenia lekarzy na to pozwolą – powiedział. Dodał, że nie brakuje chętnych do kształcenia na tych kierunkach.

Czarnek zapowiada duże podwyżki dla nauczycieli. Nawet o kilkadziesiąt procent

Szykujemy duże podwyżki dla nauczycieli; w pierwszej kolejności dla nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich; podwyżki te będą...

zobacz więcej

Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz'15. Wśród jej autorów znalazł się również minister Czarnek. MEiN nie zgłosiło uwag do ustawy. 16 sierpnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda i weszła ona w życie po dwóch tygodniach.

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej opartej na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stało się mieniem akademii. Pierwszego rektora powołał minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

Kwestia zatrudnienia


Pracownicy zatrudnieni na uczelni stali się pracownikami akademii, jednak – jak wynika z ustawy – stosunki pracy z tymi pracownikami wygasną po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy, albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

Reaktywowana uczelnia powinna w czasach współczesnych spełniać misję, która przez ponad dwa wieki formowała elity narodu polskiego w duchu zasad pietas literata, Deo et Patriae, misję, wyrażoną w dewizie: BÓG HONOR OJCZYZNA, a spełnianą przez Akademię Zamojską” – podkreślono w uzasadnieniu ustawy. Dodano, że Akademia Zamojska ma być szczególną instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowy przygotowuje się obywateli państwa polskiego nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Studenci, a także uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica stali się odpowiednio studentami lub uczestnikami studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Akademii Zamojskiej.

Z ustawy wynika, że członkowie senatu uczelni oraz członkowie rady uczelni wybrani na kadencje trwające w dniu wejścia w życie ustawy stali się odpowiednio członkami senatu pierwszej kadencji Akademii albo członkami rady Akademii Zamojskiej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej