RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Posłowie chcą, by „tęczowe rodziny” miały prawo do łączenia rodzin (fot. Shutterstock/Africa Studio)
Posłowie chcą, by „tęczowe rodziny” miały prawo do łączenia rodzin (fot. Shutterstock/Africa Studio)

„Małżeństwa” jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii – postuluje Parlament Europejski w rezolucji przyjętej we wtorek. Europosłowie głosujący za przyjęciem wniosku uważają, że UE powinna usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykają „osoby LGBTIQ” w korzystaniu ze swoich „podstawowych praw”.

Co tak naprawdę powiedział papież Franciszek o parach homoseksualnych?

„To, co musimy stworzyć, to prawo do wspólnego pożycia. One mają prawo do tego, by być prawnie chronionymi” – to najbardziej zbliżone do oryginału...

zobacz więcej

W rezolucji w sprawie „praw osób LGBTIQ” w UE, przyjętej 387 głosami do 161, przy 123 wstrzymujących się do głosu, Parlament Europejski podkreślił, że obywatele ci powinni mieć możliwość pełnego korzystania ze swoich praw, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się, w całej Unii.

W rezolucji stwierdzono, że „małżeństwa” lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich w jednolity sposób, a „małżonkowie” i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich odpowiednicy przeciwnej płci.

W związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że przepisy dotyczące „małżonków” zawarte w dyrektywie o swobodnym przepływie osób mają zastosowanie również do par tej samej płci, Komisja powinna podjąć działania wobec Rumunii, gdzie rząd nie zaktualizował krajowego ustawodawstwa, aby uwzględnić to orzeczenie – domagają się posłowie.

Rezolucja wzywa również wszystkie kraje UE do uznania osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców. Posłowie chcą, by „tęczowe rodziny” miały takie samo prawo do łączenia rodzin jak pary przeciwnej płci i ich rodziny.

Posłowie uznali również, że „społeczności LGBTIQ” w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji i wezwali w związku z tym UE do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko Warszawie i Budapesztowi.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej