RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Jak zmieniały się zarobki medyków. Te dane mówią wszystko

Medycy w ostatnich latach otrzymali znaczące podwyżki wynagrodzeń. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że tylko w przypadku rezydentów ich zarobki brutto wzrosły w ostatnich latach o ponad 70 proc. Liczby pokazują, że zarobki rezydentów nie wzrastały ani o złotówkę w latach 2009-2016.

Warszawa: Rozpoczął się protest środowisk medycznych

W sobotę po godz. 12 w Warszawie rozpoczął się protest pracowników ochrony zdrowia. Manifestujący ruszyli z pl. Krasińskich przed kancelarię...

zobacz więcej

Na początku sierpnia przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia poinformowali o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Uzasadniali, że chcą wspólnie zaangażować się w działania mające na celu m.in. poprawę warunków pracy i wynagrodzeń.

Protest medyków


Komitet postuluje m.in. znacznie szybszy i większy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej (do 8 proc. PKB), zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej) i zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie.

W sobotę odbył się ogólnopolski protest medyków. Protestujący z całej Polski zebrali się w południe w rejonie pl. Krasińskich, skąd przeszli przed KPRM. Po drodze zatrzymali się pod Ministerstwem Zdrowia, Pałacem Prezydenckim oraz Sejmem. Bezpośrednio po zakończeniu protestu w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozstawiono „Białe Miasteczko 2.0”, jak nazywają je organizatorzy. Nawiązuje ono do „Białego Miasteczka” pielęgniarek z lata 2007 r. Protestujący zapowiadają, że nie odejdą spod KPRM-u, dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione.

Antyszczepionkowcy napadli na szefa PSL i rzecznika resortu zdrowia [WIDEO]

Skandal na marginesie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Gdy na wydarzenie zmierzał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, zaczaił się...

zobacz więcej

Jak zmieniały się zarobki medyków w ostatnich latach?


Jak wiadomo, medycy w ostatnich latach dostali znaczące podwyżki, biorąc pod uwagę, że na ich wynagrodzenie składa się pensja zasadnicza i szereg dodatków: za wieloletnią pracę, za pracę w nocy, niedziele i święta, za dyżur pod telefonem dodatki funkcyjne i premie.

Z danych Ministerstwa Zdrowia udostępnionych portalowi tvp.info wynika, że lekarz z II stopniem specjalizacji w marcu 2015 r. otrzymywał łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 8015 zł, zaś w styczniu 2020 r. było to już 13 643 zł. Łącznie to wzrost o 5 628 zł brutto.

MZ przypomina, że na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw lekarze specjaliści skorzystali z podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 6750 zł w zamian za zobowiązanie do pracy w jednym szpitalu.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
W przypadku lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w marcu 2015 r. było to 6786 zł, w styczniu 2020 r. – 10 847 zł (różnica 4061 zł).

Resort zdrowia podliczył koszty postulatów medyków. Znamy kwoty

Na sobotę na godz. 12 w Warszawie zaplanowano protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Manifestujący przejdą z pl. Krasińskich przed Sejm i Kancelarię...

zobacz więcej

Lekarz bez specjalizacji (bez stażystów i rezydentów) w 2015 r. zarabiał łącznie brutto 5228 zł, w 2020 r. – 8620 zł (3392 zł różnicy).

Pielęgniarki i położne ze specjalizacją zarabiały średnio przed sześcioma laty 4314 brutto, przed rokiem – 6574 zł.

Pozostałe pielęgniarki i położne przez pięć lat zarabiały średnio brutto w sumie o 2723 zł więcej (3406 vs. 6129 zł).

Ratownik medyczny w marcu 2015 r. otrzymywał łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 2902 brutto, zaś w styczniu 2020 r. – 5047 zł (2145 zł różnicy). Ratownicy medyczni skorzystali z podwyżki wynagrodzenia w formie dodatku z OWU dla ratowników w wysokości 1600 zł brutto na etat.

Koronawirus w Polsce. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia o zakażeniach i zgonach

Koronawirus w Polsce. W piątek 10 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 528 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby w...

zobacz więcej

Jakie są zarobki rezydentów?


Z danych udostępnionych przez resort zdrowia wynika, że rezydenci w ostatnich latach również mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń.

W przypadku rezydentów ich zarobki nie wzrastały w latach 2009-16. Pierwsze podwyżki miały miejsce w 2017 r. – najwięcej wśród rezydentów dziedziny priorytetowej (pierwsze dwa lata rezydentury).

W 2017 r. zarobki rezydentów wynosiły od 3500 do 4500 zł. Z każdym kolejnym rokiem zarobki rezydentów wzrastały; w lipcu 2021 r. osiągnęły od 5500 do 5850 zł – wynika z danych MZ.

Dane pokazują, że do 2016 r. zarobki rezydentów nie wzrosły prawie w ogóle. Tymczasem od 2016 r. nastąpił wzrost ich wynagrodzeń o 72 proc.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej