RAPORT

Pogarda

Prezes TK: Poszanowanie konstytucji przez wspólnotę międzynarodową to poszanowanie tożsamości państwa

Najnowsze

Popularne

Fundamentalną rolę konstytucji jako gwaranta istnienia państw narodowych podkreślali uczestnicy międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez polski Trybunał Konstytucyjny. – Każde państwo funkcjonuje we wspólnocie międzynarodowej ze swoją konstytucją, dlatego to funkcjonowanie musi odbywać się z poszanowaniem zindywidualizowanych konstytucji, a więc praw nadrzędnych wszystkich narodów, z poszanowaniem indywidualnej tożsamości każdego podmiotu. To jest ochrona podmiotowości jako taka – mówiła prezes Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, Julia Przyłębska.

„Pilne!”. Zobacz, co w 2005 r. sędziowie mówili o konstytucji RP i prawie UE

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera i orzekł, że zaskarżone przez Mateusza Morawieckiego przepisy Traktatu o UE, w rozumieniu...

zobacz więcej

Konstytucja to zbiór pewnych norm ogólnych, odwołujących się do pewnych ogólnych wartości, wspólnych wszystkim demokratycznym, państwom, które uznają prawa człowieka, podmiotowość osoby ludzkiej; uzupełnione o pewne zindywidualizowane elementy, normy, które wynikają z tożsamości konstytucyjnej danego narodu, które konstytuują ten naród – mówiła Julia Przyłębska podczas konferencji, w której wzięli udział szefowie wielu zagranicznych sądów konstytucyjnych.

Prezes TK podała jako przykład podstawy identyfikacji język. Jak wskazała, nie ma języka światowego, są zaś języki różnych narodów. – Oczywiście porozumiewamy się w tej chwili najczęściej w języku angielskim, ale to nie ten język nas konstytuuje. On konstytuuje Brytyjczyków, Amerykanów, ale każde państwo wprowadza przez swój język pewną indywidualność tożsamościową – zauważyła.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Julia Przyłębska podkreśliła, że Konstytucja RP mówi wyraźnie, że ona sama jest najwyższym prawem. Wyraża ona wolę obywateli co do określonej wizji państwa. – Ona jest obrazem życzenia polskiego społeczeństwa, polskiego suwerena. Tak w chwili obecnej polski suweren wyobraża sobie funkcjonowanie państwa i ochronę wartości, do których się odwołuje – kontynuowała prezes TK.

Poszanowanie tożsamości i ochrona podmiotowości narodów


Jak dodała, państwa funkcjonujące w ramach różnych wspólnot międzynarodowych wchodzą do nich już ze swoją konstytucją, „z tymi wszystkimi normami, które są obrazem funkcjonowania danego społeczeństwa”. – I dlatego jeśli funkcjonujemy w przestrzeni międzynarodowej, to aby to funkcjonowanie było zgodne z prawem, musi ono być również z poszanowaniem zindywidualizowanych konstytucji, a więc tych praw nadrzędnych wszystkich narodów, które wspólnie w jakiejś wspólnocie funkcjonują – zauważyła szefowa Trybunału Konstytucyjnego.

– Zadaniem wszystkich narodów, państw, społeczeństw jest funkcjonowanie w przestrzeni międzynarodowej z poszanowaniem indywidualnej tożsamości każdego podmiotu. I to jest ta ochrona podmiotowości jako taka – konkludowała.

„Wojna trybunałów”. Jak spór między prawem UE i krajowym rozstrzygały inne państwa?

Trybunał Konstytucyjny w środowym orzeczeniu mówi „stop” pozatraktatowym zapędom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po wydaniu wyroku...

zobacz więcej

Konferencja, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego RP, została zorganizowana w czasie, gdy najwyższe urzędy UE przekonują o nadrzędności traktatów europejskich i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska broni wiodącej roli konstytucji, co jest zapisane w traktacie akcesyjnym podpisanym w Atenach w 2003 r., i domaga się respektowania pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Podobne stanowisko zajmują Węgrzy. Budapeszt podkreśla konieczność dialogu między instytucjami UE a rządami państw członkowskich.

– Interpretacje prawa, narzucane przez TSUE mogą prowadzić do erozji tożsamości narodowych. Z drugiej strony mogą wywoływać sceptycyzm mieszkańców poszczególnych państw członkowskich względem projektu europejskiego – uważa prezes Trybunału Konstytucyjnego Węgier Tamás Sulyok.

Przeczytaj także: TVN przekracza kolejną granicę. Ofiarą padła wnuczka prezes Przyłębskiej

To nie jest odosobnione zdanie. Trybunał Konstytucyjny RFN zakwestionował niedawno orzeczenie TSUE jako niezgodne z niemieckim prawem.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej