RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Majchrowski apeluje do KE. Uchwałę sejmiku o „ideologii LGBT” nazywa „dyskryminacją”

Prezydent Majchrowski objął patronatem honorowym Marsz Równości (fot. Alex Bona/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Prezydent Majchrowski objął patronatem honorowym Marsz Równości (fot. Alex Bona/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosował pismo do Komisji Europejskiej, w którym odcina się od uchwały sejmiku województwa małopolskiego i prosi, by nie blokować miastu unijnych funduszy. W kwietniu 2019 roku sejmik województwa przyjął deklarację „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Majchrowski odcina się od tej uchwały, mówi o „dyskryminacji” LGBT, staje po stronie KE i prosi o unijne pieniądze.

„Strefy”, których nie ma. KE brnie za fake newsem Staszewskiego i stawia ultimatum

Komisja Europejska potwierdza, że poprosiła polskie władze regionalne o wyjaśnienia w sprawie „stref wolnych od LGBTQI”, czyli stref, które nigdy...

zobacz więcej

„Kraków jest domem dla wszystkich – uważam, że mieszkańcy Krakowa nie zasługują na ponoszenie konsekwencji z tytułu decyzji, głównie o charakterze politycznym, podejmowanych przez władze regionalne, a dyskryminujących społeczność LGBT+” – podkreślił Majchrowski.

W piątek zastępca dyrektora generalnego departamentu polityki regionalnej Komisji Europejskiej Normunds Popens poinformował władze pięciu polskich województw, między innymi małopolskiego, o wstrzymaniu prac nad programem REACT-EU, który ma zminimalizować gospodarcze i społeczne skutków pandemii COVID-19. Bruksela twierdzi, że uchwały dotyczące LGBT przyjęte przez sejmiki pięciu województw mogą naruszać prawo Unii Europejskiej, dotyczące niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. TYmczasem są one głosem sprzeciwu wobec instytucjonalnej „promocji ideologii LGBT”. Prezydent Krakowa nazywa to jednak „dyskruminacją” LGBT.

„Zablokowanie naszemu miastu możliwości skorzystania ze środków i innych instrumentów unijnych byłoby dla nas wysoce niesprawiedliwe oraz mogłoby zachwiać naszym przekonaniem o wsparciu Komisji Europejskiej dla działań podejmowanych przez nasze miasto na rzecz promocji idei otwartości i wzajemnego szacunku” – wskazał w liście prezydent Krakowa.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Powielając fake newsy o istnieniu w Polsce stref wolnych od LGBT Majchrowski pisze, że „w Krakowie nie powstała i nie powstanie żadna strefa, która miałaby kogokolwiek wykluczać”, oraz to, że samorząd Krakowa to organ, który „samodzielnie decyduje o swoich sprawach, podejmuje określone działania i rozwiązuje konkretne problemy z myślą o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców”.

Poseł apeluje o adopcję dla par LGBT. „Dzieci mogłyby zostać otoczone rodzinnym ciepłem”

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zaapelował do Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, by ten pochylił się nad losem dzieci wychowywanych w domach...

zobacz więcej

Majchrowski promotorem LGBT


„W lipcu 2020 r. prezydent wystosował apel do mieszkańców Krakowa, podkreślający, że sprzeciwia się mowie nienawiści i dyskryminacji osób LGBT+ i ponad wszystko będzie stać na straży równych praw, gwarantowanych w Konstytucji RP” – napisano w dokumencie.

Urząd miasta, tak, jak i inne miejskie instytucje – przypomniano w liście – aktywnie angażują się w organizację wielu wydarzeń i projektów o tematyce równościowej, między innymi festiwalu „Maj Równości”, programu „Otwarty Kraków”, a także programu ICORN, zapewniającego azyl prześladowanym twórcom. W tym roku prezydent Majchrowski objął patronatem honorowym Marsz Równości, który przeszedł ulicami miasta w sierpniu.

29 kwietnia 2019 roku sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, 22 głosami „za” przyjął deklarację „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Napisano w niej, że „sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny”.

Radni zadeklarowali w dokumencie „wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT, zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia”. W połowie lipca Komisja Europejska wystosowała list do małopolskich samorządowców z informacją o możliwości wstrzymania funduszy unijnych w przypadku, jeśli deklaracja – zdaniem KE naruszająca prawa mniejszości seksualnych – nadal będzie obowiązywać.

20 sierpnia sejmik województwa małopolskiego nie uchylił kontrowersyjnej deklaracji, o co wnosiła opozycja. Za pozostaniem przy obecnie obowiązującym dokumencie głosowało 23 radnych, 14 było przeciw.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej