RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Koniec obchodzenia wolnych niedziel? „Rząd deklaruje szybką legislację”

„Państwo powinno niedzielę chronić prawem jako kulturową wartość” (fot. Shutterstock)
„Państwo powinno niedzielę chronić prawem jako kulturową wartość” (fot. Shutterstock)

Pod koniec lipca do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy dotyczącej ograniczenia handlu w niedzielę. Projekt został zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, której przedstawicielem jest Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ "Solidarność". Teraz projekt, który jest już dostępny na internetowych witrynach Sejmu, trafi do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na pilne zmiany w ustawie czekają setki tysięcy pracowników, którzy coraz częściej muszą w niedzielę pracować, bo wielkie, zagraniczne koncerny handlowe wykorzystują lukę w dotychczasowym prawie. Rząd deklaruje szybką ścieżkę legislacyjną, co cieszy stronę społeczną.

Punkty pocztowe w markecie? Projekt uszczelniający zakaz handlu w niedzielę

Projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele przewiduje, że w niehandlową niedzielę otwarte mogą być te placówki, w których działalność pocztowa...

zobacz więcej

Stopniowe ograniczenia


Warto przypomnieć, że niedziele wolne od handlu pojawiły się 1 marca 2018 r. Ustawodawca przewidział stopniowe ograniczanie handlu w niedziele i święta oraz 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc. Ustawa z całą mocą zaczęła działać dopiero w 2020 r., gdy pracownicy handlu mają wolne we wszystkie niedziele z wyjątkiem ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia i niedzielę przed Wielkanocą. Niestety z biegiem czasu coraz częściej zdarzały się przypadki wykorzystywania wyłączenia przewidzianego w ustawie, które pozwalają w niedzielę działać m.in. placówkom pocztowym.

Należy podkreślić, że grupa posłów, która domaga się uszczelnienia prawa powołuje się na kompleksową „Ocenę wpływu ograniczenia handlu w niedziele” dokonaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na początku 2019 roku, czyli rok po wejściu w życie ustawy. Z oceny wynika, że wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele nie wywołało negatywnych skutków dla handlu detalicznego.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

„Zaobserwowano nie tylko pozytywne aspekty związane z sytuacją mikroprzedsiębiorstw oraz małych sklepów, ale także większe zadowolenie pracowników i ich rodzin, rozwój usług turystycznych, noclegowych, restauracyjnych, tj. szeroko rozumianej ekonomii czasu wolnego, która zwiększa krąg beneficjentów ograniczania handlu w niedzielę na obszar całej gospodarki. Należy wyraźnie stwierdzić, że ograniczenie handlu w niedziele to wsparcie dla wielu innych branż, w tym: turystyki i agroturystyki, gastronomii, hotelarstwa, kolei lokalnych, rekreacji i kultury. Taka regulacja przynosi korzyści dla całej gospodarki kraju. Co więcej, ta sprawa dotyczy naszego modelu życia, a więc kwestii społecznych i kulturowych, wręcz cywilizacyjnych. To właśnie tego rodzaju względy przesądzają o ograniczeniach w handlu stosowanych w Europie w krajach tzw. Starej Unii.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Oddzielić rzeczywistość od fikcji


W poprawionej ustawie kluczowa może okazać się zmiana art. 6 ust. 1 pkt 7 polegająca na przesądzeniu, iż z wyłączenia spod zakazu handlu mogą korzystać placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, a nie – jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe. „Takie doprecyzowanie przepisu jest konieczne i oczekiwane społecznie ze względu na praktykę stosowania tego przepisu w obecnym jego brzmieniu. Polega ona na korzystaniu z wyłączenia spod zakazu handlu przez typowe placówki handlowe” - przekonują posłowie PiS. Ustawa ma na nowo zdefiniować „przeważającą działalność” (m.in. pocztową), do handlu w niedzielę nie wystarczy już tylko odpowiedni wpis w CEIDG lub rejestrze REGON. Przeważającą działalnością będzie taka, która „stanowi co najmniej 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem”. Wiele wskazuje na to, że pozwoli to oddzielenie prawdziwej działalności pocztowej od fikcyjnej. Do nadchodzących zmian w trakcie obchodów podpisania Porozumień Jastrzębskich odniósł się Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” . Szef związku dziękował rządowi i marszałek Sejmu za deklarację szybkiej ścieżki legislacyjnej. O szybką zmianę prawa w tym zakresie apelował również podczas mszy, która rozpoczęła piątkowe obchody w Jastrzębiu-Zdroju, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. „Państwo powinno niedzielę chronić prawem jako fundamentalne społeczne spoiwo i kulturową wartość, niczym świętość”.

Przeczytaj też: Niemiecka sieć chce zabrać pracownikom wolne niedziele

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej