RAPORT

Pogarda

Zbadano, czy i jak Polacy inwestują nadwyżki finansowe

(fot. Shutterstock)
(fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

1/5 ankietowanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe, a połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości – wynika z badania na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Przez pandemię Polacy piją więcej jednego z trunków? Wzrost importu z Portugalii

W okresie pandemii nie słabnie zainteresowanie winem pochodzącym z Portugalii. Jego eksport w pierwszym kwartale tego roku zwiększył się o 13...

zobacz więcej

Według badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami(IZFiA) wśród inwestujących wolne środki 34 proc. to osoby z co najmniej wyższym wykształceniem. Inwestowanie odbywa się na mniejszą skalę niż oszczędzanie pieniędzy.

„Jedynie 1/5 badanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe, połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości” – czytamy.

Jak wskazano, bardzo niskie oprocentowanie lokat skutkuje poszukiwaniem innych form lokowania pieniędzy. Respondenci spontanicznie wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty jest zakup nieruchomości (24 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się akcje (12 proc.), obligacje (6 proc.), kruszce np. złoto, srebro (4 proc.), fundusze inwestycyjne (3 proc.).

Na co Polacy najchętniej wydają nadwyżki?


Podkreślono, że inwestowaniu pieniędzy sprzyjają stabilna sytuacja zawodowa lub gwarancja stałego dochodu (emerytura/renta). Osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych/wyższym wykształceniu, jak dodano, częściej decydują się inwestować wolne środki.

Na co Polacy wydają 500 plus?

zobacz więcej

Osoby, które deklarują, że nie są zainteresowanie inwestowaniem pieniędzy (30 proc.), jako główną przyczynę wskazują ich brak (47 proc.). Z kolei w grupie osób, które inwestują je, dominują mężczyźni (56 proc.).

Tendencja do inwestowania rośnie z wiekiem – w najmłodszej grupie badanych (18-24) odsetek inwestujących wynosi 10 proc., a w najstarszej grupie (45-65) – 45 proc. Jak zwrócono uwagę, na decyzję o inwestowaniu pieniędzy ma wpływ posiadanie dzieci poniżej 18. roku życia.

Wśród inwestujących najwięcej jest osób, które nie mają niepełnoletnich podopiecznych (46 proc.), a odsetek osób z jednym dzieckiem, które inwestują wolne środki wynosi 29 proc. Dodano, że odsetek inwestujących maleje wraz ze wzrostem liczby dzieci w gospodarstwie domowym.

Badanie wskazało też, że Polacy najchętniej nadwyżki finansowe przeznaczają na konsumpcję i przyjemności (np. zakup sprzętów elektronicznych, ubrań, zabawek dla dzieci), podróże, czy zasilenie kont oszczędnościowych, lokat.

Jak wykonano badanie


Badanie ilościowe i jakościowe łącznie zrealizował na zlecenie Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w maju. Badanie ilościowe opierało się o omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym ARC, mającym ok. 50 tys. panelistów. Badanie jakościowe uwzględniało elementy autoetnografii (doświadczenia i samodzielne obserwacje respondenta, który uczestniczy w procesie zakupowym). Badano Polaków w wieku 18-65, grupę reprezentatywną dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region kraju, o minimum średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym, i minimum średnim wykształceniu.

Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej