RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Resort klimatu ma raport o skutkach unijnego „Fit for 55”. Jakie zagrożenia?

Eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska sporządzili na potrzeby rządu wstępny raport „Ocena kluczowych propozycji legislacyjnych, przedstawionych przez Komisję Europejską w ramach pakietu »Fit for 55«”. Wskazują w nim na liczne zagrożenia wynikające z ewentualnego przyjęcia projektu Fransa Timmermansa w zaproponowanym przez niego kształcie: zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, ubóstwo energetyczne, gwałtowny wzrost cen, spadek konkurencyjności. Analiza zawiera też propozycje stanowiska Polski w poszczególnych obszarach.

Saryusz-Wolski o projekcie „Fit for 55”: Czeka nas rewolta społeczna

Plan jest szalony, gdyż Europa odpowiada za zaledwie 9 proc CO2. Tymczasem buduje się 600 elektrowni w Azji i innych miejscach. To jest polityka...

zobacz więcej

Jak podaje portal wpolityce.pl, który dotarł do dokumentu, w analizie zwrócono uwagę, że „w EU ETS (Unijny system handlu uprawnieniami do emisji) występuje problem braku równowagi miedzy liczbą otrzymywanych uprawnień do emisji, a rzeczywistymi emisjami w części państw członkowskich – beneficjentów Funduszu Modernizacyjnego”. Analitycy podkreślają przy tym, że „bardzo istotne jest zapewnienie równych szans dla wszystkich, w tym dla energetyki i przemysłu w UE”.

„Zdaniem Rządu RP konieczne są odpowiednie zmiany w systemie EU ETS w tym zakresie. Rząd RP zgodził się na wyższy cel redukcyjny UE pod warunkiem zapewnienia odpowiednich rozwiązań w EU ETS oraz w sektorach poza systemem handlu. W obecnej propozycji KE to zagadnienie nie znajduje zadowalającego rozwiązania, gdyż Fundusz Modernizacyjny jest zwiększany jedynie o 2,5 proc. przy zmienionych 4 parametrach (PKB oraz danych dla okresu bazowego). Zmiana paramentów uszczupla pulę środków dla Polski” – stwierdzają eksperci.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Według wPolityce.pl eksperci zwracają uwagę, iż "istotne jest również utrzymanie w jak największym zakresie neutralności technologicznej, w tym przede wszystkim możliwości finansowania inwestycji gazowych, które będą miały ogromne znaczenie w okresie przejściowym, zwłaszcza w niektórych sektorach takich jak np. ciepłownictwo sieciowe".

Dokument ostrzega też, że „osiągane niewielkie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wywołuje znaczne koszty dla gospodarstw domowych, obywateli i rodzin o niskich i średnich dochodach”.

Eksperci zauważają, że „w przypadku większości krajów europejskich przemysł motoryzacyjny jest nastawiony nadal na produkcję pojazdów z silnikami wewnętrznego spalania”. Zatem – jak podkreślają – „jakiekolwiek zmiany celu redukcyjnego na 2025 r. będą miały duży wpływ na zatrudnienie i konkurencyjność, a przejście do nowych technologii będzie wymagało odpowiedniego wsparcia i czasu, aby uniknąć negatywnych skutków społecznogospodarczych”.

Przeczytaj też: Projekt „Fit for 55”. „Zapowiedzi, że paliwo będzie po 8 złotych, to mały ułamek”

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej