RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Wolontariusze z „Palucha” pytają warszawski ratusz o kontrolę w schronisku

Schronisko Na Paluchu (fot. arch.PAP/T.Gzell)
Schronisko Na Paluchu (fot. arch.PAP/T.Gzell)

Wolontariusze ze schroniska „Na Paluchu” chcą od władz Warszawy dokładnych informacji, jak będzie wyglądać zapowiedziana przez prezydenta miasta kontrola jednostki. Jak mówią, wierzą, że kontrola przyniesie konstruktywne wnioski i w najbliższych tygodniach zapadną wiążące decyzje, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa psów i kotów oraz wyeliminowania czynników zagrażających ich życiu.

Co dalej ze schroniskiem na „Paluchu”. Ostry konflikt między dyrekcją i wolontariuszami

Wolontariusze Schroniska „Na Paluchu” odnieśli się w oświadczeniu do wyjaśnień dyrektora schroniska Henryka Strzelczyka. Nie zgadzają się z decyzją...

zobacz więcej

„Z zadowoleniem przyjęliśmy zapowiedź Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego dotyczącą przeprowadzenia niezwłocznej kontroli w placówce. Bardzo cieszy nas deklaracja, że wszelkie nieprawidłowości w zarządzaniu schroniskiem pociągną za sobą konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych, które dopuściły się zaniedbań w funkcjonowaniu tego miejsca” - napisali w oświadczeniu wolontariusze, skonfliktowani z dyrekcją schroniska. – Obietnica złożona przez Pana Prezydenta to pierwszy poważny krok na drodze do uporządkowania wielu priorytetowych kwestii wymagających pilnej reakcji m.in. poprawy stanu infrastruktury schroniska´– dodano.

Konflikt na linii dyrekcja-wolontariusze to nie jedyny problem schroniska. Pilnego remontu wymaga duża część obiektu. W związku z informacjami o sytuacji w Schronisku „Na Paluchu” prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął we wtorek decyzję o przeprowadzeniu niezwłocznej kontroli w placówce. Jeżeli wykaże ona nieprawidłowości w zarządzaniu schroniskiem, wobec odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje - przekazał w oświadczeniu stołeczny ratusz.

„To ważny krok i ruch Pana Prezydenta, ale musimy być czujni i podejrzliwi. W oświadczeniu ratusza napisano o dialogu ze wszystkimi środowiskami, a w szczególności z wolontariuszami. Dlatego, jeśli będzie jakakolwiek wola ze strony miasta, uważamy, że dobrym pomysłem byłoby poproszenie nas o materiały lub o spotkanie np. z audytorem" – powiedział w rozmowie z PAP wolontariusz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Szymon Kostiuk.

Schronisko "Na Paluchu" obchodzi 20-lecie swojego istnienia

zobacz więcej

Jaka kontrola?


Wolontariusze mają jednak do ratusza kilka pytań, które chcieliby zadać za pośrednictwem mediów. „W nadziei na przeprowadzenie kontroli na transparentnych i przejrzystych zasadach, prosilibyśmy miasto o informacje: Kto przeprowadzi kontrolę? Co będzie przedmiotem kontroli? Czy poza samym sposobem zarządzania schroniskiem, sprawą najwyższej wagi będzie weryfikacja warunków bytowania zwierząt i wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej analizy? Jaki okres działalności schroniska zostanie poddany kontroli? Czy w ramach dialogu ze wszystkimi środowiskami, w szczególności z wolontariuszami (co podkreśla w swoim oświadczeniu miasto i co doceniamy) wolontariusze będą zaangażowani w proces kontroli? Jeśli tak, w jakim zakresie? Czy miasto dopuszcza udział w procesie kontroli niezależnych ekspertów z zakresu behawiorystyki i dobrostanu zwierząt w schronisku?” - pytają wolontariusze.

Wierzą jednocześnie, że kontrola „przyniesie konstruktywne wnioski i w najbliższych tygodniach zapadną wiążące decyzje, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa psów i kotów oraz wyeliminowania czynników zagrażających ich życiu”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej