RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Najmłodsza ofiara pedofila miała rok. Są wyniki prac komisji

W 35 proc. wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był internet (fot. Shutterstock)
W 35 proc. wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był internet (fot. Shutterstock)

349 zgłoszeń trafiło dotychczas do Państwowej Komisji ds. Pedofilii, która opublikowała w poniedziałek pierwszy pełny raport z wynikami swoich prac. Dokument ma 250 stron i zawiera opis działalności komisji, analizę zgłoszeń, badania nad sprawami sądowymi z lat 2017-2020, a także rekomendacje dotyczące zmian prawnych. Z analizy zgłoszeń wynika, że 188 pokrzywdzonych stanowiły dziewczynki, a 173 chłopcy. Około jedna trzecia sprawców to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka.

Komisja ds. pedofilii. Wiadomo, jakie sprawy kieruje do prokuratury

W kilka tygodni po rozpoczęciu prac Państwowa Komisja ds. Pedofilii skierowała do prokuratury już 20 spraw dotyczących przestępstw pedofilii –...

zobacz więcej

Najmłodsza z poszkodowanych miała rok, a najstarsza 16 lat.

96 procent sprawców to mężczyźni.

Spośród 349 spraw zgłoszonych komisji do prokuratury przekazano 137 zgłoszeń. 36 dotyczyło niezawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii.

Wyniki analizy dot. przestępstw pedofilii


Drugim istotnym elementem raportu jest badanie akt sądowych z lat 2017-2020. Przeanalizowano 345 przypadków z 245 postępowań. Brano pod uwagę sprawy zakończone prawomocnym orzeczeniem. Z analizy wynika, że przeciętny sprawca przestępstwa pedofilii to ponad 30-letni mężczyzna, kawaler, a jego ofiara to dziewczynka (93 procent) w wieku od 7 do 15 lat. Niemal połowa wszystkich sprawców miała własne dzieci.

Szef komisji ds. pedofilii podał, ile spraw dotyczy duchownych [WIDEO]

Państwowa komisja ds. pedofilii zajmuje się obecnie ponad 120 sprawami wykorzystania seksualnego dzieci – poinformował na konferencji prasowej...

zobacz więcej

W 35 proc. wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był internet. Analiza pokazuje, że połowa objętych badaniem małoletnich nie była – po doświadczeniu przemocy seksualnej na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego – objęta specjalistyczną pomocą psychologiczną.

W 83 proc. przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym. Z kolei 65 proc. sprawców analizowanych w badaniu, przed popełnieniem przestępstwa na tle seksualnym, dopuściło się łamania norm społecznych.

Problemy ofiar pedofilii


Jak podaje raport, dzieci wykorzystywane seksualnie mierzą się z lękiem, poczuciem winy i depresją. Dotykają je też zaburzenia snu, problemy szkolne, wcześniej opuszczają dom oraz uciekają.

Komisja ds. pedofilii: Brakuje wsparcia psychologicznego ofiar

Dzieci wykorzystane seksualnie przeważnie nie mają wsparcia psychologa, psychiatry ani seksuologa na etapie postępowań prokuratorskich – alarmuje...

zobacz więcej

W ostatniej części raportu znajdują się rekomendacje, które zawierają propozycje reform. Są wśród nich m.in: wyłączenie przedawnienia karalności przestępstw pedofilii, wprowadzenie instytucji adwokata dziecka, nadanie priorytetowego charakteru sprawom karnym dotyczącym przemocy seksualnej wobec dzieci, a także niezwłoczne wystąpienie prokuratora z wnioskiem o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.

Komisja rekomenduje też obowiązkowe opiniowanie seksuologiczne i psychiatryczne sprawców wykorzystania seksualnego dzieci. Wśród rekomendacji znalazł się też pomysł stworzenia szybkiej ścieżki interwencyjnej, która zapewniałaby priorytetowy dostęp do opieki psychologicznej dla skrzywdzonych dzieci.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej