RAPORT

Pogarda

UdSC podał, kto najczęściej ubiega się o status uchodźcy w Polsce

Cudzoziemcy wnioskują o status uchodźcy w Polsce (fot. Shutterstock/Gabriel Petrescu)
Cudzoziemcy wnioskują o status uchodźcy w Polsce (fot. Shutterstock/Gabriel Petrescu)

Najnowsze

Popularne

Prawie 1,7 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski uchodźcze w I połowie roku; najliczniej o udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegali się obywatele Białorusi – podał Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jak podkreślono, wszystkie decyzje merytoryczne wydane od sierpnia 2020 roku wobec Białorusinów były pozytywne.

Cudzoziemcy, którzy utknęli w Polsce z koronawirusem będą mogli legalnie pozostać

Przepisy zawarte w specustawie dotyczącej walki z koronawirusem umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy...

zobacz więcej

UdSC we wtorkowej informacji podał, że liczba wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w pierwszym półroczu była o ok. 27 proc. wyższa w porównaniu do tego okresu w 2020 r. „Najwięcej wniosków uchodźczych złożyli obywatele: Białorusi – 667 osób, Rosji – 465 osób, Afganistanu – 140 osób, Ukrainy – 112 osób oraz Turcji – 50 osób” – wyliczył.

„Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony” – wyjaśniono w informacji.

Wszystkie decyzje ws. Białorusinów były pozytywne


W pierwszej połowie roku decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce otrzymało 391 cudzoziemców, z czego 282 to obywatele Białorusi. Jak podał Urząd, uznawalność w ich przypadku to 100 procent. Decyzje otrzymało też 48 obywateli Rosji, w przypadku których uznawalność to 12 procent, a także 25 obywateli Turcji, których wnioski uznano w 89 proc.

Zobacz także: Rośnie liczba Białorusinów w Polsce


Ochrona międzynarodowa w Polsce. Blisko 2 tys. wniosków w I połowie roku

Nieco ponad 1,8 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w pierwszej połowie tego roku. Warunki przyznania...

zobacz więcej

„Łączna średnia uznawalność dla wszystkich zakończonych postępowań wyniosła 39 proc. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane od sierpnia 2020 r. wobec Białorusinów były pozytywne” – podkreślił UdSC.

Na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich z sierpnia 2020 roku zaczęły się protesty, na które reżim Alaksandra Łukaszenki odpowiedział przemocą i represjami.

Z kolei decyzje negatywne otrzymało 616 osób – w większości dotyczyły one obywateli Rosji (289 osób) i Ukrainy (140 osób).

Cudzoziemcy w Polsce: są najnowsze dane

Liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wzrosła do 400 tys. osób – poinformował Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw...

zobacz więcej

„Nieco ponad 370 postępowań zakończyło się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli Afganistanu (139 osób) i Rosji (70 osób). Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec np. opuścił Polskę przed wydaniem decyzji lub nie stawił się na tzw. wywiad statusowy” – wyjaśnił UdSC.

Pomoc socjalna dla cudzoziemców


W informacji Urzędu przypomniano ponadto, że podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej. To m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna, zapewniane przez UdSC. Korzystać również mogą z zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mogą przebywać w ośrodku lub samodzielne utrzymywać się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

„W połowie roku z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 3,8 tys. osób – głównie obywatele: Rosji (39 proc.), Białorusi (26 proc.) i Ukrainy (13 proc.). W ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową przebywało nieco ponad 700 osób” – poinformował UdSC. Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej