RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

TK: Polska nie musi respektować postanowienia TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN

Trybunał zbadał zgodność przepisu Traktatu o UE z Konstytucją RP (fot. Shutterstock)
Trybunał zbadał zgodność przepisu Traktatu o UE z Konstytucją RP (fot. Shutterstock)

Przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Krótko przed ogłoszeniem orzeczenia TK, wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta wydała postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych zobowiązujących Polskę do natychmiastowego zawieszenia przepisów krajowych dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wniosek w sprawie wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym: TK przełożył decyzję

Do godz. 13 w czwartek Trybunał Konstytucyjny odroczył sprawę dotyczącą zbadania zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie...

zobacz więcej

Jak orzekł TK, przepisy traktatowe „w zakresie w jakim TSUE nakłada ultra vires (poza zakresem kompetencji, dosł. „ponad siły” – red.) zobowiązania na Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie UE wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami jest niezgodny” z konstytucją RP.

Pytanie prawne skierowała do TK Izba Dyscyplinarna SN


Pytanie prawne w tej sprawie zostało skierowane do TK przez Izbę Dyscyplinarną SN. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia 2020 r., w którym unijny trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu do TK Izba ta zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej, Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych ws. sądownictwa, „mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii UE i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej”. Według Izby, narusza to konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji organizacji lub organowi międzynarodowemu. Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK, TSUE uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej wydał koleje postanowienie o środkach tymczasowych w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do „natychmiastowego zawieszenia” stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej m.in. także w sprawach immunitetów sędziowskich.

Przeczytaj również: „Uderza w tożsamość konstytucyjną”. Francuski rząd kwestionuje orzeczenie TSUE

Na czwartek 15 lipca planowane jest ogłoszenie orzeczenia TSUE w sprawie skargi Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzonego w Polsce nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej