RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

E-papierosy zwiększają podatność na koronawirusa

Używanie e-papierosów ma niekorzystny wpływ na płuca (fot. Shutterstock/Oleggg)
Używanie e-papierosów ma niekorzystny wpływ na płuca (fot. Shutterstock/Oleggg)

Opary z e-papierosów podwyższają stężenie enzymu ACE-2 w płucach, który jest receptorem dla wirusa SARS-CoV-2 – wykazało nowe badanie naukowców z Thomas Jefferson University (USA), przeprowadzone na myszach.

W ten sposób zwierzęta wyleczono z COVID-19

Zakażone wirusem SARS-CoV-2 zwierzęta, które leczono deuterowanym inhibitorem proteazy, miały znacznie większą przeżywalność i mniejsze miano...

zobacz więcej

Już wcześniej dowiedziono, że używanie e-papierosów powoduje uszkodzenie płuc. Po pojawieniu się nowego koronawirusa odpowiedzialnego za chorobę układu oddechowego COVID-19 wystąpiły obawy, że waporyzacja może zwiększać ryzyko infekcji. Już wstępne badania sugerowały zwiększone ryzyko zachorowania wśród e-palaczy.

Eksperyment przeprowadzony na myszach


Najnowsze eksperymenty, przeprowadzone na Uniwersytecie Jeffersona, wyjaśniają tę zależność, dowodząc, że narażenie na opary z e-papierosów podnosi poziom receptora dla koronawirusa (ACE-2) w płucach samców myszy, szczególnie gdy w oparach tych obecna jest nikotyna. Duże stężenie ACE-2 ułatwia zaś wirusowi infekowanie komórek gospodarza; SARS-CoV-2 przyłącza się bowiem chętnie do tej cząsteczki, która wyścieła nasze drogi oddechowych, co otwiera mu drogę do pęcherzyków płucnych.

„Wykazano, że palacze papierosów mają wyższy poziom ACE-2 w płucach oraz że palenie jest znanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób płuc i sprzyja infekcjom” – mówi dr Pawan Sharma, główny autor badania. „My chcieliśmy sprawdzić, czy podobny efekt obserwuje się w przypadku e-papierosów oraz czy jakiekolwiek zaobserwowane efekty różnią się między płciami” – dodaje.

Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

W tym celu naukowcy trzymali samice i samce myszy w pudełku przymocowanym do zautomatyzowanego systemu, który dostarczał precyzyjnie kontrolowane ilości oparów e-papierosowych (z nikotyną lub bez niej) przez 30 minut 2 razy dziennie przez 21 dni.

Substancja opracowana przez polską firmę może stać się lekiem na włóknienie płuc

Substancja opracowana przez polską firmę biotechnologiczną może stać się lekiem na włóknienie płuc. Działanie przeciwzapalne i hamujące włóknienie...

zobacz więcej

Okazało się, że w porównaniu do myszy kontrolnych, które oddychały świeżym powietrzem pokojowym, myszy narażone na opary z e-papierosów miały zwiększony stan zapalny tkanki płucnej i zmniejszoną czynność płuc, co potwierdza niebezpieczeństwa związane z waporyzacją. Efekty te obserwowano niezależnie od tego, czy do oparów dodano nikotynę, czy też nie, co wskazuje na z natury szkodliwy charakter substancji chemicznych znajdujących się w e-papierosach.

W płucach myszy wystawionych na działanie oparów (i samców, i samic) zauważono również wzrost poziomu receptora ACE-2. Tymczasem wiadomo z innych analiz (chociaż nie zostało to przetestowane w omawianym badaniu) że wyższy poziom receptora ACE-2 może ułatwić wirusowi dostanie się do dróg oddechowych, zwiększając podatność na infekcje.

„Nasze odkrycia dostarczają solidnych podstaw do rozpoczęcia badań nad wpływem waporyzacji na poziomy ACE-2 w płucach ludzi” – podsumowuje dr Sharma. „Jeśli i tutaj zaobserwujemy podobną do tej, jaką widzieliśmy u myszy, indukcję ACE-2, dostarczy nam to kolejnych dowodów na to, że e-palenie jest czynnikiem ryzyka COVID-19. Pomoże też zrozumieć, jak zapobiegać i łagodzić infekcje u użytkowników tego typu urządzeń” – dodaje.

Czytaj także: Jak zmniejszyć palenie wśród młodych? Naukowcy mają propozycję 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej