RAPORT

Pogarda

Roszczenia banków ws. kredytów frankowych. RPO chce odpowiedzi od TSUE

RPO skierował się do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych (fot. Shutterstock/Natali Glado)
RPO skierował się do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych (fot. Shutterstock/Natali Glado)

Najnowsze

Popularne

Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek konsumentów przystąpił do spraw, w których banki wystąpiły z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. RPO chce, by sądy zadały TSUE pytania o dopuszczalność takich roszczeń – podało Biuro Rzecznika.

Kolejne dokumenty trafią do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną

Od dziś wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Tak wynika z nowelizacji ustawy o...

zobacz więcej

– Jedynie odpowiedź udzielona przez Trybunał ostatecznie przesądzi wątpliwości podnoszone w licznych już sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez stronę bankową – zaznaczył RPO, uzasadniając potrzebę skierowania w tej kwestii pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska.

Problem podniesiony przez Rzecznika wynika z masowego unieważniania umów o kredyty frankowe. W związku z takimi rozstrzygnięciami sądów „część banków zapowiedziała kierowanie wobec konsumentów roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego im kapitału”. „Roszczenia banków w praktyce mogą doprowadzić do zniwelowania korzystnych dla frankowiczów skutków wyroków unieważniających ich umowy z bankami – ocenia RPO.

Banki chcą od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału


Dlatego RPO przystąpił do czterech postępowań, w których banki wystąpiły z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

„Możliwość dochodzenia przez banki roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez konsumentów jest jednym z ostatnich argumentów wykorzystywanych przez banki w celu odwiedzenia konsumentów od składania pozwów w oparciu o nieuczciwy charakter klauzul przeliczeniowych zawartych w kredytach indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego” – wskazał RPO.

Zobacz także: „Rynkowy szeryf pod ostrzałem”. Czyli prezes UOKiK kontra banki

Tymczasem – jak wywodzi Rzecznik – „TSUE nie wypowiedział się dotąd wprost, jeśli chodzi możliwość dochodzenia przez bank - po unieważnieniu umowy na skutek stwierdzenia abuzywności niektórych z jej postanowień – dalszych roszczeń, przekraczających wysokość kwot wypłaconych konsumentowi w wykonaniu umowy kredytu”.

Zaległości multidłużników według KRD wynoszą ponad 22 mld zł

Zaległości konsumentów multidłużników, czyli osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów mających co najmniej trzech wierzycieli, sięgają 22,3 mld...

zobacz więcej

Jak przypomniał RPO, kwestia rozliczeń pomiędzy stronami jest rozstrzygana przez prawo krajowe, ale sposób, w jaki strony rozliczają swoje świadczenia, nie powinien wpływać negatywnie na skuteczność ochrony przyznanej konsumentom w prawie unijnym.

„Innymi słowy, poziom ochrony osiągnięty po stwierdzeniu abuzywności postanowienia umownego i wyciągnięciu z tego skutków w postaci unieważnienia umowy, nie może zostać zaprzepaszczony na etapie rozliczania świadczeń stron” – zaznaczyło Biuro RPO.

Polskie prawo pozwala bankom na dochodzenie roszczeń


„Nawet bowiem, gdyby można było uznać, a jest to stanowisko, którego Rzecznik nie podziela, że na gruncie prawa polskiego dopuszczalne jest dochodzenie przez banki dalszych roszczeń, to rozwiązanie takie byłoby możliwe do zastosowania tylko, o ile nie sprzeciwiałby się mu standard europejski” – podkreślono w informacji Biura RPO. W informacji dodano, że „sądem właściwym do rozstrzygnięcia o treści standardu europejskiego jest natomiast TSUE”. W związku z tym Rzecznik chce, by sądy zwróciły się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

Mimo kryzysu, w Niemczech przybywa milionerów

Nawet kryzys związany z pandemią koronawirusa nie może zaszkodzić bogatym. Według najnowszych badań firmy doradczej Capgemini, liczba milionerów w...

zobacz więcej

Miałoby ono dotyczyć tego, czy po unieważnieniu umowy kredytowej zgodne z prawem unijnym jest, aby bankowi – obok roszczenia o zwrot kwoty pieniężnej - przysługiwało też dodatkowe roszczenie o zapłatę, którego podstawą „ma być sam fakt korzystania przez konsumenta z udostępnionej mu przez bank kwoty przez okres, kiedy umowa była wykonywana”.

Ostatnio RPO skierował też swoje obszerne stanowisko związane z problematyką kredytów frankowych do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego . W połowie maja Izba odroczyła bez terminu posiedzenie ws. szeregu zagadnień prawnych przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską ws. kredytów walutowych.

Sędziowie proszą o wyjaśnienie spornych kwestii


Sędziowie zdecydowali więc o zwróceniu się o stanowiska w sprawie przedstawionych zagadnień do: Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego i właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich. „Wyjaśnienie kwestii spornych na tle prawa polskiego może przyczynić się do intensyfikacji procesu polubownego rozstrzygania sporów frankowych” – zaznaczył Rzecznik w tamtym stanowisku.

Zobacz także: Decyzja Sądu Najwyższego ws. kredytów we frankach

Niedawno prezes Manowska pytana przez Onet o kontynuację rozpatrywania tej sprawy w SN odpowiedziała: „Co do terminów to powiem tak: na pewno we wrześniu będzie kolejne posiedzenie”.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej