RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Afera w stolicy. Związany z PO urzędnik kontrolował sam siebie

Raport po aferze z defraudacją publicznych pieniędzy w Warszawie (fot. PAP/Rafał Guz)
Raport po aferze z defraudacją publicznych pieniędzy w Warszawie (fot. PAP/Rafał Guz)

Najnowsze

Popularne

Zakończyła się kontrola w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty (DBFO) na Pradze-Północ. Przeprowadzono ją w związku z defraudacją ponad 700 tys. zł z praskiego budżetu przez urzędnika i byłego kandydata PO na radnego dzielnicy Mariusza G. Z raportu pokontrolnego podpisanego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego wynika, że urzędnik, który fałszował listy płac, kontrolował sam siebie.

Co finansuje Warszawa? NIK nie zrobiła kontroli organizacji pozarządowych

NIK nie skontrolowała wydatków ratusza na rzecz fundacji pozarządowych, o co wnioskował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (SP)....

zobacz więcej

„W DBFO kierownikowi Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych powierzono sporządzanie listy płac SP 30, których prawidłowość wykonania – zgodnie z przyjętą procedurą – następnie sam miał nadzorować. Należy ocenić, że powierzenie pracownikowi komórki organizacyjnej kontroli prawidłowości wykonania pracy przez kierownika tej komórki jest istotnym błędem w ustaleniu procesu kontroli finansowej, będącej elementem procedur kontroli zarządczej” – napisano w raporcie datowanym na 16 czerwca.

Wysokie wynagrodzenia fikcyjnych pracowników


Kontrolerzy odkryli też wysokie wynagrodzenia, które były wypłacane fikcyjnym pracownikom.

Jak napisano w raporcie „dokonano naliczenia i wypłaty wynagrodzenia tytułem »za godziny ponadwymiarowe« jednorazowo w kwocie 18 723,14 zł; naliczano i wypłacano wynagrodzenie dla grupy »nauczycieli«, których wysokość sięgały kwot jednorazowej wypłaty ok. 13-14 tys. zł; wielokrotnie kwoty naliczonego wynagrodzenia dla osób, które – jak wynika z list płac – zatrudnione miały być na stanowiskach »robotnik gospodarczy«, »starszy woźny/dozorca, konserwator« wynosiły ok. 8-9 tys. zł. Realizowano przelewy tytułem »potrącenia komorniczego« wskazując imię i nazwisko osoby, która, jak ustalono w toku postępowania kontrolnego, nie figuruje w rejestrze komorników sądowych”.

Zobacz także: Afera w Warszawie. Szokujące wyniki kontroli w urzędzie
teraz odtwarzane
Szokujące wyniki kontroli w urzędzie

Wnioski pokontrolne stwierdzają, „że przyjęty w DBFO system kontroli operacji finansowych i gospodarczych nie zapobiegł naruszeniu wiarygodności dokumentacji finansowej, co finalnie doprowadziło do naruszenia zasobów środków publicznych”.

Śpiewak powiedział, co myśli o Trzaskowskim. „Traktuje Warszawę jak...”

Człowiek bez wizji i bez charakteru; prezydent, który nie lubi być prezydentem Warszawy – tak o Rafale Trzaskowskim mówi aktywista Jan Śpiewak. I...

zobacz więcej

Jednocześnie jako osobę odpowiedzialną za przestrzeganie procedur kontroli wskazano „kierownika jednostki sektora finansów publicznych” czyli dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ Ewę Federowicz.

Ratusz nie wyklucza „kolejnych nieprawidłowości”


Ratusz polecił dyrektor Fedorowicz „przeprowadzić proces weryfikacji pełnej dokumentacji związanej z przyznawaniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom jednostek obsługiwanych przez DBFO, za okres ostatnich pięciu lat, a o wynikach prowadzonej weryfikacji na bieżąco informować organ nadzorujący DBFO, w szczególności w przypadku ujawnienia kolejnych nieprawidłowości. Doprowadzić do zgodności zapisy w księgach rachunkowych; ustalić kwoty naliczonych i przekazanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego, od nieuprawnionych wypłat wynagrodzeń”.

Informacje mają być dostarczone do ratusza w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia raportu. Do raportu jako pierwsze dotarło Stowarzyszenia „Dla Pragi”.

Zobacz także: Zarobki warszawskich burmistrzów. Kto zarabia najwięcej?

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej