RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Ważna zmiana w naliczaniu emerytur. Kto na niej zyska?

Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące m.in. emerytów (fot. Shutterstock)
Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące m.in. emerytów (fot. Shutterstock)

Rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – takie między innymi rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prezes ZUS: Mimo epidemii coraz lepsza sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale wyglądała stabilnie mimo trwającej epidemii i związanej z tym trudnej sytuacji w...

zobacz więcej

Nowe przepisy w czwartek uchwalił Sejm.

Co z emeryturami czerwcowymi?


Regulacja rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych. Mają być one ustalane w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

Nie przeszły natomiast propozycje opozycji, by ponownie przeliczyć emerytury czerwcowe z okresu od 2009 do 2019 roku.

Zmiany w ubieganiu się o rentę


Nowela przewiduje możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania składek, ewentualnie 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Okres zasiłkowy


Uchwalone zmiany przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.

Nie zmieni się za to długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia - wynosi on nadal co do zasady 182 dni (270 w przypadku niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy). Skróceniu ulegnie natomiast okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia - przyjęto, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni (obecnie z takiego zasiłku można korzystać przez 180 dni).

Bezrobocie w maju. Najnowsze dane GUS

Stopa bezrobocia w maju 2021 r. wyniosła 6,1 proc., wobec 6,3 proc. w kwietniu – podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych...

zobacz więcej

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podczas posiedzenia komisji wyjaśniał, że celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu.

Platforma Usług Elektronicznych


Nowelizacja ma także wprowadzić obowiązek założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzona ma być możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS.

Na mocy nowych przepisów ZUS uzyskałby też dostęp do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców.

CZYTAJ TAKŻE: Ważne zmiany w wypłacaniu emerytur i rent. Decyzje rządu

teraz odtwarzane
Maląg o rozwiązaniach dla seniorów

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej