RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Na Zamku Królewskim w Warszawie o stratach wojennych. Spotkanie Duda-Steinmeier [WIDEO]

Najnowsze

Popularne

– W dialogu między sąsiadami musi być przestrzeń na rozmowę o obszarach, które wymagają poprawy – mówił Andrzej Duda podczas wspólnego z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem spotkania na Zamku Królewskim z młodzieżą z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Prezydent RP poruszył m.in. kwestię polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. Przypominając z kolei inicjatywę budowy pomnika polskich ofiar okupacji niemieckiej w Berlinie ocenił, że gdyby taki pomnik już istniał, lider AfD nie oceniałby – przemawiając na forum Bundestagu – pozytywnie paktu Ribbentrop-Mołotow.

Prezydent Niemiec z oficjalną wizytą w Polsce

W czwartek prezydent Niemiec Frank–Walter Steinmeier złoży oficjalną wizytę w Polsce; ma ona związek z 30. rocznicą podpisania polsko–niemieckiego...

zobacz więcej

– Mam tu na myśli asymetrię w realizacji części zapisów traktatowych niezrealizowanych przez naszych partnerów niemieckich lub zrealizowanych w stopniu - w naszej ocenie - niewystarczającym - mówił prezydent podczas spotkania z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Przyznał, że „trudno pozytywnie ocenić fakt”, iż blisko dwumilionowa Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej oraz że Niemcy nie stworzyły funduszu na naukę języka polskiego.

– Z przykrością odnotowuję też dysproporcje w postaci znikomego finansowania instytucji polonijnych przez państwo niemieckie, przy szczodrym finansowaniu organizacji mniejszości niemieckiej przez państwo polskie – dodał.

Polskie straty wojenne


– Przed nami jest jeszcze jeden istotny fakt pojednania; byłbym rad, gdybyśmy powrócili do ważnego dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad pół miliona cennych dzieł sztuki. Jeszcze większe były straty wynikające z systemowego niszczenia polskiego dziedzictwa kulturowego. Polskie straty w księgozbiorach idą w setki milionów woluminów. Straty w architekturze, zwłaszcza warszawskiej, sięgają 90 proc. przedwojennej tkanki miejskiej – wyliczał prezydent. – Uporządkowanie tych spraw jest dla nas ważne. Liczę na to, że storna niemiecka podejmie działania w tym zakresie – powiedział Duda.

Prezydent Rzeczypospolitej wyznał, że cieszy go inicjatywa budowy w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. – Chciałbym podkreślić, że wzniesienie pomnika polskich ofiar, których wojna pochłonęła aż 6 mln, w tym 3 mln obywateli polskich narodowości żydowskiej, będzie ze strony Niemców gestem, który zostanie przyjęty w Polsce z uznaniem – podkreślił.

Lider AfD broni paktu Ribbentrop-Mołotow. „Słuszna decyzja Stalina”

Decyzja Józefa Stalina była słuszna, a to Polska stała na drodze do powstrzymania III Rzeszy, bo nie chciała na swoim terytorium Armii Czerwonej –...

zobacz więcej

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że „pomniki ofiar mają nie tylko moc duchową, historyczną czy artystyczną, ale także stanowią memento, ostrzegają przed tym, co może się stać, gdy do głosu dochodzą ideologie totalitarne i przemoc”.

Niemiecka pochwala paktu Ribbentrop-Mołotow


– Czy gdyby w Berlinie było już wcześniej takie miejsce przypominające polskie ofiary drugiej wojny światowej, to lider partii AfD, Alexander Gauland, odważyłby się na to, żeby nazwać w Bundestagu pakt Ribbentrop-Mołotow słuszną decyzją? Myślę, że to jest pytanie retoryczne – ocenił prezydent.

Pozytywne „fakty pojednania” polsko-niemieckiego


Polski przywódca pozytywnie ocenił szereg, jak je określił, „faktów pojednania” polsko-niemieckiego. W wymiarze społecznym wymienił pomoc społeczeństwa zachodnioniemieckiego dla Polaków w okresie stanu wojennego, jak i tę udzielaną przez Polaków uciekinierom z NRD. W wymiarze politycznym wskazał na wsparcie Polski dla procesu zjednoczenia Niemiec, i wsparcie RFN dla przystąpienia Polski do NATO i UE. Przypomniał także o memorandum Ewangelickiego Kościoła Niemiec i liście polskich biskupów, które to inicjatywy w 1965 r. rozpoczęły ów proces pojednania.

Przeczytaj także: Prezydenci Polski i Niemiec zadeklarowali wsparcie w nauce języka mniejszości

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej