RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

TK oddalił wniosek RPO o wyłączenie sędziego Piskorskiego

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego (fot. PAP/Jakub Kamiński; Shutterstock)
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego (fot. PAP/Jakub Kamiński; Shutterstock)

Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek RPO o wyłączenie sędziego Justyna Piskorskiego ze składu rozpoznającego sprawę środków tymczasowych TSUE, uzasadniając m.in., że skład TK w każdej sprawie jest obsadzany prawidłowo, a działania RPO „deprecjonują rolę polskiego sądu konstytucyjnego”.

TK o obniżeniu policyjnej renty inwalidzkiej b. funkcjonariuszy SB. Jest wyrok

Przepis tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na podstawie którego obniżono renty inwalidzkie byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL, jest zgodny...

zobacz więcej

Postanowienie w tej sprawie zostało opublikowane na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

W swoim wniosku o wyłączenie sędziego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powoływał się na majowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w sprawie firmy Xero Flor orzekł, że Polska naruszyła przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do sądu, ustanowionego ustawą.

Firma pozwała Skarb Państwa, skarżąc wysokość odszkodowania z powodu zniszczeń na polu. Po niekorzystnych wyrokach sądów sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który ją umorzył, a decyzję tę podpisał sędzia Mariusz Muszyński. Firma postawiła zarzut, że to, jaki skład sędziowski rozpatrywał jej sprawę, naruszało konstytucję. ETPC przychylił się do tej argumentacji i uznał, że w Trybunale Konstytucyjnym orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa.

Adam Bodnar we wniosku o wyłączenie Piskorskiego zaznaczył, że kolejne orzeczenie wydane z udziałem osoby, która jest nieuprawniona do zasiadania w TK „będzie z gruntu wadliwe”.

„Rzecznik wskazuje, że powody wyłączenia osoby objętej niniejszym wnioskiem dotyczą zarówno braku jej prawidłowego umocowania w Trybunale Konstytucyjnym, jak i braku gwarancji niezawisłości i bezstronności” – pisał Bodnar we wniosku o odwołanie Piskorskiego.

„W sposób nieuprawniony wykroczył poza swoją właściwość”


„Trybunał stwierdził, że wniosek Rzecznika oparty jest na niewłaściwych podstawach prawnych i jako taki nie ma waloru wniosku o wyłączenie sędziego z udziału w rozpoznawaniu sprawy” – czytamy w treści postanowienia na stronie TK.

Zdaniem Trybunału - „w zakresie, w jakim odnosi się do Trybunału Konstytucyjnego” - wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oparty jest na „tezach świadczących o nieznajomości polskiego porządku prawnego, w tym fundamentalnych założeń ustrojowych, określających pozycję, ustrój i rolę polskiego sądu konstytucyjnego”.

TK odwołał rozprawę na wniosek RPO

W związku ze złożeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wniosku o wyłączenie sędziego Justyna Piskorskiego Trybunał Konstytucyjny...

zobacz więcej

Jak podkreślono, wydając ten wyrok, ETPC „w sposób nieuprawniony wykroczył poza swoją właściwość, dokonując oceny legalności ukształtowania składu Trybunału Konstytucyjnego”. „Jest to bezprecedensowe wkroczenie w kompetencje konstytucyjnych organów władzy Rzeczypospolitej – Sejmu, który dokonuje wyboru sędziego, oraz Prezydenta, wobec którego wybrany sędzia składa ślubowanie” – czytamy.

„Skład Trybunału Konstytucyjnego w każdej rozpoznawanej przez niego sprawie jest obsadzany prawidłowo, a wszyscy zasiadający w nim sędziowie są wybrani legalnie” – napisano w postanowieniu. „Działania Rzecznika, uporczywie kwestionującego status sędziów Trybunału, pomimo że są nieskuteczne, godzą w porządek konstytucyjny i deprecjonują rolę polskiego sądu konstytucyjnego, wpływając destabilizująco na porządek prawny” – dodano.

Błędny wzorzec kontroli


TK wskazał jednocześnie, że ETPC błędnie wybrał wzorzec kontroli pozwalający ocenić, czy postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym spełniało określony w nim standard konwencyjny prawa do sądu ustanowionego ustawą. „Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu art. 6 EKPCz, dlatego przepis ten nie może stanowić podstawy do oceny, czy postępowanie przed Trybunałem spełnia standardy konwencyjne. Wniosek Rzecznika został więc oddalony nie tylko z powodów formalnych, lecz pozbawiony był także podstaw materialnych” – stwierdzono.

Kolejny taki wniosek


To nie pierwszy wniosek o wyłączenie sędziego kierowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej środków tymczasowych TSUE. Dwukrotnie wnioskował on o wyłączenie ze składu przewodniczącej Krystyny Pawłowicz, uzasadniając to jej publicznymi wypowiedziami, które jego zdaniem są „jaskrawym zaprzeczeniem bezstronności, obiektywizmu i braku uprzedzeń”.

Czytaj także: Dyskusja o żądaniach unijnego komisarza. Prezydencki minister do opozycji: Będziecie bronić konstytucji?

Rozprawa TK o środkach tymczasowych TSUE odroczona do maja

Do 13 maja Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpoczęta w środę rozprawę w sprawie wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE,...

zobacz więcej

Ostatni z tych wniosków złożony został 11 czerwca, w związku z czym Trybunał odwołał planowaną na 15 czerwca rozprawę.

Pytanie prawne, którym ma zająć się Trybunał, skierowała do niego Izba Dyscyplinarna. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym ten zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu skierowanym do TK Izba Dyscyplinarna zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.

Zdaniem Izby Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych ws. sądownictwa „mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii Unii Europejskiej i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej”. Jej zdaniem narusza to konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji organizacji lub organowi międzynarodowemu.

Czytaj także: TK o obniżeniu policyjnej renty inwalidzkiej b. funkcjonariuszy SB. Jest wyrok

 

źródło:
Zobacz więcej