SERWIS

Tokio 2020: wyniki, starty i medale

Ugoda w sprawie Turowa. Czterech ministrów ma rozwiązać spór z Czechami

Ministrowie mają doprowadzić do zakończenia sporu zgodnie z interesem Polski (fot. Frank Hoensch/Getty Images)
Ministrowie mają doprowadzić do zakończenia sporu zgodnie z interesem Polski (fot. Frank Hoensch/Getty Images)

Rząd zobowiązał w drodze uchwały ministrów: spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, aktywów państwowych Jacka Sasina, klimatu Michała Kurtykę oraz ds. UE Konrada Szymańskiego do rozwiązania z Czechami sporu o kopalnię w Turowie. Rozwiązanie ma nastąpić w drodze ugody z Republiką Czeską. We wtorek Czechy zwróciły się do TSUE o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za „niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów”.

Czeski rząd przekazał Polsce projekt porozumienia ws. kopani Turów

Czeski rząd przekazał stronie polskiej projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. Czesi oczekują między innymi sfinansowania budowy ujęć wody na...

zobacz więcej

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Republiką Czeską. Wymienieni ministrowie zostali zobowiązani do – jak wskazano w uchwale – „podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską zgodnie z interesem politycznym Polski”.

Działania te w szczególności mają dotyczyć strategii prowadzonego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym również wykonywania dotychczasowych i przyszłych postanowień, a także wyroku, oraz rozwiązania sporu na drodze ugody z Republiką Czeską.

Jak poinformował we wtorek TSUE, Czechy zwróciły się do niego o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za „niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów”.

Pod koniec lutego 2021 r. rząd Czech wniósł do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli nakazu wstrzymania wydobycia.

Czeski rząd podniósł, że pozew jest niezbędny dla ochrony obywateli RCz, ponieważ Polska nie spełniła postulatów Pragi związanych z ochroną środowiska. Pod koniec kwietnia minister klimatu przedłużył koncesję na wydobycie w Turowie do 2044 r.

W maju TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni. Jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce przystąpiła Komisja Europejska – więcej o tej sprawie przeczytasz tutaj

Wydobycie w kopalni nie zostało wstrzymane.

źródło:

Zobacz więcej