RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rafał Trzaskowski ma nowy problem. Jest decyzja sądu ws. parkowania w stolicy

Parkowanie w Warszawie. Rewolucyjne zmiany zatrzymane (fot. PAP/Darek Delmanowicz, arch.PAP/Mateusz Marek )
Parkowanie w Warszawie. Rewolucyjne zmiany zatrzymane (fot. PAP/Darek Delmanowicz, arch.PAP/Mateusz Marek )

Po tym, jak stolica ogłosiła rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił uchwałę Rady Warszawy. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił z kolei kluczowe punkty uchwały dot. płatnego parkowania, w tym te o wysokości opłat i godzinach funkcjonowania strefy. – Szkoda, bo odbyły się na ten temat konsultacje – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Profanacja pomnika 96 ofiar. Radna PO uradowana

W Warszawie znów doszło do profanacji Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Działacze grupy sympatyzującej z opozycją urządzili kolejny happening, a...

zobacz więcej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w lutym skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy dotyczącą stref płatnego parkowania.

Chodziło o wydłużenie czasu, w którym pobierane są opłaty, godzin funkcjonowania strefy i podwyższenie zryczałtowanej opłaty za parkowanie na tzw. kopertach.

Zobacz także -> 40-krotna podwyżka opłat. Radni mówią nam o szczegółach

Teraz WSA faktycznie uchylił kluczowe punkty uchwały. Orzeczenie jest nieprawomocne. Oceniono jednak, że nowe opłaty nie powinny rosnąć tak drastycznie. Nie można bowiem na kierowców przenosić „zaniechań związanych z dostosowaniem wysokości stawki do obecnych realiów ekonomicznych”. Portal transport-publiczny.pl donosi, że decyzja zapadła 28 kwietnia, ale nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia.

– Szkoda, bo odbyły się na ten temat konsultacje i staraliśmy się przychylać do głosów mieszkańców, a wszyscy się zgadzamy, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Warszawie jest zasadne – skomentował prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski odpowiedział na apel mieszkańców. Wykorzystał pewną sztuczkę

Liczba aut w Warszawie lawinowo rośnie, a wraz z tym problemy z parkowaniem w centrum. Radni zdecydowali więc o powiększeniu Strefy Płatnego...

zobacz więcej

Podwyżki tak, ale stopniowo


Przypomnijmy, że wcześniej prokurator zarzucił uchwale naruszenie ustawy o drogach publicznych i konstytucji.

– W skardze wskazano, że znowelizowanie przepisów prawa miejscowego doprowadziło do istotnego podwyższenia opłat należnych za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny postoju samochodu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz wydłużenia z 10 do 12 godzin w ciągu doby czasu pobierania opłat za postój pojazdów – podała prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Zobacz także -> 250 zł za brak biletu. Większa strefa płatnego parkowania i wyższe opłaty w stolicy

Rzeczniczka prokuratury zwróciła też uwagę, że skutkiem zmian jest podwyższenie zryczałtowanej opłaty za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych tzw. kopertach z kwoty 980 do 1,5 tys. zł oraz z kwoty 1,6 tys. do 2450 zł. Oceniono, że podwyżka jest zbyt skokowa.

Zaskakujący scenariusz ws. Tuska. Chodzi o wybory 2025

Zdaniem niektórych działaczy Platformy Donald Tusk nie myśli o stanowisku w Senacie ani wyborach parlamentarnych. Były premier ma się raczej...

zobacz więcej

Wojewoda unieważnił uchwałę


Z kolei pod koniec maja wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił inną uchwałę Rady Warszawy – o poszerzeniu strefy płatnego parkowania na Ochocie i Żoliborzu.

Zobacz także -> Wiceminister ujawnia „śmierdzący” problem Warszawy. „To niedopuszczalne”

Zastrzeżenia dotyczyły braku precyzyjnego określenia praw i obowiązków mieszkańca i zarządzającego SPPN w zakresie wyznaczania tzw. abonamentów obszarowych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. W uzasadnieniu wojewoda wskazywał, że w niektórych punktach uchwały występuje jej niezgodność m.in. z Konstytucją RP.

„O ile więc w abonamencie rejonowym wyznaczono w sposób precyzyjny rejon parkomatów poprzez jednoznaczne wskazanie ich odległości (150 m) od miejsca zameldowania mieszkańca, o tyle przy abonamencie obszarowym pozostawiono zarządzającemu luz decyzyjny określając jedynie maksymalny promień tego obszaru – do 800 m od miejsca zameldowania mieszkańca. Nie określono przy tym żadnych przesłanek, które winny decydować o wyborze wielkości tego obszaru” – uzasadniał wojewoda.

Neumann o Campusie Trzaskowskiego: Nie jestem zadowolony

Nie jestem zadowolony z tego, że cała aktywność Rafała Trzaskowskiego przy Campusie czy ruchu Wspólna Polska jest trochę za PO - powiedział...

zobacz więcej

„Można tu mówić nawet o działaniu według swobodnego uznania. Powoduje to, że mieszkańcy mogą mieć wyznaczany różny obszarowo abonament, w wyniku korzystania przez zarządzającego SPPN z szerokiego luzu decyzyjnego, co prowadzi do tego, że użytkownicy dróg będą lub mogą być traktowani w sposób odmienny, nierówny, bez uzasadnionych ku temu legalnych przesłanek” – dodawał powołując się na art. 32 konstytucji.

Zwracał przy tym uwagę, że zasada równości wyrażona w tym artykule nakazuje jednakowe traktowanie obywateli w obrębie określonej klasy. „Wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być potraktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących” – podkreślono w uzasadnieniu.

Kolejne wątpliwości wojewody


Inna kwestią, która doprowadziła do unieważnienia tej uchwały – w ocenie wojewody – było to, że miasto tą uchwałą uprawnienie do wyznaczania numerowanych obszarów abonamentowych delegowało na zarządzającego SPPN (nie zostały one określone w uchwale). Jak czytamy, „w sposób nieuprawniony doszło zatem do przeniesienia na adresata norm aktu prawa miejscowego uprawnień samej Rady m.st. Warszawy”, podczas gdy tylko ten organ jest właściwy do wprowadzenia opłaty abonamentowej, czyli określenia warunków jej funkcjonowania.

Strefy płatnego parkowania: kolejna uchwała zaskarżona przez prokuraturę

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kolejną skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy,...

zobacz więcej

Wojewoda dostrzegł też uchybienia podczas konsultacji społecznych poprzedzających uchwałę ws. SPPN na Ochocie i Żoliborzu.

Zobacz także -> Kiedy Grodzki straci immunitet? Kidawa-Błońska zaproponowała termin

„W ocenie organu nadzoru nie sposób jednak uznać, iż materia konsultacji społecznych pozostawała istotna jedynie dla mieszkańców dwóch dzielnic m.st. Warszawy. Zważywszy na to, że dzielnice są wyłącznie jednostkami pomocniczymi, a mobilność mieszkańców m.st. Warszawy nie ogranicza się do granic poszczególnych jej dzielnic, kwestia rozszerzenia strefy płatnego parkowania i wynikających stąd konsekwencji finansowych dla wszystkich podróżujących po mieście mieszkańców uzasadnia przeprowadzenie konsultacji społecznych na całym jego terytorium” - wskazał wojewoda.

Wobec rozstrzygnięcie wojewody władzom Warszawy przysługuje możliwość skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

źródło:
Zobacz więcej