RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Liczba ofert na rynku pracy w maju wystrzeliła w górę

Maj na rynku pracy (fot. Shutterstock/Autor: Gorodenkoff)
Maj na rynku pracy (fot. Shutterstock/Autor: Gorodenkoff)

W maju liczba ofert zatrudnienia mocno wystrzeliła w górę, m.in. za sprawą wzrostu zapotrzebowania na zawody usługowe – wynika z Barometru Ofert Pracy przygotowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Rynek pracy potrzebuje aktywizacji zawodowej osób 50+ [RAPORT]

W Polsce od prawie 30 lat obserwowany jest spadek liczby urodzeń, co negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy (niedobór kadr), jak i system...

zobacz więcej

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, opracowuje Katedra Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W maju wskaźnik wzrósł do 290,1 pkt. (z 254,9 pkt. w kwietniu).

Jak podkreślili analitycy WSIiZ i BIEC, najlepiej wypadły kategorie ofert pracy opartej na ścisłym kontakcie z ludźmi. Były to w większości zawody usługowe, w tym te związane z rozrywką i rekreacją.

Ich zdaniem przyczyniło się do tego przede wszystkim zniesienie części działań osłonowych oraz chęć nadrobienia przez konsumentów czasów mniejszej aktywności.

Inflacja i stopa bezrobocia


Eksperci zauważyli, że w sporej części kategorii obecna liczba ogłaszanych miesięcznie wakatów jest już wyższa niż przed epidemią, jednak wbrew napływającym sygnałom dotyczącym poprawy kondycji gospodarki wzrosty powinny być wciąż traktowane z ostrożnością. „Całkiem realne pozostają obawy co do dalszego wzrostu inflacji, która obecnie jest na poziomie istotnie wyższym niż jej wartość docelowa, oraz niedoboru niektórych surowców i związanych z tym utrzymujących się zakłóceń w łańcuchach dostaw” – stwierdzono.

Polska ma jeden z najniższych deficytów w UE. Dobre wieści także o rynku pracy

Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest wśród krajów z najmniejszym deficytem w UE – wskazał główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz...

zobacz więcej

Przypomniano, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w kwietniu spadła o 0,1 punkt proc. i znalazła się na poziomie równym 6,3 proc.

W maju wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym odnotowano we wszystkich województwach. Relatywnie najwięcej wakatów przybyło w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz małopolskim, zaś najmniej w woj. opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Choć ofert było wszędzie więcej niż przed miesiącem, szybciej przybywało ich w województwach o wyższej stopie bezrobocia.

Jakich ofert pracy jest najwięcej?


Jak poinformowano, najwięcej nowych ofert pracy pojawiło się w zawodach związanych z pracą fizyczną, a następnie w usługach. W zawodach usługowych najwięcej wakatów w skali miesiąca przybyło w branży turystycznej, zdrowotnej oraz medialnej.

„Dla tej pierwszej kategorii majowy wystrzał okazał się największym jednorazowym wzrostem od kilkunastu lat naszej obserwacji rynku wakatów. Przybyło również wakatów w zawodach związanych z rozrywką i rekreacją” – podano.

Najmniej nowych ofert pracy przybyło dla przedstawicieli zawodów o charakterze technicznym. Analitycy prognozują, że wobec powrotu do pracy stacjonarnej lub stosowania modelu hybrydowego zapotrzebowanie na rozwiązania teleinformatyczne ulegnie korekcie spadkowej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej