RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Zielone światło dla unijnych certyfikatów COVID. Parlament Europejski je poparł

Certyfikaty mają obowiązywać przez 12 miesięcy (fot. SHutterstock/MDart10)
Certyfikaty mają obowiązywać przez 12 miesięcy (fot. SHutterstock/MDart10)

Parlament Europejski dał zielone światło dla unijnych certyfikatów COVID, które mają obowiązywać od 1 lipca 2021 roku przez 12 miesięcy. Certyfikaty mają ułatwić swobodne podróżowanie i przyczynić się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji.

Covidofobia ma wpływ na moralność. „Podświadome odczucia obrzydzenia”

Osoby wystraszone pandemią bardziej krytycznie oceniają zachowanie innych ludzi – niezależnie od tego, czego ono dotyczy. Prawdopodobnie wynika to...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Na posiedzeniu plenarnym Parlament przegłosował dwa rozporządzenia dotyczące wprowadzenia unijnych certyfikatów COVID-19 (obywatele Unii – wyniki głosowania: 546 za, 93 przeciw, 51 wstrzymało się; obywatele państw trzecich - 553 za, 91 przeciw i 46 wstrzymało się).

Certyfikaty będą nieodpłatnie wystawiać władze krajowe. Można je otrzymać w formacie cyfrowym lub papierowym, w obu przypadkach z kodem QR. Certyfikaty będą zaświadczać, że ich posiadacze są zaszczepieni przeciwko COVID-19 , mają negatywny wynik testu lub przeszli chorobę. W praktyce będą to więc trzy odrębne dokumenty. Dzięki wspólnym unijnym przepisom ramowym certyfikaty te będzie można zweryfikować, będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich w całej Unii i będą zabezpieczone przed fałszowaniem.

Nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się


System certyfikatów wejdzie w życie od 1 lipca 2021 roku na 12 miesięcy. Certyfikaty nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będą traktowane jako dokumenty podróży.

Zaskakujące wyniki badań nad witaminą D i ryzykiem zachorowania na COVID-19

Nie ma związku między genetycznie uwarunkowaną predyspozycją do wysokiego poziomu witaminy D w organizmie a niższym ryzykiem zachorowania na...

zobacz więcej

Państwa członkowskie nie będą nakładały na posiadaczy certyfikatów dodatkowych ograniczeń podróży, takich jak kwarantanna, samoizolacja czy wynik testu. Będą mogły wprowadzić dodatkowe ograniczenia jedynie wówczas, gdy będą one konieczne i proporcjonalne do celu ochrony zdrowia publicznego. Trzeba będzie wówczas uwzględnić dowody naukowe, w tym dane epidemiologiczne publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Państwo członkowskie powinno poinformować pozostałe państwa i Komisję Europejską o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Ogół ludności powinien otrzymać informacje o nich 24 godziny wcześniej.

Parlament Europejski zachęca państwa członkowskie Unii, by zapewniły powszechnie dostępne i niedrogie testy. Na wniosek Parlamentu Komisja zobowiązała się przeznaczyć na ten cel 100 mln euro z instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. W ten sposób państwa członkowskie będą mogły zaopatrywać się w testy, by wystawiać unijne certyfikaty COVID.

Koronawirus. Hiszpania ogłasza testowanie paszportów szczepionkowych

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii opracowało program testowania paszportu szczepionkowego, służącego bezpiecznej turystyce podczas tegorocznych...

zobacz więcej

Honorowanie certyfikatów


Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są honorować wystawione w innych państwach członkowskich certyfikaty szczepienia szczepionkami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków . Każde państwo zadecyduje, czy będzie przyjmować także certyfikaty szczepienia wydawane w oparciu o krajowe procedury zatwierdzania szczepionek. Państwa decydują także o przyjmowaniu certyfikatów zaszczepienia szczepionkami, na które Światowa Organizacja Zdrowia wydała nadzwyczajne zezwolenie.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Certyfikaty będą weryfikowane online, przy czym dane osobowe nie będą zachowywane.

Zobacz także: WHO zabrała głos ws. paszportów szczepionkowych. Może zmienić zdanie

Tekst rozporządzeń musi teraz zostać ostatecznie zatwierdzony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym, aby mógł wejść w życie i zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej