SERWIS

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020

Wiceminister finansów: Wielkie korporacje niech płacą podatki tam, gdzie zarabiają

Wielkie korporacje powinny płacić podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze (fot. Shutterstock/Andrzej Rostek)
Wielkie korporacje powinny płacić podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze (fot. Shutterstock/Andrzej Rostek)

Wielkie korporacje powinny płacić podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze, a konsumenci powinni mieć dostęp do informacji, czy firmy, których towary kupują, nie wyprowadzają pieniędzy do rajów podatkowych – uważa wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Kolejny miesiąc ze spadkiem stopy bezrobocia rejestrowanego

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o...

zobacz więcej

W ubiegłym tygodniu Rada UE zawarła wstępne porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu dyrektywy o ujawnianiu przez niektóre duże jednostki i oddziały informacji podatkowych w podziale na kraje, tzw. public tax CBCR (country-by-country reporting).

Celem tej dyrektywy, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, jest skłonienie największych międzynarodowych korporacji do zaprzestania tzw. agresywnego planowania podatkowego i unikania płacenia podatków w krajach, w których generują swoje przychody. Dotyczy to międzynarodowych korporacji o rocznych skonsolidowanych przychodach netto przekraczających 750 mln euro.

Zobacz takżeRaje podatkowe na świecie. Znika tam nawet 600 mld dolarów rocznie 

Firmy takie miałyby publicznie ujawniać określone informacje podatkowe, m.in. o uzyskanych przychodach i zapłaconych podatkach w poszczególnych państwach UE oraz w „rajach podatkowych”. Kraje członkowskie będą miały 18 miesięcy na przeniesienie przepisów dyrektywy na grunt prawa krajowego.

Zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw. Eksperci: Polska na tym zyska

Polska powinna skorzystać na zmianach w światowych łańcuchach dostaw, które zaczęły się wskutek pandemii – uważają ekonomiści. Część...

zobacz więcej

Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego uczciwość podatkowa to ważny obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Sarnowski uważa, że kluczowe jest, aby wielkie korporacje płaciły podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze, aby łożyły tam na infrastrukturę, edukację czy ochronę środowiska.

– Premier Mateusz Morawiecki od wielu lat postulował zwiększenie transparentności podatkowej wielkich koncernów działających w UE. Teraz widzimy skutki tych działań. Chodzi o to, aby każdy zainteresowany – konsument, klient czy pracownik – miał dostęp do informacji, czy firma, z którą współpracuje czy której towary kupuje, nie wyprowadza pieniędzy do rajów podatkowych. I żeby na tej podstawie mógł świadomie wybierać marki, z których korzysta – tłumaczy wiceminister finansów.

Zauważa, że 1 stycznia 2018 r. w Polsce weszły w życie przepisy, wzorowane na rozwiązaniach duńskich i szwedzkich, pozwalające na publikowanie przez ministerstwo danych podatkowych największych podatników CIT. Ujawniane są przychody i koszty podatkowe podatników o przychodach przekraczających 50 mln euro rocznie oraz podatkowych grup kapitałowych.

Za 2020 r. MF opublikowało dane ponad 2,6 tys. największych podmiotów.

Polacy jeszcze chętniej sprowadzają używane auta. Jakie marki?

W marcu z zagranicy sprowadzono do Polski prawie 82, 5 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych DCM do 3,5 tony, tj. o 48 proc. więcej rdr...

zobacz więcej

Od 1 stycznia tego roku najwięksi podatnicy CIT mają obowiązek sporządzenia i opublikowania na swojej stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Informacja ta podlega publikacji do końca roku podatkowego następującego po roku, za który jest publikowana.

W praktyce oznacza to, że pierwsze informacje o strategii podatkowej (za 2020 r.) zostaną opublikowane do końca tego roku.

– Udostępnianie opinii publicznej danych podatkowych i informacji o przyjmowanych przez wielkie koncerny strategiach podatkowych to sprawdzone na północy Europy narzędzie promowania społecznej odpowiedzialności globalnych graczy. Zaraz po Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji to właśnie Polska jest europejskim liderem wdrażania takich nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy. Teraz w ślady Polski i innych pionierów pójdą również inne kraje Europy – dodaje Sarnowski.

Zobacz także: Polskie miliardy w rajach podatkowych. Państwo traci 

Porozumienie pomiędzy Radą UE a Parlamentem Europejskim jest wstępem do wdrożenia na polu unijnym kolejnego narzędzia walki z nieuczciwością podatkową, które wcześniej zostało wdrożone w Polsce.

Polski Ład a gospodarka. Eksperci: może być napędem dla startupów

Eksperci liczą, że Polski Ład rozkręci patentową aktywność firm. Oczekują ulg na inwestycje w innowacyjne spółki i napływu startupów ze Wschodu....

zobacz więcej

– Wiosną 2020 r. Polska była pierwszym krajem UE, który wynegocjował z Komisją ograniczenie możliwość skorzystania z pomocy w związku z negatywnymi skutkami koronawirusa dla firm zarządzanych z rajów podatkowych. Dotyczyło to m.in. firm, których rzeczywisty właściciel zarejestrowany był w takich państwach jak Panama, Oman, Seszele i Kajmany. Zaproponowane przez Polskę rozwiązanie stało się europejskim standardem – zauważył wiceminister Sarnowski.

Z programów pomocowych wyłączeni zostali przedsiębiorcy, którzy nie mają rezydencji podatkowej w jednym z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub których główny beneficjent rzeczywisty ma rezydencję podatkową w raju podatkowym, w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw niewspółpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03).

Resort finansów zaznacza, że konieczność zwalczania nieuczciwych praktyk wielkich koncernów wyprowadzających środki do rajów podatkowych widzą nie tylko Rada UE i Parlament Europejski, ale również OECD i kraje G7. Ich ministrowie finansów zawarli 5 czerwca 2021 r. porozumienie w sprawie zlikwidowania transgranicznych luk podatkowych wykorzystywanych przez niektóre z największych światowych firm.


– Potrzebę szybkiego działania potwierdzają liczby. Według opublikowanego w 2020 r. raportu »The Missing Profits of Nations«, aż 40 proc. zysków międzynarodowych korporacji – 700 mld dolarów – trafia co roku do rajów podatkowych. To obniża światowe dochody z podatku CIT o prawie 10 proc. – równowartość 200 mld dolarów – przypomina Sarnowski.

źródło:

Zobacz więcej