RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Ostatnie tygodnie życia prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego

Dziś przypada 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia zmarł w Warszawie 28 maja 1981 r. o godz. 4.40 nad ranem, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypominamy ostatnie tygodnie życia Prymasa, od momentu gwałtownego pogorszenia jego stanu zdrowia, co nastąpiło dwa miesiące wcześniej.

Prymas Polski w Święto Niepodległości: Wolność ma służyć dobru

Do odpowiedzialności i współpracy w służbie Ojczyźnie wezwał Prymas Polski w kazaniu wygłoszonym 11 listopada w katedrze gnieźnieńskiej. –...

zobacz więcej

Gwałtowne pogorszenie samopoczucia kard. Stefana Wyszyńskiego nastąpiło 1 kwietnia 1981 r. Coraz wyraźniejsze stają się objawy choroby, wyrażające się w postępującym osłabieniu organizmu i narastających dolegliwościach przewodu pokarmowego.

Tego dnia prymas udaje się do kliniki Akademii Medycznej przy ul. Banacha. Zostają tam wykonane szczegółowe badania stwierdzające obecność płynu w jamie brzusznej.

W swych zapiskach odnotowuje: „Rozpoczyna się Via dolorosa wśród przyjaciół Hioba. Dzień dla mnie doniosły, wydaje mi się, że jest to initium fini (początek końca)”.

„Właściwie nie wiem, na co choruję”


3 kwietnia w rezydencji prymasa Polski zbiera się konsylium lekarzy specjalistów pod przewodnictwem prof. Zdzisława Łapińskiego. Zespół wysuwa podejrzenie choroby nowotworowej i informuje prymasa o powadze sytuacji.

Zobacz także: Lekarze zatwierdzili cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego

„Zaczynam być na chorobie – zapisuje kard. Wyszyński w „Notatkach” – jak leniwy robotnik. Właściwie nie wiem, na co choruję; moi lekarze też jeszcze nie wiedzą. Czekają na dalsze wyniki analiz”.

O. Tomziński kończy 101 lat. Prowadził pierwszy Apel Jasnogórski, brał udział w Soborze

24 listopada 101 lat kończy o. Jerzy Tomziński, były przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, ostatni żyjący polski uczestnik Soboru...

zobacz więcej

13 kwietnia dokładne badania potwierdzają proces nowotworowy. W pobranym płynie wykryto komórki nowotworu złośliwego o najwyższej aktywności. Nazajutrz zbiera się konsylium lekarskie poszerzone o onkologów.

Sytuacja jest bardzo poważna. Wobec stwierdzenia rozsianego procesu nowotworowego jamy brzusznej podjęto decyzję leczenia chemicznego. Rozważana możliwość interwencji chirurgicznej zostaje wykluczona ze względu na przeciwwskazania lekarskie.

15 kwietnia ogłoszono komunikat sekretariatu prymasa o chorobie przewodu pokarmowego kard. Wyszyńskiego, wzywając do modlitw w jego intencji.

Choroba prymasa


16 kwietnia w Wielki Czwartek chory prymas nie może uczestniczyć w corocznej Mszy Krzyżma dla kapłanów w archikatedrze. Zapisuje: „Moim obowiązkiem biskupa było dziś stanąć w pośrodku Prezbiterium Kościoła warszawskiego i przyjąć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Jednak trudno jest wytłumaczyć biskupowi, że może tego nie uczynić i że to może być łaską... służyć ludowi Bożemu cierpieniem”.

„Kościół jest siłą tego Narodu”. Rycerze Kolumba wybiorą rodzinę roku

Pod hasłem „Kościół jest siłą tego Narodu”, zaczerpniętym z wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się w Licheniu w dniach 21-22 maja...

zobacz więcej

W Wielki Piątek prymas notuje: „W tej strasznej nocy zdołałem opuścić siebie, ale owładnęła mnie męka ludów, które już od trzech pokoleń cierpią od zbrodniarzy, którzy mordują (...) Chrystusa, Jego Kościół i znak Dobrej Nowiny Ewangelicznej”.

W Wielką Sobotę, 18 kwietnia, mówi do zebranych domowników: „Miałem czas przez te dwa tygodnie pobytu w łóżku zastanowić się nad tym, jak wielki to dar Boży – czas, którego Bóg dał mi tyle – blisko 80 lat. I co to jest życie, które chociaż u mnie nie było wolne od najrozmaitszych przeszkód i trudności, to jednakże zawsze było łaską i miłością. Ale ponieważ Bóg jest Dawcą życia i czasu, dlatego też jestem całkowicie pogodzony z tym, że On może dać i może odebrać”.

Zobacz także: Poznali się w Krakowie, pobrali się w Panamie. Ślub polskich pielgrzymów na ŚDM 

28 kwietnia w „Dzienniku duszy” kard. Wyszyński zapisuje: „Moje córki [z Instytutu Prymasowskiego] pojechały na Jasną Górę, by kołatać w nocy do Matki Najświętszej. Nie mogę ich wspierać, gdyż to one mają łaskę modlitwy za mnie. Ja muszę być posłuszny Bogu i Jego Bożo-ludzkiemu Synowi”.

Sejm upamiętni 65. rocznicę uwięzienia kard. Wyszyńskiego. Posłowie przyjęli uchwałę

Posłowie jednogłośnie przyjęli uchwałę upamiętniającą 65. rocznicę uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie. Prymas Tysiąclecia...

zobacz więcej

3 maja rozmawia telefonicznie z Janem Pawłem II. „Dziś święto Królowej Polski – mówi papież – nie mogłem odmówić sobie kontaktu z Polską”. Rozmowa trwa 20 minut. „Poprosiłem o błogosławieństwo apostolskie – pisze prymas w „Notatkach”. „Dziękuję za niezwykłą łaskę i dobroć. Całuję nogi Namiestnika Chrystusa. Informuję o stanie mojej kuracji i ogólnej sytuacji w kraju. (…) Jest nadzieja, że może przyjadę do Rzymu z prof. Łapińskim 7 czerwca. Papież bardzo się ucieszył” – zanotował kardynał.

9 maja występują dodatkowo objawy zaburzenia pracy serca. Lekarze z dużym wysiłkiem opanowują sytuację.

10 maja w rozmowie ze współpracownicami z Instytutu Prymasowskiego kard. Wyszyński przekazuje im swoją ostatnią wolę odnośnie do dalszej pracy nad rozwojem Dzieła Maryjnego: „Ktoś musi nad Dziełem Maryjnym w Polsce czuwać. Trzeba czuwać, aby błogosławioną zwały Ją wszystkie narody. To w ogromnej mierze zależy od Polski. To Polska przeciwstawiła się kontestacji maryjnej posoborowej i utrzymała wysoki poziom maryjny. Tu w Polsce rozpoczyna się walka o cały Kościół Powszechny. Trzeba, by ktoś dalej nad tym czuwał” – mówi.

Kardynał Stefan Wyszyński patronem 2021 r. Kim był Prymas Tysiąclecia

Sejm ustanowił rok 2021 rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną...

zobacz więcej

12 maja mimo wyraźnego osłabienia ks. prrymas po raz ostatni staje przy ołtarzu, aby w rocznicę swojej konsekracji biskupiej odprawić mszę. W „Notatkach” zapisze: „35. rocznica mojej konsekracji na Jasnej Górze. O godzinie 9.30 koncelebrowałem z księdzem Bronkiem. Było ciężko. Ale chciałem zrobić radość moim siostrom Stanisławie i Janinie, które przyjechały na Mszę świętą”.

Ostatni zapis w „Notatkach”


Jest to także jego ostatni zapis w „Notatkach”, które kard. Wyszyński prowadził codziennie od 1949 r.

13 maja prymas nadzwyczaj boleśnie przeżywa zamach na Ojca Świętego w Rzymie. Jego stan zdrowia ulega wyraźnemu pogorszeniu.

Nazajutrz kard. Wyszyński zwraca się do duchowieństwa i mieszkańców stolicy z za pośrednictwem nagranego na magnetofon przemówienia. Jest ono transmitowane w katedrze i na Placu Zamkowym.

15 maja znów występują zaburzenia oddychania i czynności serca. Prymas przyjmuje sakrament pojednania, udzielony mu przez stałego spowiednika ks. Edmunda Boniewicza.

Kard. Nycz powołał komitet organizacyjny beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

Kard. Kazimierz Nycz powołał komitet organizacyjny beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 2020 r. na pl....

zobacz więcej

16 maja Prymas przyjmuje w formie uroczystej sakrament chorych. Potem zwraca się do najbliższych współpracowników, dziękując i przepraszając za wszelkie uchybienia.

19 maja postępuje osłabienie i dalszy rozwój procesu chorobowego, pomimo intensywnego leczenia (kroplówki, krew, plazma, białko, leki). Po południu do domu prymasa na Miodowej przybywa Matka Boża Nawiedzenia w kopii Obrazu Jasnogórskiego, wędrująca po parafiach i kościołach Warszawy. Przez całą noc trwa modlitwa domowników i przyjaciół.

Spotkanie z kard. Macharskim


22 maja prymas w swej rezydencji spotyka się z Radą Główną Episkopatu Polski. Po rozpoczęciu posiedzenia Prymas przekazał ich prowadzenie kard. Franciszkowi Macharskiemu.

Kard. Wyszyński wygłasza ostanie w swym życiu przemówienie. Jest to pożegnanie z najbliższymi współpracownikami w Konferencji Episkopatu, a jednocześnie pewna forma testamentu.

Abp Gądecki: Powinniśmy dawać świadectwo miłości do naszej Ojczyzny

Arcybiskup Stanisław Gądecki w dniu Narodowego Święta Niepodległości wskazuje, że każdy z nas powinien dawać świadectwo miłości do ojczyzny, czyli...

zobacz więcej

24 maja telefonuje ks. Stanisław Dziwisz z kliniki Gemelli, sygnalizując, że Ojciec Święty chciałby rozmawiać z prymasem. Ale chory nie może się już podnieść z łóżka, by udać się do telefonu, nawet na wózku. Przeprowadzenie linii do łóżka potrwa kilkadziesiąt minut. Rozmowa zostaje odłożona do następnego dnia.

Nazajutrz, 25 maja kwadrans po godz. 12 umówiony telefon z Rzymu. Na wiadomość, że papież jest przy telefonie, prymas z wysiłkiem mówi: „Ojcze, Ojcze, jestem bardzo słaby, bardzo. Dziękuję za różaniec, jest dla mnie pociechą. Ojcze, łączy nas cierpienie.. Módlmy się za siebie wzajemnie. Między nami jest Matka Najświętsza, cała nadzieja w Niej. Ojcze, całuję Twoje stopy. Błogosław mi (milcząco czyni znak krzyża). Ojcze, Ojcze, błogosław mi raz jeszcze. Amen. Amen. Amen”.

Zobacz także: Polska młodzież w Panamie 

Kapelan prymasa, ks. Bronisław Piasecki wspomniał, że w ostatnich dniach życia był on „bardzo opanowany, powściągliwy, a jednocześnie świadomy swojej sytuacji”.

Prymas w stanie krytycznym


Rano 26 maja nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Lekarze stwierdzili, że stan prymasa jest krytyczny.

Powstanie pierwsze w Polsce sanktuarium ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

W Warszawie powstanie pierwsze w Polsce sanktuarium ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, wkrótce już błogosławionego – pisze „Nasz Dziennik”.

zobacz więcej

W kaplicy jego rezydencji zbierają się domownicy. Zapalono gromnicę. Kapelan przy łóżku chorego rozpoczyna modlitwę za konających.

Lekarze kontynuują konieczne zabiegi. Konający kapłan usiłuje śpiewać „Chwalcie łąki umajone”. Jego stan ulega chwilowej poprawie.

W nocy z 27 na 28 maja lekarze nieprzerwanie czuwają przy łóżku prymasa, a w kaplicy trwa nieustanna modlitwa. Nad ranem pogłębiają się zaburzenia pracy serca. Oddech staje się coraz słabszy, kardiolog stwierdza, że nadchodzi agonia.

Agonia


Przy łożu zbierają się lekarze i domownicy. Kapelan ks. Bronisław Piasecki prowadzi modlitwy za konających. Ksiądz Prymas leży, trzymając w ręku płonącą gromnicę.

O godz. 4.40 następuje zatrzymanie oddechu. Ustaje praca serca. Lekarze stwierdzają zgon.

Tej ostatniej chwili towarzyszy cisza i spokój. Kościół tego dnia świętuje Wniebowstąpienie Pańskie. Komunikat lekarski głosi, że przyczyną zgonu był „rozsiany proces nowotworowy jamy brzusznej o wybitnej złośliwości”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej