RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Sektor stalowy: Potrzebna tania, czysta energia z wiatru na lądzie

Lądowa energetyka wiatrowa to  efektywna technologia wytwarzania energii (fot. Shutterstock/fokke baarssen)
Lądowa energetyka wiatrowa to efektywna technologia wytwarzania energii (fot. Shutterstock/fokke baarssen)

Najnowsze

Popularne

Wysokie koszty energii, wynikające z rosnących cen uprawnień do emisji CO2, to dziś kluczowy czynnik obniżający konkurencyjność hutnictwa. Aby sektor mógł dalej działać, niezbędna jest tania, czysta energia z wiatru na lądzie – przekonują przedstawiciele sektorów stalowego i energetyki wiatrowej.

Turów. „Czescy oligarchowie zacierają ręce. Najbogatszym z nich jest premier”

TSUE nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie. Tymczasem ekspert rynku OZE z Instytutu Jagiellońskiego Piotr Rudyszyn już wiele miesięcy temu...

zobacz więcej

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH) i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) na konferencji online „Zielony Ład dla stali” ogłosiły wspólne stanowisko, w którym apelują o jak najszybsze odblokowanie budowy elektrowni wiatrowych na lądzie, aby polski przemysł mógł już w bliskiej przyszłości korzystać z taniej, bezemisyjnej energii.

Chodzi przede wszystkim o zniesienie barier hamujących rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Do 2 czerwca trwają konsultacje publiczne nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, zmierzającej do liberalizacji obowiązującej od blisko pięciu lat zasady 10H.

Zgodnie z nią nie można lokować elektrowni wiatrowych w mniejszej odległości niż 10-krotna wysokość turbiny wraz z uniesionymi łopatami. Regulacja ta zablokowała wiele inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej.

Co da poluzowanie zasad?


– Szacuję, że po poluzowaniu zasady 10H powstanie od 6 do 10 gigawatów nowych mocy z farm wiatrowych, co daje od 16,5 do 27 terawatogodzin dodatkowej energii dla kraju już w 2030 r. Dodatkowo należy spodziewać się energii z instalacji oddanych do użytkowania w 2030, więc w 2031 r. będzie to już 18-30 TWh – ocenił prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki. Jego zdaniem dzięki nowelizacji przepisów moce te będą mogły zostać szybko uruchomione, przy założeniu że projekty realizowane w oparciu o już uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą mogły być dalej rozwijane.

Energetyka jądrowa. Trwają negocjacje z USA

Mamy jeszcze 16 miesięcy, które zostały zapisane w umowie, żeby wypracować porozumienie z USA w obszarze technologii i finansowania energetyki...

zobacz więcej

W ocenie prezesa HIPH Stefana Dzienniaka nadchodząca dekarbonizacja hutnictwa przyniesie znaczne zwiększenie zużycia energii elektrycznej w sektorze stalowym. Dlatego – jak mówił – aby utrzymać konkurencyjność polskiego hutnictwa na arenie międzynarodowej, konieczne jest możliwie szybkie zapewnienie dostępu do taniej, niskoemisyjnej energii.

– Największy potencjał, by spełnić te wymagania, ma właśnie energia z wiatru na lądzie – uważa prezes.

Sektor hutniczy w Polsce konsumuje rocznie ok. 5-6 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 3,5 proc. krajowego zużycia prądu. Przy obecnej strukturze krajowych mocy wytwórczych takie zużycie przyczynia się do emisji powyżej 4 mln ton CO2.

– Dalsza dekarbonizacja wytwarzania stali będzie wiązać się z rozwojem metalurgii elektrycznej, co oznacza zwiększenie bezpośredniego zapotrzebowania na energię o kolejne 2 TWh. Przejście na technologię DRI w przypadku połowy produkcji stali w Polsce będzie wiązać się z potrzebą zapewnienia 4,5 mld Nm sześc. wodoru. Do produkcji takich wolumenów wodoru w procesie elektrolizy przy dzisiejszej technologii potrzeba ok. 20 TWh energii elektrycznej – wskazują przedstawiciele hutniczej Izby, przypominając, iż sektor stalowy generuje dziś 1,1 proc. PKB i zapewnia ok. 150 tys. miejsc pracy.

Polska Strategia Wodorowa. Która branża pójdzie na pierwszy ogień?

Transport będzie pierwszym z obszarów, wskazanych w projekcie Polskiej Strategii Wodorowej, w którym wodór znajdzie szersze zastosowanie – ocenia...

zobacz więcej

Specjaliści z PSEW przekonują, że lądowa energetyka wiatrowa to obecnie najbardziej efektywna kosztowo technologia wytwarzania energii, która ma potencjał, aby w perspektywie 2050 r. osiągnąć w Polsce poziom 35 gigawatów.

– Dzięki usunięciu barier regulacyjnych, blokujących dziś rozwój nowych projektów wiatrowych, opartych o superwydajne 5-6-megawatowe turbiny, realizacja inwestycji wiatrowych będzie postępować w dynamicznym tempie i bez konieczności ponoszenia ogromnych nakładów na infrastrukturę towarzyszącą – głosi wspólne stanowisko HIPH i PSEW.

Zobacz także: Prąd drożeje. Pełnomocnik rządu: Musimy inwestować w nowe elektrownie

Oprócz złagodzenia zasady 10H przedstawiciele sektorów stalowego i energetyki wiatrowej postulują usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących inwestycji w wiatraki na lądzie, szczególnie w zakresie wydawania decyzji środowiskowych. Chodzi także o zniesienie barier utrudniających zawieranie kontraktów między przemysłowymi odbiorcami energii a wytwórcami OZE – farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi, aby przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do taniej, czystej energii w stabilnej cenie, w długiej perspektywie czasowej.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej