RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Poczta Polska działała w dobrej wierze i zgodnie z prawem”

Według Poczty Polskiej ocena przedstawiona przez NIK jest nieaktualna (fot. arch.PAP/Bartłomiej Zborowski)
Według Poczty Polskiej ocena przedstawiona przez NIK jest nieaktualna (fot. arch.PAP/Bartłomiej Zborowski)

W oświadczeniu odnoszącym się do wyników kontroli NIK ws. organizacji wyborów prezydenckich w maju 2020 r. Poczta Polska zapewniła, że „działała w dobrej wierze i zgodnie z prawem”. Spółka dodała, że przedstawiona przez NIK ocena działań Poczty ws. odzyskania poniesionych przez nią kosztów organizacji wyborów jest nieaktualna.

Jak „Pancerny Marian” stał się „Pancer-NIK-iem Banasiem”

Marian Banaś obejmował stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli w aureoli nieugiętego pogromcy złodziei VAT-u. Dzisiaj „Pancerny Marian”...

zobacz więcej

Prezes NIK Marian Banaś zaprezentował w czwartek raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący przygotowań do wyborów korespondencyjnych prezydenta RP, które miały się odbyć 10 maja 2020 r. Według NIK nie było podstaw prawnych do tego, żeby prezes Rady Ministrów wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, związane z wykonaniem i realizacją wyborów. Izba skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją wyborów, przez zarządy Poczty Polskiej i PWPW.

Spółka odniosła się do tej kwestii w wydanym oświadczeniu. „Poczta Polska wskazuje, że jej zadaniem, określonym w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. było wyłącznie przygotowanie przeprowadzenia wyborów, a nie ich przeprowadzenie. Tym samym trudno zgodzić się z zawartą w raporcie NIK negatywną oceną dotyczącą samej tej decyzji” – napisano.

Spółka stoi na stanowisku, iż wykonywała jednoznaczne polecenie zawarte w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r., która została wydana na podstawie bezwzględnie wiążącego przepisu ustawy. Podkreśliła, że wobec natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji, co również potwierdza NIK, Poczta Polska nie mogła uchylić się od jej realizacji.

Według Poczty negatywna ocena NIK dotycząca podjęcia przez operatora działań na własne ryzyko pozostaje w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym i prawnym (natychmiastowa wykonalność) oraz samą oceną zawartą w raporcie NIK.

„Podkreślenia wymaga, że według NIK Poczta Polska wykonała również wszystkie czynności pozwalające na to, aby doszło do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa” – czytamy.

W ocenie spółki, w zakresie finansowania realizacji decyzji od początku pozostawało jasne, że zobowiązanym do zwrotu poniesionych przez Pocztę Polską kosztów będzie Skarb Państwa. „Jak wskazuje NIK, spółka – działając w zaufaniu do organów państwa – miała prawo zakładać, że zgodnie z treścią decyzji sfinansowanie kosztów jej realizacji nastąpi z budżetu państwa. Zmiana co do trybu odzyskania poniesionych kosztów i wskazanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego, który – w imieniu Skarbu Państwa – miał zrefinansować poniesione koszty było decyzją ustawodawcy” – wskazano w oświadczeniu.

„Wystąpienie NIK nieaktualne”


Jak dodała spółka, wystąpienie NIK w zakresie, w jakim Izba wskazuje na nieskuteczność podejmowanych działań, jest nieaktualne. „30 grudnia 2020 r. Poczta Polska zawarła umowę z Szefem Krajowego Biura Wyborczego. Na jej podstawie Poczta Polska otrzymała już rekompensatę za poniesione koszty netto w wysokości 53 mln 205 tys. 344 zł 65 gr. (...) Poczta Polska kontynuuje działania zmierzające do odzyskania pełnej kwoty kosztów, które poniosła” – czytamy.

Jednocześnie Poczta Polska oświadczyła, że nie może się odnieść do informacji przekazanych w trakcie konferencji NIK, dotyczących zawiadomień skierowanych przez Izbę do prokuratury, ponieważ nie zna ich treści. „Poczta Polska wskazuje jednak kategorycznie, że wszystkie jej działania podejmowane w celu realizacji decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. miały umocowanie w przepisach prawa” – głosi oświadczenie.

CZYTAJ TAKŻE: Poczta Polska i MON: Ma być bezpieczniej w cyberprzestrzeni

źródło:
Zobacz więcej