RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

TK odwołał rozprawę na wniosek RPO

Wyznaczono nowy termin (fot. PAP/Tomasz Gzell)
Wyznaczono nowy termin (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Najnowsze

Popularne

W związku ze złożeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wniosku o wyłączenie sędziego Justyna Piskorskiego Trybunał Konstytucyjny odwołał rozprawę, na której miał rozpoznać pytanie Sądu Najwyższego dotyczące stosowania środków tymczasowych TSUE– ustalił portal tvp.info. Nowy termin rozprawy wyznaczono na 15 czerwca na godz. 11.

Prezes TK w rocznicę konstytucji 3 maja. „Czas skończyć z pedagogiką wstydu”

zobacz więcej

Trybunał zaczął rozpatrywać sprawę pod koniec kwietnia, następnie rozprawa została odroczona do 13 maja. W składzie sędziowskim jest pięciu sędziów: przewodnicząca Krystyna Pawłowicz, sprawozdawca Bartłomiej Sochański oraz sędziowie Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Jędrzejewski i Justyn Piskorski.

We wtorek RPO Adam Bodnar złożył wniosek o wyłączenie ze składu sędziowskiego sędziego Justyna Piskorskiego. W związku z tym Trybunał odwołał planowaną na czwartek rozprawę, a nowy termin wyznaczył na 15 czerwca na godz. 11.

Rozpatrywane przez TK zagadnienie Izba Dyscyplinarna SN sformułowała przed ponad rokiem. Jego przedmiotem jest „ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zobowiązania państwa członkowskiego przez Trybunał Sprawiedliwości UE do wykonania środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej”. Środki tymczasowe są swoistym zabezpieczeniem udzielanym do czasu wydania wyroku przez TSUE.

Pytanie zostało skierowane po postanowieniu wydanym 8 kwietnia ub.r. przez TSUE. Trybunał unijny postanowił wtedy zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. Dzień później – 9 kwietnia ub.r. – Izba Dyscyplinarna, rozpatrując sprawę immunitetową sędziego, postanowiła ją zawiesić i skierować pytanie do TK odnoszące się do zastosowania się do orzeczonych środków tymczasowych.

Prezes TK: wyrok ETPCz bezprawny i poza kompetencjami

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce uznał w piątek, że doszło do naruszenia przepisów prawa. Prezes Trybunału...

zobacz więcej

W uzasadnieniu pytania Izba Dyscyplinarna wskazała m.in., że Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania sądownictwa „mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii Unii Europejskiej i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej”.

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej narusza to konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu i powoduje, że państwo będzie działać z naruszeniem zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu.

W skierowanym do TK stanowisku w tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało, że nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów w całości, ale zastosowane przez TSUE środki tymczasowe budzą zasadniczy sprzeciw resortu.

Prokurator Generalny wniósł o uznanie niekonstytucyjności obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa. Z kolei RPO zawnioskował o umorzenie sprawy przez TK „z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia”. Według Rzecznika Trybunał Konstytucyjny nie jest uprawniony do oceny orzeczeń TSUE".

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej