RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Maseczki na dworze. Minister zdrowia przekazał nowe informacje

Kolejny etap luzowania obostrzeń (fot.  Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images))
Kolejny etap luzowania obostrzeń (fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images))

Średnia siedmiodniowa nowych zakażeń spadła do ok 4 tys. przypadków – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak oznajmił, od kolejnej soboty – 15 maja – nie będzie już obowiązywał nakaz noszenia maseczki na zewnątrz.

Czy można pić alkohol po szczepieniu? Minister Niedzielski zabrał głos

Czy po przyjęciu szczepionki na COVID-19 można pić alkohol? Głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski. – Absolutnie tego nie...

zobacz więcej

Ministerstwo Zdrowia poinformowała w sobotę o 4765 nowych zakażeniach, w piątek o 6047, w czwartek o 6431, w środę o 3896, we wtorek o 2296 , w poniedziałek o 2525, zaś w niedzielę o 4612 nowych przypadkach.

Noszenie maseczki. Zmiany w obostrzeniach od 15 maja


Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na Twitterze, że średnia siedmiodniowa nowych zakażeń spadła do ok 4 tys. przypadków – „poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys.”.

„Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz” – dodał minister.

Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Premier w Porto: Kładziemy nacisk, żeby szczepionek w Europie było jak najwięcej

Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki i do wzmocnienia produkcji – podkreślił premier Mateusz...

zobacz więcej

Gdzie muszę mieć maseczkę, gdzie nie ma takiego obowiązku?


Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

Natomiast bez maseczki można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych.

Zakrywać usta należy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Natomiast maseczek nie muszą nosić np. kierujący motocyklem, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone, kierujący środkiem transportu publicznego. Również dzieci do ukończenia 5. roku życia są nadal z tego obowiązku zwolnione.

Radykalna zmiany pogody. Temperatury poszybują w górę [PROGNOZA]

W niedzielę nastąpi radykalna zmiana w pogodzie. Temperatury poszybują w górę, będzie nawet 25 stopni. Jednak jeszcze w sobotę czeka nas chłodny,...

zobacz więcej

Zakrywać ust nie muszą także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudności z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z tego obowiązku zwolnione są osoby podczas sprawowania kultu religijnego oraz osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy oraz osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki w czasie jazdy konnej.

Zdający egzaminy np. ósmoklasisty, maturalne, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowe, jak również osoby przeprowadzające je również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej