RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Koniec z obowiązkowymi maseczkami w plenerze. Jest rozporządzenie

Zniesienie zakazu dotyczy okresu od 15 maja do 5 czerwca (fot. Shutterstock)
Zniesienie zakazu dotyczy okresu od 15 maja do 5 czerwca (fot. Shutterstock)

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie, w którym pojawił się zapis dotyczący zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. W akcie określono, że dotyczy on okresu od 15 maja do 5 czerwca.

Zaświadczenie o szczepieniu dostępne w internecie. Jak je sprawdzić?

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 dostępne jest w Internetowym Koncie Pacjenta po polsku i po angielsku – powiedział rzecznik...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Nakaz noszenia maseczki na świeżym powietrzu zostanie zniesiony od 15 maja, pod warunkiem zachowania dystansu przynajmniej 1,5 metra od innych osób.

Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych pozostaje bez zmian.

Pod koniec kwietnia minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jeśli wskaźnik zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja. Obecnie średnia zakażeń dla całego kraju wynosi 13 na 100 tysięcy mieszkańców.

Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

CZYTAJ TAKŻE: Niedzielski: Sytuacja w szpitalach znacznie się poprawiła [WIDEO]

Zakrywać usta należy także w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Natomiast maseczek nie muszą np. nosić kierujący motocyklem, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone, kierujący środkiem transportu publicznego. Również dzieci są nadal z tego obowiązku zwolnienie do ukończenia 5. roku życia.

Niedzielski: Sytuacja w szpitalach znacznie się poprawiła [WIDEO]

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że sytuacja w szpitalach, jeśli chodzi o pacjentów covidowych, znacznie się poprawiła. W ciągu...

zobacz więcej

Kiedy jeszcze nie musimy nosić maseczek?


Zakrywać ust nie muszą także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudności z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z tego obowiązku zwolnione są osoby podczas sprawowania kultu religijnego oraz osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy oraz osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki w czasie jazdy konnej.

Zdający egzaminy np. ósmoklasisty, maturalne, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowe, jak również osoby przeprowadzające je również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

źródło:
Zobacz więcej