RAPORT

Pogarda

PKB Polski w tym roku wzrośnie. Są szacunkowe dane

IPAG przewiduje, że w całym 2021 r. produkt krajowy brutto zwiększy się o 3,8 proc. (fot. Shutterstock/Virrage Images)
IPAG przewiduje, że w całym 2021 r. produkt krajowy brutto zwiększy się o 3,8 proc. (fot. Shutterstock/Virrage Images)

Najnowsze

Popularne

W całym 2021 r. produkt krajowy brutto Polski zwiększy się o 3,8 proc., a w 2022 r. wzrost przyspieszy do 4,5 proc. – przewiduje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Według szacunków Instytutu, w I kwartale tego roku polska gospodarka skurczyła się o 2,3 proc.

Świetne prognozy dla Polski. Komisja Europejska ujawniła dane

Komisja Europejska szacuje, że w 2020 r. PKB Polski spadł o 2,8 proc., podczas gdy jesienią prognozowała spadek o 3,6 proc. Na tle innych państw UE...

zobacz więcej

W opublikowanej właśnie kwartalnej prognozie makroekonomicznej IPAG na lata 2021-22 podano, że spadek PKB w I kwartale tego roku był głębszy niż wcześniej spodziewany ze względu na zamknięcie dużej części gospodarki w związku z epidemią. „Uwzględniając czynniki sezonowe, spadek w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. był stosunkowo niewielki i wyniósł tylko -0,2 proc.

W opinii IPAG można się spodziewać, że „był to już ostatni kwartalny spadek PKB związany z pandemią; a w kolejnych kwartałach gospodarka zacznie nadrabiać straty z ostatniego roku, wkraczając z powrotem na ścieżkę wzrostu”.

Dynamika wzrostu PKB


Zdaniem Instytutu w tym kwartale należy się spodziewać rekordowego tempa wzrostu, co w dużej mierze będzie efektem niskiej bazy odniesienia z II kw. 2020 r, w którym rozpoczął się kryzys. W całym 2021 r. produkt krajowy brutto zwiększy się o 3,8 proc., a w 2022 r. wzrost przyspieszy do 4,5 proc. Instytut zwraca uwagę, że w dalszym ciągu na dynamikę wzrostu w największym stopniu będzie wpływać popyt krajowy. W ocenie Instytutu, w całym 2021 r. wzrost popytu krajowego wyniesie 3,5 proc., a w następnym 4,7 proc. Konsumpcja zwiększy się w tym roku o 3,8 proc., a w przyszłym o 4,5 proc.

Jaki PKB Polski w latach 2020 i 2021? Są nowe prognozy MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje spadek polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r. i poprawę w roku przyszłym...

zobacz więcej

Zgodnie z prognozą powrót inwestycji na ścieżkę wzrostu nastąpi dopiero w drugiej połowie roku.

„W całym 2021 r. oczekiwać należy, że nakłady brutto na środki trwałe wzrosną o 3,5 proc. oraz o 5,0 proc. w roku następnym. Dynamiki te nie będą jednak w stanie zapewnić powrotu stopy nakładów inwestycyjnych do poziomu sprzed kryzysu” – wskazano.

Poziom inflacji


Według IPAG poprawa sytuacji gospodarczej w 2021 r. doprowadzi do spadku stopy bezrobocia do poziomu 6,0 proc. na koniec roku.

„Od drugiego kwartału ponownie obserwowany będzie wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (...). W latach 2021-22 ponownie zwiększy się również dynamika przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto, jednak nie osiągnie ona tak wysokich poziomów jak w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch epidemii – stosunkowo wysoką dynamikę nominalną obniżać będzie stopa inflacji” – zaznaczono.

W ocenie IPAG inflacja przez większość roku utrzymywać się będzie na poziomie powyżej dopuszczalnej granicy odchyleń celu inflacyjnego NBP, wynoszącej 3,5 proc. „Wyraźne przyspieszenie procesów inflacyjnych stanowi konsekwencję antykryzysowej kombinacji ekspansywnej polityki fiskalnej rządu (tarcze antykryzysowe) i ekspansywnej polityki monetarnej banku centralnego (niskie stopy procentowe)” – napisano.


Instytut prognozuje, że w tym roku średni poziom inflacji wynosić będzie 3,5 proc. i tyle też wyniesie wskaźnik w grudniu. W przyszłym roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych nieco się zmniejszy: inflacja średnioroczna wyniesie 3,2 proc., a grudniowa 2,6 proc.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej