RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rozpoczynają się matury. Jakie są obostrzenia?

271 tys. maturzystów napisze we wtorek egzamin z języka polskiego (fot. CKE)
271 tys. maturzystów napisze we wtorek egzamin z języka polskiego (fot. CKE)

Rozpoczynają się matury. 271 tys. tegorocznych maturzystów napisze dziś egzamin z języka polskiego. Do matur podejdą także te osoby, które nie zdały w latach ubiegłych lub chcą poprawić wynik. Takich osób jest blisko 96 tys. Absolwenci będą musieli przyjść na egzamin w maseczce. Obowiązkowa będzie także dezynfekcja rąk. Początek o godz. 9.

Jutro początek matur. Jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości? [WIDEO]

Do egzaminu dojrzałości przystąpi około 271 tysięcy absolwentów.

zobacz więcej

W związku z pandemią COVID-19 egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że egzaminy w tym roku będą łatwiejsze. – Egzaminy obowiązkowe to tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustna tylko dla osób, które potrzebują wyniku w rekrutacji na uczelnię za granicą – powiedział minister.

Obowiązkowo na poziomie podstawowym maturzyści będą musieli zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w tym roku nie ma obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego, ale większość maturzystów zdecydowała się go zdawać.

Matura 2021: ile trwa egzamin?


– Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali podobnie jak w latach ubiegłych język angielski – tu prawie 60 procent maturzystów – matematykę, język polski, geografię i biologię – powiedział dyrektor CKE. Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania maturzyści będą mieli dziś 170 minut.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Obajwy po przejściu COVID-19, które mogą niepokoić

U osób, które przeszły COVID-19, może przez dłuższy czas występować nadmierna męczliwość, zmniejszenie wydolności fizycznej, bóle głowy i kłopoty z...

zobacz więcej

Maturzysta – tak jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Egzaminy obowiązkowe


Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej