RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Moody's utrzymuje rating Polski na poziomie „A2”

Agencja Moody's potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A2”, a jego perspektywa jest stabilna – podała agencja w piątek w komunikacie.

Agencja Fitch utrzymuje rating Polski na poziomie A–. Perspektywa stabilna

Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie „A–” z perspektywą stabilną. Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i...

zobacz więcej

Według agencji ocena ratingowa równoważy następujące czynniki.

– odporność polskiej gospodarki jest główną silną stroną oceny kredytowej. Polska zanotowała niewielki spadek PKB w trakcie szoku Covid–19 w porównaniu do państw z koszyka.

– Polska posiada silne wskaźniki fiskalne oraz sprzyjającą strukturę zadłużenia, co równoważy wzrost długu rządowego, wynikający z pandemii, i jego wpływ na siłę fiskalną.

– nadal widać wyzwania dla wciąż ogólnie solidnych ram instytucjonalnych, szczególnie w kontekście niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa.

Zdaniem Moody's stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka dla profilu kredytowego.

Moody's podtrzymał prognozy z początku kwietnia zakładające, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 4,8 proc.

Agencja S&P nie opublikowała nowego ratingu Polski

Agencja ratingowa Standard&Poor's nie opublikowała w piątek nowego raportu dotyczącego ratingu kredytowego Polski, ale dokonała jego przeglądu....

zobacz więcej

Presja na wzrost ratingu mogłaby się pojawić, jeżeli rządzący w Polsce skutecznie sprostaliby wyzwaniom związanym z wycofywaniem pandemicznych środków pomocowych w odpowiednim czasie.

„Taka ścieżka działania z jednej strony gwarantowałaby zrównoważona odbudowę, a z drugiej obniżyłaby ryzyko utrzymania wsparcia przez zbyt długi czas” - napisano.

Pozytywna dla ratingu byłaby również szybsza niż obecnie się oczekuje, odbudowa równowagi fiskalnej, a także podjęcie przez rządzących działań w kierunku odwrócenia niekorzystnych zmian instytucjonalnych związanych z praworządnością.

Negatywna presja na rating mogłaby się z kolei pojawić, gdyby wskaźniki fiskalne znacząco się pogorszyły lub wzrost gospodarczy wyraźnie spowolnił, w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii.

Dalsze znaczące pogorszenie sytuacji związanej z systemem praworządności, które negatywnie wpłynęłoby na klimat biznesowy i skutkowałoby pogorszeniem się relacji z UE, również byłoby czynnikiem mogącym pogorszyć rating w ocenie Moody's.

Spośród trzech największych agencji ratingowych Moody's najwyżej ocenia wiarygodność kredytową Polski - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", o jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Piątkowy raport Moody's zakończył wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje. Także S&P i Fitch utrzymały oceny ratingowe i ich perspektywy. Kolejne terminy przeglądów: 27 sierpnia Fitch, 1 października S&P, 29 października Moody's.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej