RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Poczta Polska i MON: Ma być bezpieczniej w cyberprzestrzeni

MON i PP podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni (fot.TT/PocztaPolska)
MON i PP podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni (fot.TT/PocztaPolska)

Minister Obrony Narodowej RP reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendę oraz prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot podpisali porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni.

Szef MON zaszczepił się przeciw COVID-19

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaszczepił się przeciw COVID-19 - poinformowało w piątek MON. Szef resortu obrony przyjął preparat...

zobacz więcej

Współpraca obu instytucji ma przyczynić się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Podejmowane wspólnie działania obejmować będą w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz informacji o zagrożeniach.  Porozumienie dotyczy także korzystania z doświadczeń i wiedzy przez organizację wspólnych szkoleń oraz wzajemne kierowanie personelu do odbycia praktyk, a także współorganizowanie wizyt studyjnych i konferencji.

Reagowanie na incydenty


  Dokument obejmuje także współpracę w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa, dzięki organizacji wspólnych ćwiczeń z zakresu reagowania na incydenty, jak również zaawansowaną analizę złośliwego oprogramowania i analizę podatności, w tym podejmowanie działań w zakresie ograniczania skutków tych incydentów.

Gwarantem realizacji zadań zawartych w porozumieniu z ramienia NCBC jest Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego MON (CSIRT) funkcjonujący w ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

- Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla państwa i obywateli. Robimy to nie tylko poprzez stałe monitorowanie resortowych sieci teleinformatycznych i zapobieganie incydentom, ale też przez aktywną wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń z naszymi partnerami,  zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - powiedział gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.   

Dostawa w 15 dni. Poczta Polska podpisała umowę z Chińczykami

Poczta Polska zawarła dwuletnią umowę z Cainiao Network, dostawcą ponad 90 proc. zamówień z AliExpress do Polski i na świecie.

zobacz więcej

Dyrektor NCBC dodał, że „CSIRT MON we współpracy z pozostałymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w trybie ciągłym, 24/7/365 prowadzi  dynamiczną analizę ryzyka i reaguje na zgłoszone incydenty. Podpisane porozumienie pozwoli na wymianę wiedzy i własnych doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni pomiędzy zespołami ”. 

- Dzięki zawartemu porozumieniu wzmacniamy partnerstwo związane z dbałością o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, także w domenie cyber.

Nowa strategia


  Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rosnącym znaczeniem technologii cyfrowych, w ciągu najbliższych lat należeć będzie do podstawowych zadań Poczty, zwłaszcza w kontekście wdrażania nowej strategii spółki, do której filarów zaliczamy m.in. zwiększenie udziału w rynku usług cyfrowych. Porozumienie umożliwi nam wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ważną rolę w naszej współpracy będą odgrywały szkolenia, stałe zwiększanie świadomości użytkowników o zagrożeniach oraz możliwych sposobach obrony, a także budowanie zasobów eksperckich zdolnych stawić czoła wyzwaniom w obszarze cyberbezpieczeństwa – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Strony zadeklarowały również  współpracę w zakresie inicjowania i prowadzenia projektów, a także wymiany związanych z nimi doświadczeń, dobrych praktyk i standardów. W obszarze zainteresowania stron znajdą się przede wszystkim projekty IT i te związane z cyberbezpieczeństwem, mające na celu zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności dla wykorzystywanych systemów i narzędzi.

Piątek ostatnim dniem na złożenie PIT–a za zeszły rok

Piątek, 30 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie deklaracji PIT za zeszły rok. Resort finansów nie planuje wydłużenia tego terminu, jak zrobił w...

zobacz więcej

Zagrożenia cały czas rosną


  Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej zaznaczył, że „Poczta Polska musi uwzględniać w swym działaniu elementy cyberbezpieczeństwa – zagrożenia cały czas rosną, dlatego warto walczyć o zaufanie klientów, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa.  Poczta Polska ma potencjał do tego, by być jednym z najważniejszych podmiotów w cyfrowej transformacji Państwa. By ten cel osiągnąć musi także dołączyć do liderów rynku w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie miała kluczową rolę w tym procesie”.  

NCBC współpracuje z krajowymi i zagranicznymi  ośrodkami w zakresie wymiany doświadczeń o zagrożeń w cyberprzestrzeni, bierze udział w ćwiczeniach krajowych i koalicyjnych,  prowadzi badania w zakresie budowy, wdrażania i użytkowania narodowych technologii kryptologicznych.

Kadra NCBC to ponad pięć tysięcy żołnierzy i pracowników RON, 10 jednostek podporządkowanych i ponad 100 Rejonów Wsparcia  Teleinformatycznego i Węzłów Teleinformatycznych w całej Polsce.

Zobacz także: Atak hakerski na Virgin Mobile Polska     

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej