RAPORT

Tusk kontra Tusk

„Krzywdzące, skandaliczne”. Polacy na Litwie protestują przeciw zmianom w oświacie

Zaproponowano m.in. wykreślenie języka ojczystego z listy przedmiotów obowiązkowych w 11. i 12. klasie (fot. PAP/Wojciech Pacewicz)
Zaproponowano m.in. wykreślenie języka ojczystego z listy przedmiotów obowiązkowych w 11. i 12. klasie (fot. PAP/Wojciech Pacewicz)

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wyraziło „kategoryczny sprzeciw” wobec proponowanych w tym kraju zmian uderzających w nauczanie języka ojczystego w szkołach polskich. „Macierz Szkolna” skierowała w związku z tą sprawą pismo do najwyższych władz litewskich.

Litewscy Polacy do białoruskich: Łączymy się z wami ponad granicami!

Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie wydał oświadczenie w sprawie aresztowań Polaków na Białorusi. „Łączymy się z wami ponad...

zobacz więcej

„Kategorycznie nie zgadzamy się z przewidzianymi w projekcie zmianami w szkolnictwie średnim i oczekujemy”, że przygotowywany projekt uwzględni potrzeby mniejszości narodowych, w tym Polaków na Litwie - napisano w liście, który został skierowany do prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy, premier Ingridy Szimonyte oraz ministerstwa oświaty, nauki i sportu.

„Pomniejszanie rangi języka polskiego”


W zgłoszonym do konsultacji projekcie litewskiego resortu oświaty zaproponowano m.in. wykreślenie języka ojczystego z listy przedmiotów obowiązkowych w ostatnich dwóch klasach (11. i 12.) w szkołach mniejszości narodowych. Zgodnie z projektem język ojczysty w tych szkołach byłby do wyboru w grupie języków obcych.

– Problem polega na tym, że w naszych polskich szkołach w odróżnieniu od języków obcych, język polski na maturze nie jest egzaminem obowiązkowym. Dlatego uczniowie, dokonując wyboru oczywiście wybiorą przedmiot, z którego będą zdawali egzamin – wyjaśniał prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Jak powiedział, „pomniejszanie rangi języka polskiego, spychanie go na margines spowoduje, że szkoły mniejszości narodowych mogą stracić rację bytu”.

W piśmie do litewskich władz „Macierz Szkolna” przekonuje, że proponowane zmiany są sprzeczne z traktatem polsko-litewskim o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy zawartym w 1994 roku, z deklaracją o edukacji polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisali szefowie resortów oświaty obu krajów w 2019 roku oraz z podpisanym rok później harmonogramem realizacji tej deklaracji. Harmonogram przewiduje m.in. przywrócenie w 2022 roku obowiązku zdawania na maturze egzaminu z języka ojczystego w szkołach mniejszości narodowych. Taki obowiązek zlikwidowano w 2000 roku, co pogorszyło poziom nauczania języka polskiego w szkołach polskich.

W ramach konsultacji, które potrwają do 3 maja, pisma z wyrazami dezaprobaty dla proponowanych zmian wystosowały do litewskiego resortu oświaty również Zrzeszenie Polonistów na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i rady poszczególnych szkół.

„Tuż przed wspólnymi obchodami 3 Maja skandaliczne, krzywdzące propozycje”


„Propozycje ministerstwa są skandaliczne, krzywdzące i przykro, że wpłynęły tuż przed polsko-litewskimi obchodami 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja” – oceniła prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego Renata Cytacka. Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza około 12 tys. dzieci.

-> Przeczytaj także: Polka ministrem sprawiedliwości Litwy: Wiele zawdzięczam swojej narodowości

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej