RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

PKN Orlen podał wyniki za pierwszy kwartał 2020 r. Obajtek mówi o przyszłości

„PKN Orlen przygotowany jest dobrze do budowy koncernu multienergetycznego” (fot. Shutterstock/Karolis Kavolelis)
„PKN Orlen przygotowany jest dobrze do budowy koncernu multienergetycznego” (fot. Shutterstock/Karolis Kavolelis)

Grupa PKN Orlen zanotowała w pierwszym kwartale tego roku 1,88 mld zł zysku netto przy 24,6 mld zł przychodów – poinformowała spółka. Grupa kapitałowa jest dobrze przygotowana do budowy koncernu multienergetycznego – ocenił prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Prąd prosto z farmy. Rośnie zainteresowanie zakupem zielonej energii

W Europie rośnie zainteresowanie zakupem zielonej energii bezpośrednio od wytwórców OZE. W Polsce wciąż jednak jest wiele barier, które ograniczają...

zobacz więcej

„Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 289 mln zł zysk netto Grupy Orlen za trzy miesiące 2021 roku osiągnął wartość 1 mld 882 mln zł i był wyższy o 4 mld 127 mln zł rok do roku” – napisano w komunikacie.

„Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2021 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł. Przychody wyniosły 24,6 mld zł” – napisano w komunikacie prasowym.

Dodano, że wyniki takie osiągnięto mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o 19 proc. i spadku sprzedaży o 11 proc. oraz niższej konsumpcji paliw spowodowanej pandemią COVID-19.

Miliardy na kluczowe inwestycje rozwojowe


Jak podał Orlen, w pierwszym kwartale tego roku koncern kontynuował kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Dodano, że zgodnie ze Strategią Orlen 2030, zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. „Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez grupę Orlen w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Energa przeznaczy miliardy na inwestycje

Grupa Energa przeznaczy na inwestycje podstawowe i dodatkowe w latach 2021-2030 około 29,7 mld zł, z czego około 13,4 mld zł zainwestuje do 2025 r....

zobacz więcej

„Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W pierwszym kwartale 2021 r. solidne wyniki wypracował segment detalu i petrochemii” – wyjaśnił Obajtek.

„Jednak szczególnie cieszą rekordowe rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla akcjonariuszy” – powiedział prezes Orlenu.

„Grupa Kapitałowa Orlen jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego” – zapewnił Daniel Obajtek.

Przeczytaj także: Obajtek: To, co zorganizowano wobec mnie, to jest próba linczu

W komunikacie giełdowym dodano, że suma aktywów grupy na dzień 31 marca 2021 r. wyniosła 92 mld 39 mln zł i była wyższa o 8 mld 3 mln zł w porównaniu ze stanem z dnia 31 grudnia 2020 r.

Czy będą obniżki na stacjach paliw? Analitycy prognozują

W ostatnim tygodniu kwietnia kierowcy mogą liczyć na stabilizację cen na stacjach benzynowych z możliwością nieznacznych podwyżek – prognozują...

zobacz więcej

Wartość aktywów trwałych na 31 marca 2021 r. wyniosła 62 mld 190 mln zł i była wyższa o 2 mld 769 mln zł w porównaniu z końcem poprzedniego roku, głównie z tytułu zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 2 mld 221 mln zł oraz zwiększenia wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności o kwotę 350 mln zł, głównie w wyniku rozpoznania inwestycji we wspólne przedsięwzięcie Baltic Power w wysokości 268 mln zł.

Jak poinformował Orlen, w pierwszym kwartale tego roku w odniesieniu do otoczenia rynkowego grupa nadal obserwowała dużą zmienność w zakresie sytuacji popytowej oraz kształtowania się cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców, w tym ropy, cen energii oraz uprawnień do emisji CO2, co przekładało się na ceny sprzedaży i poziom osiąganej marży we wszystkich segmentach operacyjnych.

Spółka w czasach pandemii


Dodano, że od momentu wybuchu pandemii PKN Orlen oraz spółki z Grupy podjęły szereg działań w związku z koniecznością dostosowania się do nieustannie zmieniających się warunków funkcjonowania, jak również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarażeń COVID-19.

Energetyka jądrowa. Trwają negocjacje z USA

Mamy jeszcze 16 miesięcy, które zostały zapisane w umowie, żeby wypracować porozumienie z USA w obszarze technologii i finansowania energetyki...

zobacz więcej

Jak podała grupa, w pierwszym kwartale wszystkie stacje paliw sieci Orlen pozostawały otwarte i nie występowały zakłócenia w żadnym z obszarów funkcjonowania Grupy. Nie wystąpiły również żadne istotne zaburzenia w działalności operacyjnej grupy na rynkach zagranicznych.

W ocenie grupy obecnie łańcuch dostaw zarówno w zakresie zakupu surowców i towarów, jak i w odniesieniu do wewnętrznych procesów logistycznych (m.in. dostaw paliw ciekłych z zakładu produkcyjnego na terminale paliw a następnie stacje paliw), pozostaje niezagrożony.

Przeczytaj także: Obajtek: Orlen ma obowiązek zarządzania Polska Press [WIDEO]

źródło:

Zobacz więcej