RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Konstytucja nadrzędna wobec prawa UE. Rada Stanu uzasadnia decyzję

Francuska Rada Stanu stwierdziła, że francuska konstytucja jest nadrzędna wobec prawa europejskiego (fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)
Francuska Rada Stanu stwierdziła, że francuska konstytucja jest nadrzędna wobec prawa europejskiego (fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

Francuska Rada Stanu potwierdziła, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędna wobec prawa europejskiego. Tak brzmi uzasadnienie jej decyzji w sprawie zbierania danych przez operatorów komórkowych.

Przełomowy wyrok francuskiego sądu. „Tylko polska opozycja odrzuca suwerenność”

Rada Stanu potwierdziła w uzasadnieniu decyzji w sprawie zbierania danych przez operatorów komórkowych, że francuska konstytucja pozostaje...

zobacz więcej

Rada Stanu zweryfikowała, czy stosowanie prawa europejskiego nie narusza wymogów francuskiej konstytucji w kwestii gromadzenia danych operatorów telekomunikacyjnych. Po wyjaśnieniach TSUE Rada Stanu zbadała zgodność francuskich ram prawnych z prawem europejskim.

Rada Stanu odmówiła jednak weryfikacji, czy organy Unii Europejskiej, a szczególności TSUE, nie przekroczyły swoich uprawnień (tzw. kontrola „ultra vires”). Chodzi o decyzję TSUE, który wskazał, że państwa UE nie mogą nakładać na operatorów obowiązku przechowywania danych dotyczących m.in. lokalizacji wszystkich użytkowników. Jedynym wyjątkiem jest realne i konkretne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.

Uzasadnienie decyzji Rady Stanu


„Rada Stanu przypomina, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędną normą prawa krajowego. W konsekwencji należy sprawdzenie czy stosowanie prawa europejskiego określone przez TSUE nie narusza w praktyce wymogów konstytucyjnych” – napisała Rada Stanu w uzasadnieniu decyzji podtrzymującej gromadzenie danych przez operatorów telekomunikacyjnych z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa kraju i terroryzm. „Ramy gromadzenia danych w prawie europejskim nie podważają wymogów konstytucyjnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego i walki z przestępczością” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Przełomowy wyrok TSUE. Kaleta: To pokazuje, że Polska ma rację

Prawo unijne nie może kwestionować uprawnienia premiera do decydowania o tym, kto zostanie wskazany na stanowisko sędziego – zawyrokował ws. Malty...

zobacz więcej

Rada Stanu stwierdziła, że „konstytucyjne wymogi ochrony podstawowych interesów Narodu, zapobiegania naruszeniom porządku publicznego, walki z terroryzmem i poszukiwania sprawców przestępstw” nie mogą być rozstrzygane przez prawo unijne „równoważnie” do tego, co gwarantuje konstytucja.

Rada Stanu stwierdziła, że uogólnione gromadzenie danych, które nakłada dziś na operatorów prawo francuskie, jest dobrze uzasadnione zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego zgodnie z wymogami TSUE.

Co konkretnie oznacza decyzja Rady Stanu


„W przypadku przestępstw określonych przez TSUE rozwiązanie polegające na ukierunkowanym gromadzeniu danych nie jest ani materialnie możliwe, ani skuteczne operacyjnie. W istocie nie jest możliwe wstępne ustalenie, kto będzie zaangażowany w przestępstwo, które nie zostało jeszcze popełnione lub gdzie zostanie popełnione” – dodała Rada Stanu.

Rząd będzie jednak zobowiązany „regularnie dokonywać oceny zagrożenia dla terytorium francuskiego, aby uzasadnić gromadzenie danych” – zdecydowała Rada Stanu, będąca odpowiednikiem najwyższego sądu administracyjnego.

Premier poprosi TK, by potwierdził nadrzędność konstytucji nad prawem UE

Ostatni wyrok TSUE znowu zasiał niepewność, dlatego będzie wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do TK, aby potwierdzić orzecznictwo, które jasno...

zobacz więcej

Francja żyje w poważnym, realnym i aktualnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego” – powiedział wiceprzewodniczący Rady Stanu Bruno Lasserre.

We Francji sędziowie i śledczy każdego roku zezwalają na około 2,5 mln przypadków wykorzystania danych gromadzonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Z decyzji Rady Stanu wynika, że w przypadkach zwykłych przestępstw, takich jak handel narkotykami, kradzieże, włamania lub rozbój, śledczy nie będą już mogli wykorzystywać danych pochodzących od operatorów.

W zakresie wykorzystania danych przez służby wywiadowcze Rada Stanu wymaga, aby upoważnienie wydane przez Prezesa Rady Ministrów było zaakceptowane przez Krajową Komisję Kontroli Technik Wywiadu.

źródło:

Zobacz więcej