RAPORT

Pogarda

Częściowy powrót do szkół od 26 kwietnia. Jak będzie wyglądać nauka hybrydowa?

Uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo(fot. Shutterstock)
Uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo(fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

Od poniedziałku, 26 kwietnia, w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Aplikacja poda wynik testu na COVID-19, potwierdzi zaszczepienie

Francuska aplikacja TousAntiCovid (dawniej StopCovid) będzie zawierała nową funkcjonalność – informowanie o pozytywnym lub negatywnym wyniku testu...

zobacz więcej

Nauka hybrydowa klas I-III w 11 województwach


Od poniedziałku, 26 kwietnia, lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

Nauka zdalna klas I-III w 5 województwach


Od poniedziałku, 26 kwietnia, uczniowie klas I-III, ale też z pozostałych klas z województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, będą uczyć się zdalnie.

Zobacz także: Nieznana mutacja koronawirusa pod Wilnem. Jakie różnice w przebiegu choroby? 

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zasady nauczania hybrydowego


Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, by ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, żeby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Minister Czarnek odznaczył dyrektora liceum. Wiceprezydent Łodzi zawiesiła go

Minister edukacji narodowej i nauki Przemysław Czarnek odznaczył medalem Komisji Edukacji Narodowej dyrektora XXXIV LO w Łodzi Dariusza Jakóbika,...

zobacz więcej

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe


Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej