RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Przełomowy wyrok francuskiego sądu. „Tylko polska opozycja odrzuca suwerenność”

Konstytucja a prawo UE (fot. Shutterstock/danielo)
Konstytucja a prawo UE (fot. Shutterstock/danielo)

Rada Stanu potwierdziła w uzasadnieniu decyzji w sprawie zbierania danych przez operatorów komórkowych, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędna wobec prawa europejskiego. „Wszędzie szanują swoją suwerenność, tylko polska opozycja ją odrzuca” – skomentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Kolejny kraj uderza w TSUE. „Sędziowie przewracają porządki prawne państw”

Francuski rząd wezwał Radę Stanu (naczelny sąd administracyjny), by weszła w konflikt z TSUE. Prof. nauk prawnych i była europosłanka Genowefa...

zobacz więcej

Rada Stanu zweryfikowała, czy stosowanie prawa europejskiego nie narusza wymogów francuskiej konstytucji w kwestii gromadzenia danych operatorów telekomunikacyjnych. Po wyjaśnieniach TSUE Rada Stanu zbadała zgodność francuskich ram prawnych z prawem europejskim.

Rada Stanu odmówiła jednak weryfikacji, czy organy Unii Europejskiej, a szczególności TSUE, nie przekroczyły swoich uprawnień (tzw. kontrola „ultra vires”). Chodzi o decyzję TSUE, który wskazał, że państwa UE nie mogą nakładać na operatorów obowiązku przechowywania danych dotyczących m.in. lokalizacji wszystkich użytkowników. Jedynym wyjątkiem jest realne i konkretne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.

„Rada Stanu przypomina, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędną normą prawa krajowego. W konsekwencji należy sprawdzenie czy stosowanie prawa europejskiego określone przez TSUE nie narusza w praktyce wymogów konstytucyjnych” – napisała Rada Stanu w uzasadnieniu decyzji podtrzymującej gromadzenie danych przez operatorów telekomunikacyjnych z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa kraju i terroryzm.

Przełomowy wyrok w Niemczech. Wytykają TSUE przekroczenie kompetencji

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że Europejski Bank Centralny naruszył prawo ws. QE (luzowania ilościowego), a orzeczenie TSUE wykraczało...

zobacz więcej

„Ramy gromadzenia danych w prawie europejskim nie podważają wymogów konstytucyjnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego i walki z przestępczością” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Rada Stanu stwierdziła, że konstytucyjne wymogi ochrony podstawowych interesów Narodu, zapobiegania naruszeniom porządku publicznego, walki z terroryzmem i poszukiwania sprawców przestępstw nie mogą być rozstrzygane przez prawo unijne równoważnie do tego, co gwarantuje konstytucja. Rada Stanu stwierdziła, że uogólnione gromadzenie danych, które nakłada dziś na operatorów prawo francuskie, jest dobrze uzasadnione zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego zgodnie z wymogami TSUE.

„W przypadku przestępstw określonych przez TSUE rozwiązanie polegające na ukierunkowanym gromadzeniu danych nie jest ani materialnie możliwe, ani – skuteczne operacyjnie. W istocie nie jest możliwe wstępne ustalenie, kto będzie zaangażowany w przestępstwo, które nie zostało jeszcze popełnione lub gdzie zostanie popełnione” – dodała Rada Stanu. Rząd będzie jednak zobowiązany „regularnie dokonywać oceny zagrożenia dla terytorium francuskiego, aby uzasadnić gromadzenie danych” – zdecydowała Rada.

W zakresie wykorzystania danych przez służby wywiadowcze Rada Stanu wymaga, aby upoważnienie wydane przez Prezesa Rady Ministrów było zaakceptowane przez Krajową Komisję Kontroli Technik Wywiadu.

Decyzję francuskiego sądu skomentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Podkreślił, że taka decyzja Rady oznacza potwierdzenie, że to konstytucja jest najwyższym prawem we Francji.

„Zatem Rada Stanu może badać zgodność z prawem francuskim orzeczeń TSUE, aczkolwiek nie zgodziła się z rządem, że w konkretnej sprawie TSUE działał ultra vires” – przekazał Kaleta. Ultra vires to działanie poza zakresem kompetencji.

TSUE nie może narzucać prawa unijnego


W kolejnym wpisie Kaleta dodaje, że francuska Rada Stanu to kolejny sąd w państwie UE w ostatnich miesiącach, „który kwestionuje narzucanie przez TSUE wyższości prawa unijnego nad porządkiem konstytucyjnym”. „Orzekały tak ostatnio hiszpański SN, niemiecki FTK. Wszędzie szanują swoją suwerenność, tylko polska opozycja ją odrzuca” – napisał wiceminister.

źródło:
Zobacz więcej