RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Matury i egzaminy ósmoklasisty: MEiN podaje szczegóły, także na następne lata

Terminy egzaminów zewnętrznych w 2021 r. są zgodne z wcześniejszym harmonogramem (fot. PAP/Lech Muszyński)
Terminy egzaminów zewnętrznych w 2021 r. są zgodne z wcześniejszym harmonogramem (fot. PAP/Lech Muszyński)

Najnowsze

Popularne

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał szczegółowe zasady organizacji egzaminów zewnętrznych – egzaminów ósmoklasistów, matur i egzaminów zawodowych – w 2021 r. i w latach następnych.

Wiceminister edukacji: Jesteśmy gotowi stopniowo otwierać przedszkola i szkoły

Jesteśmy gotowi, by otwierać stopniowo przedszkola i szkoły; bardzo nam zależy na tym, by dzieci jak najszybciej wróciły do szkół, ale sytuacja...

zobacz więcej

W 2021 roku terminy egzaminów są zgodne z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

1) egzamin maturalny – od 4 do 20 maja, 
2) egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja, 
3) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 lipca.

Przed egzaminami nie będzie testów na obecność koronawirusa, natomiast podobnie jak w 2020 roku zostaną one przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym (szczegóły w „Wytycznych” ogłoszonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

Obowiązujące zarówno na egzaminie ósmoklasisty, jak i maturalnym są wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r. – Dla ósmoklasistów mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych, ale czas na ich rozwiązanie dokładnie taki sam jak w 2019 r. i w 2020 r. Mniejsza będzie także liczba zadań otwartych. Jeśli chodzi o egzaminy maturalne, ma odbyć się tylko część pisemna na poziomie podstawowym, zaś część ustna tylko dla osób, które potrzebują wyniku rekrutacji na uczelnie za granicą.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.


W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r. Oto szczegółowe wyjaśnienia resortu edukacji i nauki dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
• obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
• uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
• w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
• w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
• w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
• w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). W przypadku egzaminu maturalnego w 2022 r. z regulacji wynika, że:

• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
• obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
• obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,

Sąsiedzi Polski otwierają stopniowo szkoły

Część uczniów na Słowacji wróciła w poniedziałek do szkół. Edukację stacjonarną wznowiły przedszkolaki, dzieci z klas od 1-5 szkół podstawowych,...

zobacz więcej

• do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
• przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
• w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
• w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.


Resort przekazał także pewne informacje na temat tego, czego mogą się spodziewać uczniowie przystępujący do egzaminów zewnętrznych za dwa lata:

Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.

1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)
2) w przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej