RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

KE zatwierdziła pomoc na restrukturyzację Przewozów Regionalnych

Przewozy Regionalne tot największy operator w Polsce (fot. arch.PAP/A.Warżawa)
Przewozy Regionalne tot największy operator w Polsce (fot. arch.PAP/A.Warżawa)

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne. Jak podała, zdecydowała się na ten krok, ponieważ Polska zobowiązuje się do szybszego otwarcia regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję.

Mówiła o „zagłodzeniu” Polski i Węgier, teraz znów żąda sankcji finansowych

– To ważny krok, ale niewystarczający – tak o skardze KE przeciw Polsce do TSUE mówi wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley. Jedyne,...

zobacz więcej

Komisja Europejska stwierdziła, że zastosowane przez Polskę środki mające na celu wsparcie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne – ogólnopolskiego operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

– Nasze postępowanie wyjaśniające wykazało, że polskie środki pomocy na restrukturyzację na rzecz spółki Przewozy Regionalne były konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić dalsze prowadzenie działalności przez tę spółkę. Pozwoliło to uniknąć poważnych zakłóceń w świadczeniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich i zapewniło jakość sieci połączeń w Polsce. Jednocześnie ewentualny negatywny wpływ interwencji publicznej na konkurencję będzie ograniczony, gdyż Polska zobowiązała się przyspieszyć otwarcie sektora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję – powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Największy operator regionalnych przewozów


Spółka Przewozy Regionalne jest największym operatorem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce i jedynym dostawcą usług publicznych kolejowego transportu pasażerskiego w siedmiu z 16 województw.

Jak podała KE, spółka, której większościowym właścicielem jest państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu, przeżywa trudności finansowe.

Przeczytaj też: Potężny grant dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rusza konkurs PARP

Hiszpania. 2,5 tys. sędziów poskarżyło się KE na łamanie zasady państwa prawa

Grupa ponad 2,5 tys. hiszpańskich sędziów wystosowała w poniedziałek do Komisji Europejskiej list otwarty. Skarżą się w nim na, ich zdaniem,...

zobacz więcej

Postępowanie wyjaśniające objęło pomoc na restrukturyzację o wartości 770 mln zł (około 181 mln euro), zgłoszoną Komisji przez Polskę w 2015 r., i inne środki pomocy państwa przyznane spółce w ramach tej samej restrukturyzacji przed 2015 r.

Chodzi o pomoc na pokrycie poniesionych w przeszłości strat na łączną kwotę 2403 mln zł (około 565 mln euro); umowę o restrukturyzacji długu między spółką a polskim zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK przewidującą restrukturyzację zobowiązań wobec państwowych spółek należących do grupy PKP w kwocie 1902 mln zł (około 448 mln euro); 25 porozumień zawartych przez spółkę Przewozy Regionalne z państwowymi wierzycielami, w których to porozumieniach przewidziano odroczenie terminu spłaty zobowiązań wobec tych wierzycieli w łącznej kwocie 1 106,4 mln zł (około 260 mln euro); wsparcie w formie pomocy w zakresie szkoleń i rekrutacji udzielone w związku z pomocą de minimis i na ten sam cel (tj. zapewnienie ciągłości świadczenia regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich). Łącznie wsparcie to przekroczyło próg pomocy de minimis przewidziany w przepisach UE.

Ułatwić rozwój działalności gospodarczej


Komisja oceniła środki na restrukturyzację na podstawie art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który pod pewnymi warunkami zezwala państwom członkowskim na przyznanie pomocy państwa, aby ułatwić rozwój niektórych rodzajów działalności gospodarczej lub niektórych obszarów gospodarki.

Zobacz także: Polska inwestuje w niskoemisyjny transport publiczny. Produkcja e-autobusów

KE wypłaciła 13 mld euro sześciu krajom UE, w tym Polsce

Komisja Europejska wypłaciła 13 mld euro sześciu państwom członkowskim UE, w tym Polsce, w ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z unijnego...

zobacz więcej

Komisja stwierdziła, że środki te były proporcjonalne i konieczne do zapewnienia rentowności spółki Przewozy Regionalne, a tym samym do uniknięcia poważnych zakłóceń w świadczeniu istotnych usług w Polsce, do których to zakłóceń mogłaby doprowadzić niewypłacalność jedynego ogólnokrajowego dostawcy regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

W swojej ocenie Komisja uwzględniła w szczególności znaczenie, jakie mają sprawnie funkcjonujące regionalne przewozy pasażerskie dla ludności. Pod tym względem usługi kolejowe mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia łączności (np. umożliwienie dojazdów do pracy).

Duże znaczenie dla rynku


Komisja uwzględniła również fakt, że polski sektor regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich różni się pod pewnymi względami od innych sektorów gospodarki. Przede wszystkim dlatego, że oferuje on usługi użytku publicznego o dużym znaczeniu na rynku, który generalnie jest niedofinansowany i nie jest jeszcze w pełni otwarty na konkurencję w Polsce i na poziomie UE.

Przeczytaj także: Moc popłynie z Bałtyku: perspektywy dla morskiej energetyki wiatrowej

KE przekazała UOKiK badanie koncentracji Orlenu i PGNiG [WIDEO]

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił w piątek, że Komisja Europejska przekazała mu do zbadania koncentrację PKN Orlen i PGNiG....

zobacz więcej

Ponadto w czwartym pakiecie kolejowym ustalono, że do 25 grudnia 2023 r. państwa członkowskie będą musiały zakończyć praktykę polegającą na bezpośrednim i bezwarunkowym udzielaniu zamówień na świadczenie usług publicznych w sektorze regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Takie bezpośrednio udzielane zamówienia mogą zasadniczo trwać nie dłużej niż 10 lat.

„Aby ograniczyć ewentualny negatywny wpływ pomocy na konkurencję, Polska zobowiązała się szybciej zrezygnować z tej praktyki i zakończyć ten proces wcześniej niż wymaga tego pakiet kolejowy. Co więcej, Polska zobowiązała się do stopniowego otwarcia rynku w drodze przetargów publicznych. W praktyce jest to możliwe poprzez nieprzedłużanie niektórych istniejących zamówień lub niewykorzystanie maksymalnego dopuszczalnego okresu obowiązywania zamówień przed datą zakończenia bezpośredniego udzielania zamówień na świadczenie usług publicznych” – podała KE.

Na tej podstawie Komisja uznała, że pozytywne skutki środka przewyższają jego ewentualny negatywny wpływ na konkurencję i zatwierdziła środki zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

źródło:

Zobacz więcej