RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Wpływ pandemii na sytuację finansową Telewizji Polskiej

TVP w 2020 roku umocniło się na pozycji lidera rynku medialnego (fot. Shutterstock)
TVP w 2020 roku umocniło się na pozycji lidera rynku medialnego (fot. Shutterstock)

Już na początku marca 2020 roku, kiedy tylko pojawiły się w Polsce pierwsze zachorowania na COVID-19, Zarząd Spółki podjął szereg działań. Niemal natychmiast zdecydowano o zmianie organizacji pracy, czasowym zawieszeniu produkcji oraz dostosowaniu ramówki do nowych warunków. Największe zmiany antenowe spowodowane były odwołaniem wielkich imprez sportowych planowanych na 2020 r.

Członek PO w Radzie Mediów Narodowych grozi dziennikarzom. „Trzeba zburzyć TVP”

Juliusz Braun – były prezes TVP, związany z PO, a obecnie członek Rady Mediów Narodowych z nadania tej partii – grozi dziennikarzom TVP. Były poseł...

zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT

Dziś, z perspektywy roku widać, że dzięki błyskawicznym decyzjom, Spółka zachowała ciągłość działania, zdolność produkcyjną i emisyjną wszystkich programów, a oferta na 2020 r. okazała się atrakcyjna, co skutkowało umocnieniem pozycji TVP jako lidera rynku medialnego.

Pandemia sprawiła, że Telewizja Polska musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi. Utrudnione warunki produkcji, koszty profilaktyki covidowej, ale przede wszystkim przesunięte wielkie wydarzenia sportowe i ich transmisje, nie zwolniły Telewizji Polskiej od konieczności poniesienia w 2020 r. znaczących wysiłków i wydatków. Pomimo zrealizowania w 2020 r. większości planowanych wydatków, koszty zaliczone na poczet wyniku finansowego 2020 r. są na poziomie niższym od planu o 265,5 mln zł. Jest to efektem przesunięcia o rok momentu, w którym poniesione już wydatki staną się kosztem, w znaczeniu rachunkowo-podatkowym. Wpłynęło to na wynik finansowy Spółki za 2020 r., którego wartość brutto wyniosła +303,0 mln zł (wynik netto to zysk w wysokości 198,3 mln zł). Wysoki dodatni wynik, którego nieplanowaną część określamy jako „zysk covidowy”, jest głównie efektem odroczenia wielu transmisji i emisji audycji, na 2021 r.

Produkcja w toku oraz nabyte prawa sportowe są niejako z góry opłaconym „towarem”, który czeka w magazynie na sprzedaż, a jego koszt, zgodnie z zasadami rachunkowości, zostanie zaliczony do kosztów działalności dopiero w chwili sprzedaży, czyli emisji audycji, co nastąpi w 2021 r. Te poniesione już wydatki, na poczet odroczonych kosztów, wywołają w 2021 r. odwrotny do 2020 r. efekt finansowy, czyli „stratę covidową”. Pojawi się ona, kiedy poniesione w 2020 r. wydatki staną się kosztem działalności TVP w 2021 r. W ten sposób zeszłoroczny wynik jest przygotowaniem na wynik 2021 roku, pełnego wyzwań programowych i realizacji odłożonych z powodu pandemii projektów.

W związku z finansowym efektem pandemii, Spółka prognozuje ujemny wynik finansowy na 2021 rok w wysokości 284 mln zł (netto 250 mln zł). W ten sposób rozpoczęty w 2020 r. wpływ pandemii na gospodarkę finansową Spółki, zakończy się dopiero w 2021 r. Po zwiększonym o „zysk covidowy” wyniku w 2020 r., nastąpi lustrzana ,,strata covidowa” w 2021 r. Wskutek opisanych anomalii, spowodowanych pandemią, sytuację finansową Telewizji Polskiej w latach 2020 i 2021 trzeba rozpatrywać łącznie. W rezultacie, pomimo licznych trudności i zakłóceń, w szczególności przyspieszonych wydatków oraz przeniesionych wydarzeń i emisji audycji, działalność Spółki w okresie dwóch lat w pełni zbilansuje się i, co ważne, zakończy się niewielkim zyskiem. Ustabilizowanie sytuacji finansowej w okresie pandemii, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności oraz utrzymaniu dynamicznej ścieżki rozwoju jest dużym sukcesem.

Zarząd Spółki doskonale rozumie skalę wyzwań, jakie pandemia stawia przed pracownikami i dostrzega ich szczególny wysiłek oraz poświęcenie na rzecz zachowania pełnej ciągłości działania oraz budowy silnej i nowoczesnej telewizji. Biorąc pod uwagę wyłącznie tę cześć wyniku finansowego, która powstała całkowicie niezależnie od efektu covidowego, Zarząd skierował do Walnego Zgromadzenia wniosek, aby ta niewielka część zysku za 2020 r, w wysokości 9 mln zł, została przeznaczona na nagrody z zysku dla pracowników Telewizji Polskiej. Wysokość tej kwoty odnosi się wyłącznie do tej części zysku, która została wypracowana na poziomie planowanym, podczas gdy zysk całkowity, powiększony o „zysk covidowy”, okazał się znacznie większy. Ostateczną decyzję wobec tej propozycji, w najbliższych miesiącach, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVP S.A.

Biorąc pod uwagę złożony charakter zjawisk gospodarczych oraz procedur finansowych realizowanych przez Telewizję Polską w okresie pandemii, Spółka z politowaniem przyjęła komentarz pana Juliusza Brauna, członka Rady Mediów Narodowych, który miał przekazać mediom informację, że „...TVP raportuje zysk w wysokości 198 milionów złotych. I planuje przeznaczyć 10 mln zł na nagrody.....TVP tego zysku nie wypracowała....”. Poza typową dla niego nierzetelnością informacji (zamiast 9 mln zł podał 10 mln zł) wykazuje on elementarne niezrozumienie przepisów prawa oraz zasad funkcjonowania Spółki, której sam był kiedyś prezesem. Trudności Juliusza Brauna w pogodzeniu się z obecnym dynamicznym rozwojem Telewizji Polskiej może tłumaczyć jedynie jego udział w procesie degradacji Telewizji Polskiej, do której sprowadzała się jego prezesura.

źródło:
Zobacz więcej