RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Rynek pracy potrzebuje aktywizacji zawodowej osób 50+ [RAPORT]

Pracodawcy nie zawsze wykorzystują potencjału osób 50+ (fot. Pixabay)
Pracodawcy nie zawsze wykorzystują potencjału osób 50+ (fot. Pixabay)

W Polsce od prawie 30 lat obserwowany jest spadek liczby urodzeń, co negatywnie wpływa zarówno na rynek pracy (niedobór kadr), jak i system zabezpieczenia społecznego czy usług zdrowotnych. Aby załagodzić skutki zmian demograficznych, należy m.in. zintensyfikować działania wspierające aktywizację zawodową osób 50+, żeby jak najdłużej pozostawały na rynku pracy – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska znów „zieloną wyspą” w statystykach Eurostatu. Chodzi o zatrudnienie

25 z 27 państw UE odnotowało w IV kwartale 2020 r. spadek zatrudnienia rok do roku. Wyjątki to Polska i Luksemburg. W naszym kraju wzrost...

zobacz więcej

Na skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia na świecie systematycznie rośnie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. W Polsce na koniec 2019 r. populacja osób powyżej 65. roku życia liczyła 6,9 mln (18,1 proc. liczby ludności).

Z prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 r. jej udział wzrośnie do 32,7 proc., a udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym wyniesie odpowiednio 57 proc. i niecałe 11 proc. – wskazano w raporcie „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+”. Przyczyn starzenia się społeczeństwa jest wiele.

Jedną z nich jest coraz późniejsze macierzyństwo. W ostatnich trzech dekadach kobiety w coraz późniejszym wieku decydują się na urodzenie pierwszego dziecka.

Spadek liczby zawieranych małżeństw


Nie bez znaczenia jest też wydłużony okres nauki i wyższa aktywność zawodowa kobiet. Co więcej, można zaobserwować wyraźny spadek liczby zawieranych małżeństw, a osoby żyjące w związkach nieformalnych rzadziej decydują się na posiadanie potomstwa – zwrócono uwagę. Do starzenia się społeczeństwa przyczynia się zmiana potrzeb konsumpcyjnych. W praktyce oznacza to wzrost zapotrzebowania na usługi związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną, w tym powszechny dostęp do miejsc w placówkach dziennej opieki dla dzieci, to jest żłobków, przedszkoli.

Raport: Polski sektor papierniczy odporny na pandemię

Papier kojarzony z tradycyjnym obszarem gospodarki nadal pozostaje kluczowym surowcem i mimo postępującej cyfryzacji jego przyszłość wydaje się...

zobacz więcej

Trudności w zapewnieniu opieki dla dzieci, po zakończeniu urlopu związanego z macierzyństwem, mogą skutkować przesuwaniem przez młodszą część społeczeństwa decyzji o prokreacji. Na starzenie się ludności wpływają także: poziom zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, wykształcenie ludności, polityka społeczna państwa itp.

Zmieniająca się struktura wieku społeczeństwa powinna skłonić pracodawców do dostrzeżenia potencjału zawodowego i doświadczenia osób starszych. Bardzo ważne staje się inicjowanie rozwiązań, które będą wspierały osoby 50+ na rynku pracy, aby pozostawały one aktywne zawodowo jak najdłużej.

Działania na rzecz pracowników starszych powinny opierać się na systemowych rozwiązaniach w ramach polityk krajowych i indywidualnych programach realizowanych w miejscach pracy – stwierdzono w raporcie.

Problemy osób starszych


Osoby starsze na rynku pracy borykają się z różnorodnymi problemami. Jednym z nich jest bariera mentalna pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają osoby w wieku 50+.

Opinie dotyczące starszych pracowników są często niepotwierdzone i krzywdzące. Na ogół są to osoby lojalne, o dużej wiedzy merytorycznej i bogatym doświadczeniu życiowym i zawodowym, które pomaga im radzić sobie w trudnych sytuacjach i dopasowywać się do specyfiki pracodawcy.

Polska z największym wzrostem zatrudnienia w UE. „Działania przynoszą efekty”

– Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że Polska zanotowała największy wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej – powiedział rzecznik rządu Piotr...

zobacz więcej

Zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi jedno z najważniejszych wyzwań warunkujących w najbliższych latach rozwój państw członkowskich UE, szczególnie Polski, która od wielu lat plasuje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie. Będzie miało też wpływ na podejmowane decyzje na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej – ocenia Anna Skowrońska z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

W perspektywie niespełna dwóch dekad Polsce grozi duży spadek osób aktywnych na rynku pracy. Z jednej strony będzie to skutkować poważnym niedoborem rąk do pracy, z drugiej – wyzwaniem dla systemu emerytalnego.

W związku z rosnącą świadomością tego problemu zmieniają się cele polityki rynku pracy. W wielu krajach jednym z głównych priorytetów tej polityki jest zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, a za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu w przedsiębiorstwie uważa się wdrażanie w procesie zarządczym modelu zarządzania wiekiem rozumianego, jako strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników.

Dostosowanie otoczenia do sytuacji gospodarczej


Ważne jest dostosowanie otoczenia instytucjonalnego, zestawu narzędzi i instrumentów kierowanych na aktywizację zawodową osób 50+ do danej sytuacji gospodarczej. Istotne jest także zapewnienie środków na aktywizację osób 50+ nawet w takich warunkach gospodarczych, w których tworzenie miejsc pracy jest trudne.


W dobie starzenia się społeczeństw równie ważne jak wdrażanie rozwiązań zachęcających do jak najdłuższej aktywności zawodowej staje się promowanie zdrowego stylu życia i umożliwienie pracownikom 50+ pozostawania jak najdłużej w dobrym zdrowiu i kondycji psychofizycznej.

źródło:
Zobacz więcej