RAPORT

Wojna na Ukrainie

Rzecznik generalny TSUE krytykuje nowe izby Sądu Najwyższego

TSUE krytykuje reformę sądownictwa w Polsce (fot. TSUE)
TSUE krytykuje reformę sądownictwa w Polsce (fot. TSUE)

Dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, jeśli zasiadający w nich sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z rażącym naruszeniem przepisów krajowych dotyczących powoływania sędziów tego sądu – napisał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Jewgienij Tanczew.

Igrzyska olimpijskie w Tokio bez Korei Północnej. Podano powód

Sportowcy Korei Północnej nie wezmą udziału w Olimpiadzie w Tokio latem – poinformowała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powołując się...

zobacz więcej

W wydanych w czwartek opiniach rzecznik stwierdził, że sąd krajowy powinien zatem „ocenić oczywisty i umyślny charakter tego naruszenia oraz jego wag”.

Tanczew uważa, że „izba sądu nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, jeżeli obiektywne okoliczności, w jakich została ona utworzona, jej cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jej członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności tej izby na czynniki zewnętrzne, w szczególności na bezpośrednie lub pośrednie wpływy organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz jej neutralności względem ścierających się przed nią interesów i prowadzić w ten sposób do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tej izby, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w tych jednostkach w społeczeństwie demokratycznym”.

Polskie regulacje zgodne ze standardami UE


„Do sądu kierującego pytanie należy ustalenie, przy wzięciu pod uwagę wszystkich istotnych informacji, którymi dysponuje, czy jest tak w przypadku organu takiego jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego” - czytamy w opinii. Opinia TSUE jest wstępem do wyroku. Sędziowie TSUE mogą się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje. Mogą jednak wydać zupełnie inny wyrok.

„Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów. Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE” – zwraca uwagę na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej